terug

De Slufter: unieke natuur door gat in dijk

Ondanks de kleine omvang van het eiland, is de natuur op Texel toch enorm gevarieerd. Alle verschillende soorten landschap in Nederland komen er samen: je wandelt er in een paar uur door polders, heide, bossen, duinen en stranden. Daarnaast heeft Texel ook unieke landschappen, die nergens anders in ons landje te vinden zijn. Het meest bijzondere voorbeeld hiervan is natuurgebied de Slufter, aan de westkust van Texel. En de natuur hier kun je natuurlijk het beste te voet verkennen.

Ingepolderd voor landbouw

De unieke natuur in de Sluftervallei hang samen met de opmerkelijke geschiedenis van het gebied. In 1629 legden de Texelaars namelijk op deze plek een stuifdijk aan, waarna er steeds meer land ten westen van de dijk aangroeide. Halverwege de negentiende eeuw besloten de eilandbewoners om deze nieuwe zandvlakte voor landbouw te gebruiken. Hiervoor ondernamen ze verschillende pogingen om dit gebied in te polderen, waarvoor ze een nieuwe stuifdijk een paart kilometer verder westwaarts aanlegden.

Foto: Pixabay

Zee gooide roet in het eten

Het enige probleem was de zee. In 1858 brak de nieuwe dijk na een hevige storm op drie plaatsen, waarna het zeewater de strandvlakte binnenstroomde. Twee van de drie openingen konden snel gedicht worden, maar de laatste, ‘de Kleine Slufter’ genoemd, bleek een lastiger geval. Verschillende pogingen om het gat te herstellen liepen op niet uit. Door de jaren heen groeide de opening alleen maar verder. Toen in 1925 de laatste poging om de dijk te dichten mislukte, besloten natuurbeschermers om dan maar een natuurgebied van de Slufter te maken.

Unieke natuur door menselijk ingrijpen

Door dit menselijk ingrijpen is er een uniek natuurgebied op Texel ontstaan. Door het gat in de dijk stroomt de zee twee keer per dag de Slufter binnen en loopt het gebied bij hoog water helemaal onder. Het Sluftergebied heeft hierdoor de vorm van een krekenstelsel gekregen. Alleen planten die tegen zout water bestand zijn kunnen er overleven, zoals zoutmelde, zeekraal, zulte en lamsoor. Als deze laatste plant in de zomermaanden in bloei staat, kleurt het hele gebied paars.

Landschap Slufter elke dag anders

Hoe de Slufter eruit ziet, kan sowieso sterk verschillen. De getijden hebben er vrij spel, waardoor de zee twee keer par dag de vlakte binnenstroomt. Daarnaast is ook het weer van invloed. Als er harde wind waait uit het noordwesten en er sprake is van springtij, loopt het gebied bijna geheel onder water. Bij springtij en oostenwind valt de Slufter daarentegen bijna helemaal droog, waardoor je de hoofdgeul soms zelfs lopend kan oversteken. Wil je alle verschillende vormen van het landschap zien, dan zal je een paar dagen in Landal Sluftervallei moeten overnachten.

Foto: Pixabay

Een vogelparadijs

Een wandeling door de Slufter is de beste manier om van het landschap te kunnen genieten. Hierbij moet wel worden vermeld dat niet het hele gebied toegankelijk is. De Slufter is namelijk ook een populaire bestemming voor vogels. Steltlopers, sneeuwgorzen en strandleeuweriken zoeken er naar voedsel en de Texelse eidereenden broeden er hun eieren uit. Daarom is het noordelijke deel van de Slufter afgezet als vogelbroed- en rustgebied.

Wandelen door de Slufter

Het zuiden van het gebied is daarentegen wél vrij toegankelijk voor wandelaars. Er lopen hier diverse wandelingen door het natuurgebied, die allemaal duidelijk zijn aangegeven met gekleurde paaltjes. Wil je een totaaloverzicht van alle wandelingen hebben, dan kan je het beste de kaart van Staatsbosbeheer aanschaffen. Sommige paden voeren je helemaal tot aan de geul en door naar de zee, waardoor je pas écht dicht bij de natuur komt. Houd hierbij wel in gedachte dat door de steeds wisselende waterstand het regelmatig voorkomt dat de paden drassig zijn of onder water staan. Laarzen of waterdichte schoenen zijn hier dan ook geen overbodige luxe.