terug

Ballooër Esch (7km) Dr

‘Ballooër Esch’ is een interessante maar vooral ook fraaie wandeling van circa 7 km door een gevarieerd eschdorpenlandschap. Vanuit het Drentse Rolde kuiert u in circa 2 uur door het mini-natuurreservaat ‘Kampsheide’, langs en over hoge eschen, door het kleine ringdorp Balloo en langs het uitgestrekte heidegebied Ballooërveld met schaapskooi. Over de Noorder Esch van Rolde en langs museum Het Dorp van Bartje en voormalig treinstation Rolde wandelt u terug naar het beginpunt. De route gaat grotendeels over onverharde paden.

Eenvoudige horeca vindt u bijna aan het eind van de wandeling (1 oktober tot Pasen gesloten.) In het centrum van Rolde is meerdere horeca het hele jaar open. Start-/eindpunt is per OV bereikbaar en uw hond mag mee op pad.

 

start- en eindpuntParkeerplaats tegenover

Asserstraat 10

9451 AC Rolde

N52 59.312 E6 38.337

OV: bushaltes op ca 250 m vanaf start-/eindpunt

 

tips voor onderweg

Ballooër Esch

– Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

– Draag stevige waterdichte schoenen

– Onderweg komt u horeca tegen

– Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee

– Honden zijn aangelijnd welkom

– Respecteer natuur en landschap

– Geniet en haast u niet

 

Routebeschrijving

1 Vanaf de parkeerplaats steekt u de weg over (let op!) en koerst rechtdoor, richting ‘Balloërkuil’. Ga aan het eind van dit graspad linksaf het bospad op.

Aan uw rechterhand vindt u de ‘Balloërkuil’, waarin in de middeleeuwen recht werd gesproken. Lees meer op het informatiebord…

Wandel het bospad uit en volg het graspad tot aan de zandweg met fietspad. Sla op de zandweg linksaf.

U bevindt zich op de voormalige spoorlijn Assen – Stadskanaal. Meer hierover vindt u op het informatiebord van Recreatieschap Drenthe, links van het pad.

Let op! Sla vrijwel meteen (na 40m) bij het bankje rechtsaf steek het fietspad over en kies doorgaand het pad schuin over de akker (Kerkepad). Koers (bij boerderijtje) op de kruising met verhard weggetje rechtdoor het graspad op (nog steeds Kerkepad).

Op het geasfalteerde fietspad aangekomen gaat u rechtsaf en houdt aan het eind van dit G.A.M. v/d Muyzenpad links aan. Volg op de driesprong het bordje ‘Kampsheide’ linksaf.

 

2 U blijft ook op de Y-splitsing van wegen het bordje ‘Kampsheide’ volgen en kiest na de parkeerplaats met informatieborden de onverharde schuine bosweg naar rechts.

Met haar vele historische grafheuvels ligt Kampsheide, als een monument op zich, ingeklemd tussen het karakteristieke Ballooër eschdorpenlandschap en het beekdal van de Drentsche Aa.

Op de kruising met informatiebord koerst u rechtdoor en volgt voorlopig de paarse route van stichting Het Drentse Landschap.

U  betreedt via een veerooster het kleinschalig natuurreservaat Kampsheide. Grazende schapen zorgen hier voor herstel en behoud van de oorspronkelijke flora en fauna.

Rondom ziet u de onherstelbare schade die de grote jeneverbesstruiken opliepen tijdens een zware ijzelnacht in de beginjaren 1980.

Verlaat, aan het eind van de grote ven <i>(ontstaan door veenafgraving)</i> rechts van u, het reservaat middels het veerooster, volg de paarse koppen rechtdoor de zandweg op en neem de eerste zandweg rechts. Ga op de T-splitsing opnieuw mee naar rechts.

Wilt u eerst een kijkje nemen bij het hunebed van Balloo, volg dan de stippellijn op de kaart naar links en keer terug naar dit punt.

Een hunebed is een bouwwerk van grote op elkaar gestapelde zwerfkeien. Oorspronkelijk bedekt door een heuvel van aarde, diende het als gemeenschappelijke grafkelder. De Drentse hunebedden werden ooit gebouwd (tussen circa 5300 en 2000 voor Christus) door de boeren van de zogenoemde Trechterbekercultuur. Bij het hunebed van Balloo is de oorspronkelijke (zij)ingang nog herkenbaar.

U blijft op de zandweg die overgaat in asfalt en verlaat hiermee de paarse route. Negeer zijpaden.

U wandelt langs de hoge ‘Ballooëresch’. De ‘esch’ is een onlosmakelijk onderdeel van een typisch Drents eschdorpenlandschap. Al in de vroege middeleeuwen vestigden boeren zich op de hoge zandgronden, waarop ze ook hun gewassen gingen verbouwen. Vaak in de nabijheid van een beekdal. De lagere, vochtige groenlanden werden gebruikt voor beweiding en hooiwinning.

Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

 

3 Deze ‘Lienstukkenweg’ brengt u tot in de rand van het ringvormige eschdorp Balloo.

Eschdorpen worden ook wel brinkdorp genoemd. Brinken hadden meerdere functies. In de eerste plaats was het de verzamelplaats voor weidevee. Maar daarnaast was het vooral ook een sociale ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. De grote eiken waren leveranciers van kostbare bouwmaterialen.

Koers op de T-splitsing naar rechts het dorp in en volg op de kleine brink de bordjes ‘Ballooërveld’ en ‘Schaapskooi’ naar links.

Let op de in lengte langs de weg gebouwde fraaie monumentale boerderij. 

Ook op de verharde driesprong volgt u de bordjes ‘Ballooërveld’ en ‘Schaapskooi’ naar rechts. Wandel dit weggetje af; gaat verderop over in onverharde weg.

Onderweg passeert u de te bezichtigen bekende schaapskooi van Balloo. Alle informatie over kooi, herder en kudde (inclusief vertrek en terugkeertijden) vindt u ter plaatse.

Houd op de Y-splitsing van zandwegen bij P-64647 het pad met fietspad naar rechts aan en doorkruis het meest zuidelijke randje van het uitgestrekte heidegebied ‘Ballooërveld’. Hou zijpaden voor gezien en sla op de eerstvolgende kruising rechtsaf.

U wandelt over de Zuidlaarderweg, de oorspronkelijke handelsweg tussen Coevorden en Groningen. Op het Ballooërveld liggen, als een monument bewaard, nog vele rijen eeuwenoude karrensporen. Steeds als de sporen te diep werden gingen de koetsiers ernaast rijden en ontstond op natuurlijke wijze een nieuwe weg.

Aan het eind van het pad koerst u doorgaand naar rechts de asfaltweg op; ‘Slokkert’.

 

4 Aan einde Slokkert gaat u op de T-splitsing met Balloërstraat linksaf het fietspad op en wandelt langs streekmuseum:

Het Dorp van Bartje’ met diverse exposities, archeologische vondsten van Tjerk Vermaning en Oudheidkamer met zandtapijten (vrij entree). Zowel museum als aanwezige eenvoudige horeca is tussen 1 oktober en Pasen gesloten.

U kruist fietspad en oude spoordijk (links ziet u het goed bewaard gebleven voormalige Station Rolde) en kiest meteen daarna in de linkse bocht de klinkerweg rechts (Kon. Wilhelminalaan). Steek aan het eind Asserstraat over, sla op het fietspad rechtsaf en wandel terug naar de parkeerplaats waar u bent gestart. Einde van deze wandelwég-route.

 

 

Wij hopen dat u genoot van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie…

Deze route werd met zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan stellen we melding hiervan erg op prijs. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Het volgen van zo’n wandel-weg-route is uiteraard geheel op eigen risico.

Ballooër esch, juli 2005. Auteur: Dave Bekkema.

Gecontroleerd en tekst gewijzigd in maart 2018.