terug

Door Duin en Heest (10km) Oudemolen Dr

Door Duin en Heest’ is een prachtige natuurwandeling door het rijk gevarieerde beekdallandschap van de ‘Drentsche Aa’. Vanuit het Drentse brinkdorp Oudemolen wandelt u circa 3,5 uur avontuurlijk door het stroomgebied van het Taarloosche-, Oudemolense-  en Gasterense Diep en over de ‘Gasterense Duinen’, een erfenis van oude zandverstuivingen.

Deze tocht vol verrassingen gaat voornamelijk over onverharde wegen en –paden, en door vaak drassige gebieden. Draag daarom stevige waterdichte hoge (wandel)schoenen.

<b>Let op: honden zijn niet welkom op deze tocht!</b>

De ‘Door Duin en Heest (9km)’ maakt deel uit van een cluster van drie Wandel-weg-routes door het ‘Nationaal beek en eschdorpenlandschap Drentsche Aa’; Allemaal met start- en eindpunt ‘Herberg de Fazant te Oudemolen (Dr)’.

De overige twee zijn: ‘Van Brink tot Aa (10km)’ en ‘Beek en Brinkroute (13km)’.

Herberg de Fazant geeft u voor of na de wandeling van een van  deze drie routes graag 10% korting op de gerechten van de grote kaart of op koffie met gebak.

 

start- en eindpuntHerberg de Fazant

Hoofdweg 118

9484 TB Oudemolen (Dr)

N53 02.953 E6 38.298

 

tips voor onderweg

Door Duin en Heest

– Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

– Draag stevige waterdichte schoenen

– Onderweg komt u horeca tegen

– Neem voldoende proviand en uw

– verrekijker mee

– Honden zijn even niet welkom op de tocht

– Respecteer natuur en landschap

– Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving

1 Vanuit de Herberg wandelt u langs de kleine brink richting Gasteren (zie wegwijzer), neemt vervolgens het parallel gelegen wandelpad/vlonder en slaat na het bruggetje over het ‘Oudemolense Diep’ linksaf. Steek de weg over en koers rechtdoor de brede zandweg in.

 1. i) Een zogenaamd ‘typisch Drents eschdorp’ is een vanouds boerennederzetting, gelegen in een fraai landschap van hoge eschen op een zandrug en hooi- en weidelanden in een laaggelegen beekdal. Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

Oudemolen is niet een echt Drents esch- of brinkdorp. Haar ontstaan, en ook de naam, heeft ze te danken aan de stichting van een watermolen, al ver voor de middeleeuwen. Wel heeft ze een klein soort brinkje en ligt ze op hogere gronden langs een beekdal.

De plek waar de molen ooit stond moet u zoeken ter hoogte van de boerderij van Staatsbosbeheer, die u zonet aan uw linkerhand heeft kunnen zien.

 

Bewandel opnieuw het eerste brede pad links.

 1. i) Onderweg heeft u links fraaie uitzichten over het stroomdal en passeert u enkele historische grafheuvels.

Pak na een bosje (aan uw rechterhand) het eerste (soms vage) pad rechts. Steek dit ruige veldje (met multi-berk) over en sla op het achterliggende brede pad rechtsaf.<i>(U hoort de stilte.)

 

2 Aan het eind van dit rechte pad slaat u linksaf en volgt de zandweg tot aan het wildrooster. Betreedt via dit rooster het begrazingsgebied in de ‘Gasterense Duinen’. Na +/- 100 m verlaat u het brede pad en slaat rechtsaf.

 1. i) De Gasterense Duinen: een mooi voorbeeld van een oud stuifzandgebied wat later weer tot rust kwam. Van nature waren deze hoog en droge gronden al lang niet vlak, maar waarschijnlijk door het loswoelen van het zand door de wagenwielen op de middeleeuwse handelsroute Groningen-Coevorden, ging het gebied ‘op de wind’ en werd het nog grilliger.

Waarschijnlijk is de rust weergekeerd toen de handelsroute meer naar het oostelijk deel van de Hondsrug werd verlegd. Op sommige plaatsen zijn de noord-zuid tracés nog steeds herkenbaar.

Volg het paadje over het heideveld

 1. i) Schoonebekers (een gehard schapenras) en Schotse Hooglanders doen hier aan natuurbehoud. U komt de noeste werkers vast wel tegen.

Koers rechtdoor de heuvel op en volg bovenaan het paadje naar rechts. Dit paadje volgend verlaat u het begrazingsgebied.

Wandel de parkeerplaats op en ga bij groot informatiebord linksaf over het wildrooster. Sla meteen rechtsaf richting hunebed. Koers bij dit hunebed rechtdoor en blijf het bospaadje volgen.

 1. i) Een hunebed is een bouwwerk van grote op elkaar gestapelde zwerfkeien. Oorspronkelijk bedekt door een heuvel van aarde, diende het als gemeenschappelijke grafkelder. De Drentse hunebedden werden ooit gebouwd (tussen circa 5300 en 2000 voor Christus) door de boeren van de zogenoemde Trechterbekercultuur.

 

3 Via het wildrooster verlaat u het begrazingsgebied weer, slaat linksaf en volgt de zandweg met  fietspad. Neem vervolgens de eerste zandweg rechts (tegenover infobord) en ga op de kruising van boerenzandwegen weer rechts.

Houdt op de Y-splitsing rechts aan en blijf het pad langs de Noord Esch van ‘Gasteren’ (langs prikkeldraad) volgen tot op de rand van het dorp.

 

4 Koers op de verharde weg aangekomen naar rechts en op de eerstvolgende T-splitsing naar links.

Let op de fraaie (gerestaureerde) authentieke boerderijen.

Sla op de kruising bij Pannenkoekenboerderij ‘Brinkzicht’ rechtsaf, wandel een klein stukje richting Loon en sla direct weer rechtsaf de ‘Gagels’ in.

 1. i) Ook Gasteren is van oorsprong een eschdorp, ook wel brinkdorp genoemd. Brinken hadden meerdere functies. In de eerste plaats was het de verzamelplaats voor weidevee. Maar daarnaast was het vooral ook een sociale ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. De grote eiken waren leveranciers van kostbare bouwmaterialen.

Helaas is van de Gasterense brink weinig origineels meer te zien.

Na het sportveld houdt u op de driesprong rechts aan en volgt het asfaltweggetje. Neem vervolgens het eerste weggetje links, wat direct overgaat in onverhard pad. Ga aan het eind op het verharde pad links en meteen weer rechts. Vervolg de zandweg en blijf de rechtsdraaiende ring volgen.

 1. i) Bewonder links de fraaie meanders van het ‘Gasterense Diep’. U bent aangekomen in De Heest, het landschap waar Taarloosche- en Gasterense Diep elkaar ontmoeten. Wild slingeren ze zich door het landschap, alsof beiden tot het laatste moment proberen de confrontatie te ontlopen. Geen van beiden redt het, en vloeien ze uiteindelijk in elkaar over om rustig meanderend verder te stromen als Oudemolense Diep en later Drentsche Aa.

 

5 Op de kruising voor de houten slagboom slaat u linksaf en wandelt naar de betonnen brug midden in het beekdal. Steek over, ga na 100 meter bij paal <b>5.2</b> van Staats Bos Beheer rechtsaf en koers rechtsaanhoudend, 200 meter over de zandrug naar de dikke eik bij paal <b>5.3</b>.

 1. i) U ziet hier een sterke overgang van het hoger gelegen zandplateau naar het met veen opgevulde beekdal van het Gasterense Diep aan de rechterzijde. In de vroege vorige eeuw was dit plateau nog heidegebied.

Neem het bruggetje en blijf de rechterzijde van het zandplateau zo’n 250 meter volgen tot aan het elzenbroekbosje

 1. i) Hier is het zand verdwenen en sijpelt kwelwater spontaan uit de flank van het plateau. Nadat het in het zanddek zakte en lang ondergronds verbleef, heeft het kwelwater een chemische verandering ondergaan, wat te herkennen valt aan de bruine verkleuringen in de bodem en de blauwe verkleuringen op het wateroppervlak.

Koers na dit elzenbroekbosje 20 meter naar links, klim over de houtwal en vervolg bij paal <b>5.4</b> de route naar rechts via enkele erg drassige plekken tot aan het houten hek bij paal <b>5.5</b>.

 1. i) Terwijl u rechts nog steeds het dal van het Gasterense Diep ziet, is links nu ook het dal van het Taarlose Diep te zien. Vroeger werden de dalen gebruikt als hooiland. Tegenwoordig wordt de vegetatie in de dalen door rupsvoertuigen gemaaid en meteen afgevoerd. Door het relatief grote oppervlak van de rupsbanden, is de druk op de ondergrond erg laag, waardoor de bodemstructuur nauwelijks wordt aangetast. Op deze wijze worden vele vegetaties ontwikkeld en in stand gehouden. Het hogere zandplateau wordt door runderen begraasd en daardoor voedselarm gehouden. In dit gebied komen de dalen van het Taarlose Diep en het Gasterense Diep bij elkaar. Het punt waar beide beken elkaar vinden ziet u straks.

Passeer het houten hek middels het overstapje, neem de houten brug over het Gasterense Diep naar de brede zandweg en sla linksaf.

 

6 Waar de zandweg scherp afbuigt naar rechts (bij picknicktafel), koerst u rechtdoor het smalle bospaadje in.

 1. i) Links beneden ziet u weer de meanders van het Gasterense Diep. Steek (Na het houten hek aan uw linkerhand) even de dam over en ontdek rechts het punt waar zij grote zus Taarlose Diep ontmoet. Samen stromen ze verder noordwaarts als het Oudemolense Diep en later Drentsche Aa; hoofdader van het Drents plateau die onderweg vele namen droeg. Keer terug naar het bospaadje.

Blijf het paadje op de grens van bos en beekdal volgen. Kruis zandpad en houtwal en blijf het bospaadje tot het einde volgen; negeer zijwegen en –paden.

Wandel met het paadje mee het bos uit en steek het grasland over naar het houten hek. Passeer het hek, houdt links aan en volg het bospaadje (parallel aan zandweg) tot het einde.

Ga op de verharde weg linksaf en kuier door tot Herberg de Fazant, eindpunt van deze wandel-wég-route.

 

 

Wij hopen dat u genoot van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie…

Deze route werd met zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan stellen we melding hiervan erg op prijs. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap.

Het volgen van zo’n wandel-weg-route is uiteraard geheel op eigen risico.

Door Duin & Heest, augustus 2005. Auteur: Dave Bekkema.

Gecontroleerd in december 2017.