terug

Dauwtrappen met Hemelvaartsdag

Traditioneel gaan veel Nederlanders op Hemelvaartsdag vroeg uit te veren om te gaan ‘dauwtrappen’. Maar waar komt deze gewoonte eigenlijk vandaan?

Achtergrond dauwtrappen

Het dauwtrappen of ‘hemelvaren’ werd in de 19e eeuw gedaan omdat de dauw op het gras een zuiverende en genezende werking zou hebben. Vermoedelijk stonden mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ’s nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. De mensen gingen zo vroeg wandelen omdat de kerkmis ook om negen uur begon en ze daar voor terug moesten zijn. Het gebruik is echter terug te voeren naar de eerste eeuw n.Chr.. Waarschijnlijk ontstond het in de Germaanse tijd als onderdeel van de Meifeesten . In deze periode van het jaar vierden de Germanen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur.

Dauwtrappen in de moderne tijd

Tegenwoordig staat het dauwtrappen dus vooral voor het wandelen in de ochtenduren van Hemelvaartsdag. In Nederland gebeurt dit vooral in het oosten van het land. Hier en daar trekken jongeren er zelfs midden in de nacht al op uit, wat overlast in de steden of dorpen kan veroorzaken. Sommige gemeenten hebben daarom maatregelen genomen om overmatig drankgebruik in het openbaar te beperken. In een aantal Brabantse dorpen bestaat een vergelijkbare traditie waarbij de harmonie of drumband rond 6 uur ’s ochtends door het dorp trekt.

Toch dauwtrappen dit jaar?

Wil je gaan dauwtrappen, zorg dan dus dat je rond kwart voor zes in de natuur bent, dan komt namelijk ongeveer de zon op. Doe je dit het liefste in alle rust en stilte? Dan kan je de populaire wandelroutes misschien beter mijden, want die willen op hemelvaart nog wel eens volstromen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met IsGeschiedenis.nl. Daar lees je ook meer over de herkomst van hemelvaart!