terug

Bloeiende duinen neemt je mee op wandeling langs de kust

Er verschijnt een nieuw boek over de Nederlandse duinen. ‘Bloeiende duinen’ neemt je mee van het Zwin in het zuiden tot Rottumeroog en toont de ecologische rijkdom van de duinflora en dieren die er van afhankelijk zijn. Het is een groot project, waarbij tientallen duinliefhebbers, wetenschappers en instanties betrokken zijn. Met voorintekening voor € 25,- in plaats van € 34,50.

Hotspots bloeiende duinen

Tijdens deze tocht van delta naar wadden ontmoet je fascinerend verschillende duingebieden. Met de mooist denkbare foto’s en kaarten. De lezer leert typische duinbloemen (een top 100) en bijzondere fauna kennen. Net als bij het leren van een taal, krijg je met deze ‘woordenschat’ aan duinbloemen het ABC van het duinlandschap onder de knie. Wie zelf graag op pad gaat om de duinen te ontdekken, kan kiezen uit circa 40 wandelroutes door de meest bijzondere duingebieden (‘hotspots’ genoemd). Deels te zien op: duinenenmensen.nl/hotspots-bloeiende-duinen-overzichtskaart

Uitgave m.m.v. Duinbehoud, Cultuurfonds, FLORON, PWN Waterleidingbedrijf NH, Prov.landschappen, KNBV, De Vlnderstichting, e.v.a. Realisatie door Uitgeverij Natuurmedia

Ga voor meer informatie naar www.bloeiendeduinen of volg @bloeiendeduinen op Twitter

https://www.natuurmedia.nl/product/bloeiende-duinen-voorintekenen/

Tags: Duinen

Bekijk ook deze items