terug

Beek- en Brinkroute, Drenthe

Naast de ‘Door Duin & Heest’ is de ‘Beek & Brinkroute’ wel een van onze mooiste natuurwandelingen in het rijk gevarieerde Nationaal beek- en eschdorpenlandschap Drentsche Aa. Vanuit het Drentse Oudemolen maakt u in circa 5, 4 of 2 uur avontuurlijk kennis met de brinken en beekdalen van Oudemolen, Anloo en Gasteren. Over voornamelijk onverharde wegen- en paden wandelt u steeds opnieuw van Brink tot Beek.

-Het beekdal van de Drentsche Aa bij Oudemolen: Mooiste plekje van Drenthe. Aldus de deelnemers aan de in februari 2006 gehouden landschapsprijsvraag van de campagne ‘Kiek op Drenthe’ van de Milieufederatie Drenthe en de stichting Het Drentse Landschap.-

De ‘Beek en Brinkroute (13km)’ maakt deel uit van een cluster van drie Wandel-weg-routes door het ‘Nationaal beek en eschdorpenlandschap Drentsche Aa’; allemaal met start- en eindpunt ‘Herberg de Fazant’, Oudemolen (Dr). (Desgewenst kunt u ook vanuit Gasteren starten.)

De overige twee zijn: ‘Door Duin en Heest (9km)’ en ‘Van Brink tot Aa (10km)’.

 

start- en eindpuntA Herberg de Fazant

Beek & Brinkroute

Hoofdweg 118

9484 TB Oudemolen (Dr)

N53 02.953 E6 38.298

Start: bij routepunt 1

 

B Restaurant Pannekoekboerderij Gasteren

Brink 1

9466 PE Gasteren

N53 02.178 E6 39.848

Start: onderin bij routepunt 4

 

tips voor onderweg

– Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

– Draag stevige waterdichte schoenen

– Onderweg komt u horeca tegen

– Neem voldoende proviand en uw

– verrekijker mee

– Honden zijn op het laatste deel van de tocht niet welkom

– Respecteer natuur en landschap

– Geniet en haast u niet

 

Routebeschrijving

1 A Vanuit Herberg de Fazant wandelt u langs de kleine brink richting Gasteren (zie wegwijzer), neemt vervolgens het parallel gelegen wandelpad/vlonder en slaat na het bruggetje over het ‘Oudemolense Diep’ linksaf. Steek de weg over en koers rechtdoor de brede zandweg in.

 1. i) Een zogenaamd ‘typisch Drents eschdorp’ is een vanouds boerennederzetting, gelegen in een fraai landschap van hoge eschen op een zandrug en hooi- en weidelanden in een laaggelegen beekdal. Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

Oudemolen is niet een echt Drents esch- of brinkdorp. Haar ontstaan, en ook de naam, heeft ze te danken aan de stichting van een watermolen, al ver voor de middeleeuwen. Wel heeft ze een klein soort brinkje en ligt ze op hogere gronden langs een beekdal.

De plek waar het grote rad ooit in het water hing, moet worden gezocht ter hoogte van de boerderij van Staatsbosbeheer, die u zonet aan uw linkerhand heeft kunnen zien.

 

Bewandel opnieuw het eerste brede pad links.

 1. i) Onderweg heeft u links fraaie uitzichten over het stroomdal van het Oudemolense Diep wat ter hoogte van Zeegse, even verderop, haar bekende naam Drentsche Aa aanneemt. Ook passeert u enkele historische grafheuvels.

Pak na een bosje (aan uw rechterhand) het eerste (soms vage) pad rechts. Steek dit ruige veldje (met multi-berk) over en sla op het achterliggende brede pad linksaf.<i>(U hoort de stilte.)</i>

 

2 Aan het eind van dit pad buigt u mee naar rechts en volgt de houtwal. Koers vervolgens rechtdoor vlonder en bruggetje over.

 1. i) U kruist hiermee het beekje ‘Anlooër Diepje’, één van de vele bovenlopen en -loopjes van de Drentsche Aa. U zult hem nog vaker ontmoeten op deze tocht.

U komt aan het begin van een zandweg. Sla hier rechtsaf. Ga vervolgens met de bocht mee naar links en wandel het pad uit.

Sla op de T-splitsing met zandweg en fietspad (Schapendrift) rechtsaf.

Kandidaten voor de 13km kiezen vervolgens het eerste boerenzandpad links en blijven dit pad voorlopig volgen.

 

Inkorters let op:

Kiest u voor de korte versie van 7km, blijf dan nog even de Schapendrift volgen, kruis het Anlooërdiepje en neem daarna pas de eerste afslag links. <i>Zie ook rode stippellijn op kaart</i>. Koers op de kruising van boerenzandwegen rechtdoor.

Houdt op de Y-splitsing links- en na 20m rechts aan en blijf het pad langs de Noord Esch van ‘Gasteren’ (langs prikkeldraad) volgen tot op de rand van het dorp. Koers op de verharde weg aangekomen naar rechts en op de eerstvolgende T-splitsing naar links. Let op de fraaie (gerestaureerde) authentieke boerderijen. (B-Starters let op: u bent bijna weer terug bij af.)

Sla op de kruising bij Pannenkoekenboerderij ‘Brinkzicht’ rechtsaf, wandel een klein stukje richting Loon en sla direct weer rechtsaf de ‘Gagels’ in. Ga verder met routepunt 5

 1. i) U bent al een poosje het Anlooër Diepje blijven volgen (in het beekdal rechts van u). Het regenwater wat op het hooggelegen Drents plateau in de grond zakt, stuit op een harde leemlaag en sijpelt over vaak grote afstanden ondergronds naar de lager gelegen gebieden. In deze beekdalen komt het spontaan als zogenaamd kwelwater weer bovengronds en sijpelt verder over de vaak natte hooilanden om uiteindelijk via de hierdoor ooit gevormde beekjes en beken te worden afgevoerd.

 

Ga mee met de scherpe bocht links en flauwe bocht rechts. Neem de eerste zandweg rechts en hou op de daarop volgende driesprong links aan. Blijf dit pad tot het einde volgen.

 1. i) Op een enkele plaats heeft u de mogelijkheid het dal even in te lopen en de fraaie, soms diep uitgesleten meanders van het beekje goed te kunnen bekijken.

Ook is het niet ondenkbaar dat u bijzondere flora en fauna zult zien. Meerdere malen werd in het beekstelsel van de Drentsche Aa de ijsvogel gezien. En door het mineraalrijke water groeien op meerdere plaatsen bijzondere planten als de orchideeënsoorten ‘gevlekte orchis’ (zie foto) en ‘brede orchis’.

 

3 Op de T-splitsing kunt u even de stippellijn op de kaart naar links volgen om een bezoekje te brengen aan het eschdorp Anloo. Keer erna terug naar dit punt.

i) U passeert een bijzondere (oude) boom en vindt de brink, een te bezichtigen dertiende eeuwse Romaanse kerk, het informatiecentrum Homanshof van Staatsbosbeheer en enkele horecagelegenheden.

Brinken hadden meerdere functies. In de eerste plaats was het de verzamelplaats voor weidevee. Maar daarnaast was het vooral ook een sociale ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. De grote eiken of beuken, waaraan een brinkdorp vaak al van verre was te herkennen, waren leveranciers van kostbare bouwmaterialen.

Terug in dezelfde positie op de T-splitsing slaat u nu rechtsaf, steekt de verkeersweg over en slaat op het fietspad linksaf. Neem vervolgens tweemaal achtereen de eerstvolgende boerenzandweg rechts.

 1. i) U wandelt opnieuw langs het beekdal van het Anlooër Diepje.

Koers in de tweede linkse bocht enkele stappen rechtdoor en volg het graspaadje naar rechts. Steek het beekje over en ga aan het eind op de zandweg rechtsaf.

U wandelt door tot aan het houten bruggetje aan uw linkerhand. Sla linksaf het bruggetje over en bewandel het graspaadje tussen houtwal en prikkeldraad.

 

4 Aan het eind van het pad slaat u linksaf de verharde weg op en gaat (in de eerste linkse bocht) naar rechts de zandweg in (Gasterenscheholt).

Koers aan het eind van de zandweg rechtdoor het rijwielpad op. Volg dit fietspad met de scherpe bocht mee naar rechts. Pad gaat over in asfaltweggetje.

 1. i) U wandelt nu over de markante hoge ‘Zuid Esch’ van het esch- of brinkdorp Gasteren. Let u op het fraaie uitzicht: rechts de naaldbosrand, links ligt achter de hoge es het beekdal van het Gasterense Diep en voor u de ‘skyline’ van Gasteren.

Blijf het weggetje volgen tot op de rand van het dorp, hou op de splitsing rechts aan en wandel door tot op de kruising bij Pannenkoekenboerderij Brinkzicht.

>> B-Starters staan met de rug naar Pannenkoekenboerderij Brinkzicht en volgen vanaf hier de routebeschrijving… >>

Aan de overkant ligt de langgerekte Gasterense brink.

Sla linksaf, wandel een klein stukje richting Loon en sla direct weer rechtsaf de ‘Gagels’ in.

 

5 Na het sportveld houdt u op de driesprong rechts aan en volgt het asfaltweggetje. Het weggetje gaat over in zandweg. Blijf hem volgen tot op de kruising van boerenzandwegen.

 1. i) U bent aangekomen in het beekdal van het sterk meanderende Gasterense Diep. Kuier even door naar het betonnen bruggetje en geniet van dit bijzondere natuurgebied. Keer daarna terug naar dit punt.

13 en 7 km kandidaten slaan hier rechtsaf (zie rode stippellijn op kaart), passeren de (soms dichte, soms openliggende) houten slagboom en wandelen verder langs het stroomdal (aan hun linkerhand) wat deel uitmaakt van het natuurreservaat ‘De Heest’…

 1. i) ‘De Heest’ (vroeger deel van het zuidelijker gelegen heidegebied Ballooërveld, later ontgonnen en vervolgens weer teruggegeven aan de natuur) is het gebied waar de beekdalen van het Taarloosche- en Gasterense Diep elkaar vinden. Grote en kleinere zus vloeien in elkaar over en stromen rustig meanderend verder als Oudemolense Diep en later Drentsche Aa.

En gaan verder met routepunt 6

16 km kandidaten: slaan hier linksaf en wandelen verder langs het stroomdal (aan hun rechterhand) wat deel uitmaakt van het natuurreservaat ‘De Heest’. Volgen gewoon de blauwe lijn op kaart dus.

Blijf dit boerenpad in linkse boog volgen tot het smalle paadje wat aan uw rechterhand door de houtsingel het vochtig dal invoert (zie ook roodwitte markering ‘Pieterpad’). Volg dit paadje tot de verharde weg met fietspad en sla rechtsaf.

Na het bruggetje over het ´Gasterense Diep´ steekt u naar links de weg over en koerst rechtdoor het klinkerweggetje op. Sla na ruim 300 m rechtsaf (het Pieterpad gaat naar links).

Waar het pad eindigt op de asfaltweg, steekt u schuin de weg over (let op) en wandelt over het brede pad rechtdoor het veld ’De Heest’ in.

Ook vormt de Heest het beekdallandschap van het Taarloosche en Gasterense diep die elkaar na vele kronkels uiteindelijk ter hoogte van het dorpje Oudemolen zullen gaan ontmoeten.

U houdt op de Y-splitsing (bij bordje Heest van SBB) links aan en blijft dit boerenpad voorlopig volgen. Op het verharde weggetje aangekomen slaat u rechtsaf, passeert u een veerooster en kuiert door tot einde weggetje.

NB: Bij dit betreffende veerooster staat er een bord van SBB met o.a. de tekst: “Verboden voor honden”.

Weggetje wordt nog even boerenpad. Sla rechtsaf en volg het paadje over/langs de fraaie houtwal. Blijf deze houtwal ook in de scherpe linkse bocht volgen.

 1. i) Onderweg ligt aan uw linkerhand een fraaie ven. In het voorjaar hoort u al van verre de lovesongs van de kikkers. Met een beetje geluk treft u er ook de zeldzame doodaars aan.

Sla hier rechtsaf en volg het paadje over de fraaie houtwal. Blijf deze houtwal ook in de scherpe linkse bocht volgen.

Op einde houtwal daalt u aan de linkerkant af en vervolgt uw tocht bij paal <b>5.4</b> van SBB door het hooiland met enkele soms erg drassige plekken tot aan het houten hek bij paal <b>5.5</b>.

 1. i) Terwijl u rechts al een poosje het dal van het Gasterense Diep zag, is links nu ook duidelijk het dal van het Taarlose Diep te zien. Vroeger werden de dalen gebruikt als hooiland. Tegenwoordig wordt de vegetatie in de dalen door rupsvoertuigen gemaaid en meteen afgevoerd. Door het relatief grote oppervlak van de rupsbanden, is de druk op de ondergrond erg laag, waardoor de bodemstructuur nauwelijks wordt aangetast. Op deze wijze worden vele vegetaties ontwikkeld en in stand gehouden. Het hogere zandplateau wordt door runderen begraasd en daardoor voedselarm gehouden. In dit gebied komen de dalen van het Taarlose Diep en het Gasterense Diep bij elkaar. Het punt waar beide beken elkaar vinden ziet u straks.

Passeer het hek, neem de houten brug over het Gasterense Diep naar de brede zandweg en sla linksaf.

 

6 Waar de zandweg scherp afbuigt naar rechts (bij picknicktafel), koerst u rechtdoor het smalle bospaadje in.

 1. i) Links beneden ziet u weer de meanders van het Gasterense Diep. Steek (Na het houten hek aan uw linkerhand) even de dam over en ontdek rechts het punt waar zij grote zus Taarlose Diep ontmoet. Samen stromen ze verder noordwaarts als het Oudemolense Diep en later Drentsche Aa; hoofdader van het Drents plateau die onderweg vele namen droeg. Keer terug naar het bospaadje.

Blijf het paadje op de grens van bos en beekdal volgen. Kruis zandpad en houtwal en blijf het bospaadje tot het einde volgen; negeer zijwegen en –paden.

Wandel met het paadje mee het bos uit en steek het grasland over naar het houten hek. Passeer het hek, houdt links aan en volg het bospaadje (parallel aan zandweg) tot het einde.

Ga op de verharde weg linksaf en kuier door tot Herberg de Fazant, eindpunt van deze wandel-wég-route.

>> B-Starters gaan door met routepunt 1 >>

 

 

Wij hopen dat u genoot van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie…

Deze route werd met zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan stellen we melding hiervan erg op prijs. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap.

Het volgen van zo’n wandel-weg-route is uiteraard geheel op eigen risico.

Beek & Brinkroute, maart 2006. Auteur Dave Bekkema

Gecontroleerd in mei 2018.