terug

Andersommetje (5,4km) Anderen Dr

Op dit ommetje van circa 2 uur proeft u even de sfeer van een typisch Drents beek- en eschdorpenland. De routebeschrijving neemt u mee langs de hoge Noord- en Ooster Esch van Anderen en door de lage madelanden of ‘hooilanden’ in het bloemrijke stroomdal van het ‘Scheebroekenloopje’, één van de vele bovenloopjes van de Drentsche Aa.

Uw hond is aangelijnd welkom op dit ommetje. De Herberg van Anderen, het start-/ eindpunt van deze route, is het hele jaar open.

Andersommetje

start- en eindpunt

De Herberg van Anderen

Nijend 2

9465 TR Anderen (Dr)

N53° 00.009 E6 41.160

 

tips voor onderweg

Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

Draag stevige waterdichte schoenen

Onderweg komt u geen horeca tegen

Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee

Honden zijn aangelijnd welkom

Respecteer de natuur

Geniet en haast u niet

 

Routebeschrijving

1 Vanuit De Herberg slaat u linksaf. De Brink gepasseerd gaat u rechts richting Annen. Blijf bij de volgende wegsplitsing links aanhouden richting Annen/Pinetum.

U wandelt op de grens van (rechts) de Ooster Esch en (links) de Noorder Esch. De eswal rechts is een oude veekering uit nog een tijdperk zonder prikkeldraad.

De ‘esch’ is een onlosmakelijk onderdeel van een typisch Drents eschdorpenlandschap. Al in de vroege middeleeuwen vestigden boeren zich op de hoge zandgronden, waarop ze ook hun gewassen gingen verbouwen. Vaak in de nabijheid van een beekdal. De lagere, vochtige groenlanden werden gebruikt voor beweiding en hooiwinning.

Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

U neemt de eerste zandweg links (P + picknick) en volgt dit pad langs de rand van de Noord Esch.

Meteen ziet u aan uw linkerhand weer een fraai voorbeeld van zo’n oude veekering

 

2 Kies, na de tweede eswal rechts, het smalle pad aan uw rechterhand (zie ook paaltje van SB). Houdt u na het vlondertje links aan en blijf paadje volgen.

Op de T-splitsing aan einde pad slaat u rechtsaf en volgt de zandweg.

U wandelt inmiddels in het stroomdal van de Scheebroekenloop, één van de vele bovenloopjes van de Drentsche Aa. Voor u ligt een grote komvormige laagte, het ‘Scheebroek’, waar het water uit het omringende voormalige heideveld zich verzamelt om vervolgens via het Scheebroekerloopje naar het Rolderdiep af te wateren.

Sla na ca 300m linksaf, volg het graspad, steek het Scheebroekerloopje over en sla, op de brede zandweg aangekomen, linksaf. U volgt nu de noordrand van het beekdal.

De ontginningsgronden aan uw rechterhand vertonen veel hoogteverschillen. Verderop heeft u een fraai uitzicht over het beekdal met de sterk hellende gronden naar de beek. Het infobord vertelt u meer…

 

3 Op de verharde weg slaat u linksaf, kiest het graspaadje aan uw rechterhand parallel aan de weg en kruist weer het Scheebroekerloopje. Sla op einde paadje rechtsaf en meteen daarna op de T-splitsing met zand/steenslagweg weer rechtsaf, langs de zuidrand van het dal.

Ook hier is nog eens duidelijk de helling naar de beek te zien.

Neem de eerstvolgende steenslagweg links en wandel op de grens van het beekdal van het Rolderdiep (rechts) en de Noord Esch van Anderen (links).

In scherp contrast met de reservaatsgronden van de Ossebroeken aan de overkant van de beek, leidde de ruilverkaveling hier tot een wel erg grootschalig landschap.

De zandweg wordt verharde weg. Blijf hem volgen en houdt bij de wegsplitsing links aan.

Het houtwallenlandschap wat u passeert, geeft nog een goede indruk van de kleinschaligheid van voor de ruilverkaveling. Op enkele plaatsen komen op de wallen nog jeneverbessen voor.

 

4 Bij de linkse bocht in de weg koerst u rechtdoor de onverharde weg op, kiest vervolgens de eerste zandweg links en slaat op de verharde weg rechtsaf.

Hier is nog een stukje klinkerweg met de oude zogenaamde paardenklinkers bespaard gebleven.

Verderop gaat de weg over in asfalt. Houdt op de splitsing ‘Het Loeg’ bij het ‘Anderhoes’ rechts aan, sla op het eind rechtsaf en u bent terug waar u begon; Auberge Saint Hubert.

Eschdorpen worden ook wel brinkdorpen genoemd. Brinken hadden meerdere functies. In de eerste plaats was het de verzamelplaats voor weidevee. Maar daarnaast was het vooral ook een sociale ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. De grote eiken waren leveranciers van kostbare bouwmaterialen.

Als u vanaf de herberg nog even een stukje zuidwaarts kuiert, ziet u daar het voormalige melkfabriekje “de Eenheid”. Zo rond de eeuwwisseling werden in Drenthe veel van deze op handkracht draaiende fabriekjes gebouwd. Daardoor werd de verwerking van de melk op de boerderij overbodig. Waar u nu het woonhuis ziet, werd toen de melk verwerkt tot boter, kaas en andere ons zo bekende zuivelproducten.

Einde van deze Wandel-weg-route.

 

Wij hopen dat u heeft genoten van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie…

Deze route werd met zorg samengesteld. Mocht u desondanks toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap.
Uiteraard volgt u deze route op eigen risico.

Anders ommetje, maart 2007 Auteur Dave Bekkema.
Gecontroleerd en tekst gewijzigd in dcember 2015.

 


Bekijk ook deze items