terug

De Van Gogh Mile in Amsterdam

Stichting Artery en het Van Gogh Museum realiseren gezamenlijk het kunstproject Van Gogh Mile, een bijzondere wandelroute die begint op het Museumplein en eindigt bij de Hermitage Amsterdam. De route, ontworpen door kunstenaar Henk Schut, begeleidt bezoekers op inspirerende wijze op weg naar de tijdelijke behuizing van het Van Gogh Museum in de Hermitage Amsterdam. Met de stad Amsterdam als decor prikkelt Schuts werk in de openbare ruimte de zintuigen van de wandelaars met geluidskunstwerken, virtuele verschijningen, beeld en tekst, geïnspireerd op de brieven van Vincent van Gogh (1853–1890).

De wandeling duurt circa 30 minuten en is te lopen vanaf 29 september 2012 tot en met 25 april 2013.

Van Gogh Mile

Dit kunstwerk van 2.2 kilometer wordt in de openbare ruimte gecreëerd en zal gedurende de zeven maanden dat het Van Gogh Museum in de Hermitage verblijft voortdurend evolueren. De brieven die Vincent van Gogh schreef aan zijn broer Theo inspireerden Henk Schut tot het maken van de Van Gogh Mile, zoals Van Gogh werd geïnspireerd door bijvoorbeeld Rembrandt. Door het publiek, maar ook hedendaagse kunstenaars te confronteren met het werk en de brieven van Van Gogh en hun te vragen om deze reactie te delen wordt inspiratie doorgegeven. De Van Gogh Mile is een drieluik dat bestaat uit ‘De Rode Lijn’, geluidsinstallaties en de Van Gogh Mile App.
 
‘De Rode Lijn‘
‘De Rode Lijn’, het meest spannende beeld van het kunstwerk, wordt op vijf meter kris kras door de stad gespannen en verbindt fysiek het Van Gogh Museum met de Hermitage Amsterdam. De lijn verwijst naar anders kijken, het perspectivisch raam dat Van Gogh gebruikte om de werkelijkheid af te kaderen voor zijn werk, het trekt de blikken van wandelaars omhoog en laat hen zo op een andere manier naar de stad kijken.
 

Geluidsinstallaties

Op meerdere punten langs de route laten geïsoleerde geluidswerken een nieuwe werkelijkheid klinken alsof Van Gogh zich ‘rechtstreeks’ richt tot zijn publiek, als gids voor de reis. De wandelaar kan op het Museumplein, de Vijzelstraat, het Amstelveld en de Magere Brug luisteren naar fragmenten uit de brieven van Van Gogh. Uiteindelijk komen al deze fragmenten samen op de binnenhof van de Hermitage Amsterdam waar deze uitgebreid te beluisteren zijn met op de achtergrond het geluid van de klokkentorens van Amsterdam. Deze geluidswereld maakte ook onderdeel uit van Van Goghs wandelingen in Amsterdam.

Van Gogh Mile App

De Van Gogh Mile App opent een alternatieve wereld voor de wandelaars, waar realiteit en fictie zich met elkaar vermengen. Op smartphone en tablets zijn landschappen te zien in Amsterdam, wordt het nacht op klaarlichte dag en verandert het Museumplein in een zee van zonnebloemen. Vier filmpjes van 1 minuut nemen de wandelaar mee in de belevingswereld van Van Gogh met bijvoorbeeld een ontmoeting met het werk van zijn grote voorbeeld Rembrandt.