terug

Een Donders rondje (10km) Vries Dr

Een rondtocht van ca 3 uur over deels verharde/deels onverharde wegen door fraai Drents beek-, eschdorpen- en ontginningsland. Vanuit het dorp Vries voert ze u, door onder andere natuurgebied De Holten (met haar bonte bewoners), naar en door Donderen. Beide van oudsher typisch Drentse brink- of eschdorpen. Beide liggen ook in de gemeente Tynaarlo. Door meer open (ontginnings)gebied (met her en der een vergeten bosje) keert u terug naar Vries. 

Rondwandeling Donderen Drenthe
Foto: Ahospers, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Start-/eindpunt Vries ligt aan een intensieve OV-lijn. En uw hond mag desgewenst mee op pad.

Start- en eindpunt: Hotel Wapen van Vries

Een Donders rondje

Oude Rijksweg 1

9481 BD Vries

N53 04.686 E6 34.650

OV: buslijn Assen – Groningen, halte gemeentehuis

(Wandel even richting Assen en neem de eerste straat rechts)

Parkeer uw auto bij de kerk of langs de Brink

 

Tips voor onderweg

– Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

– Draag stevige waterdichte schoenen

– Onderweg komt u horeca tegen

– Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee

– Honden zijn welkom op deze tocht

– Respecteer de natuur

– Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving

1 Door het oude dorpsdeel

U start met uw rug naar het Wapen van Vries en koerst rechtdoor over de ‘Brink’ langs de kerk.

 1. i) Het restaurant/hotel Wapen van Leiden (waarschijnlijk niet oorspronkelijke bouw) was eeuwenlang rustpunt voor handelsreizigers vanuit Leiden naar de Hanzesteden.

Soms is er gelegenheid om de oude romaanse kerk te bezichtigen. Deze kerk van Vries is sinds 800 het centrale punt van het oude dorp. Eerst waarschijnlijk van hout, werd ze na een felle brand herbouwd in steen. Bij restauratie in 1947 werden sporen van de oude kerken teruggevonden onder het huidige bouwwerk; rond 1050 gebouwd in de romaanse stijl.

De Brink is hier een klinkerweg met veel bomen en allerlei restaurants. Hier wordt wekelijks de markt gehouden. Jaarlijks is er een ponymarkt en een kerstmarkt. De Brink vormt in veel Drentse dorpen het oude centrum.

Vries en Donderen zijn van oorsprong eschdorpen, ook wel brinkdorpen genoemd. Beide plaatsen hebben hun brinken kunnen behouden en zijn rondom ook de eschen hier en daar terug te vinden.

Brinken lagen vroeger vooral aan de rand van het dorp en hadden meerdere functies. In de eerste plaats was het de verzamelplaats voor weidevee. Daarnaast was het vooral ook een sociale ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. De grote eiken waren leveranciers van kostbare bouwmaterialen.

U kronkelt rechtdoor (de Brink gaat over in de Markestraat).

 1. i) U doorkruist een relatief oud woongebied, aantrekkelijk ruim opgezet met bomen en vijver.

Bij T-splitsing (de bakker heeft heerlijk gebak) gaat u links af: Oude Asserstraat. Ga direct daarna de eerste weg rechts in: Leeuwerikstraat. Neem de tweede straat rechts: Reigerstraat. Ga op de T-splitsing naar links: de Nachtegaalstraat. Neem vervolgens de eerste straat rechts: Mezenstraat. Opnieuw komt u bij een T-splitsing: ga hier naar rechts door de Valkenlaan…

2 In en rond de Holten

Tenslotte gaat u op de volgende T-splitsing naar links: de Hooidijk. U verlaat de bebouwde kom van Vries. U kijkt nu op een aantal open velden die overal door bossen begrensd worden. Volg de weg met een bocht naar links en dan weer met een bocht naar rechts.

de grafheuvel bij De Holten
Foto: Hay Kranen, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Sla dan het 1e bospad in naar links. U bent nu in het natuurgebied de Holten. In het bos houdt u op de eerste splitsing links aan. U komt bij een open veld (aan uw linkerkant).

 1. i) Hier worden tijdens de jaarwisseling Carbidvaten ontstoken met een oorverdovend lawaai.

Als u links over uw schouder kijkt ziet u bijenkasten staan aan de rand van het veld. Aan uw rechterkant komt een ven in beeld. Negeer een klein paadje van links. Volg op de eerste splitsing het bospad scherp naar rechts.

 1. i) U blijft het ven zien. Al is dat een beetje afhankelijk van het seizoen. Het is soms gewoon lekker om een tijdje bij dit ven te zitten.

‘De Holten’: hout wordt er niet meer gewonnen, SB laat de natuur nu haar gang gaan.

Bij de volgende splitsing gaat u naar links en laat daardoor het ven achter u.
Volg het pad rechtdoor (1 paadje aan uw linkerhand negeren). U komt langs een open grasveld (aan uw linkerhand) en maakt dan de bocht naar rechts. Op de volgende splitsing houdt u rechts aan (eigenlijk rechtdoor; u loopt niet opnieuw in de richting van het grasveld). U gaat het bosje uit. Loop even naar rechts: over de weg of over het ruiterpad aan de overkant. Ongeveer 50 meter verderop slaat u linksaf een zandpad in. Bij de volgende kruising ziet u aan de rechter kant een picknickveld. Steek de dwarsweg over en ga rechtdoor verder over het zandpad. Ga op de eerste splitsing rechtdoor.

Aan uw linkerhand ligt een gasput.

3 Door het Geitenveld

i) Het natuurgebied de Holten is deels open en deels omheind. Ook lopen er gemeentewegen door die niet tot het natuurgebied behoren. Het Geitenveld – waar u nu door kunt gaan – is een van die omheinde gebieden. De bewoners houden zich op hun hoede voor bezoekers.

U kunt op dit punt kiezen
U loopt de route door het begrazingsgebied ofwel u loopt om het gebied heen. Dit laatste bent u verplicht als u met hond, paard of fiets bent.

Omleiding om het begrazingsgebied heen (blauwe lijn op kaart)
Wanneer u een hond, paard of fiets bij zich heeft dan neemt u op de 4-sprong de meest linkse weg. Even verderop loopt u rechtdoor (negeer het klapdeurtje) en gaat vervolgens rechtsom langs de omheining van het afgesloten gebied verder. U komt uit op een asfaltweg naast de omheining.

Route door het geitenveld (rode lijn op kaart blijven volgen)
Neem op de 4-sprong de meest linkse afslag. Vrijwel direct daarna gaat u rechtsaf de Holten in: door een klapdeurtje. Volg zoveel mogelijk het pad dat dwars het omheind gebied oversteekt.

 1. i) Heeft u de mooie grote dieren zien grazen?

Verlaat aan de overkant weer het gebied door een klapdeurtje. U komt uit op een asfaltweg.

4 Op naar Donderen

Op de asfaltweg aangekomen gaat u naar rechts. Sla vervolgens het eerstvolgend zandpad in naar links. U volgt het pad bij de volgende splitsing naar links.

 1. i) U wandelt over de hoge Donderse ‘Zuideresch’. De ‘esch’ is een onlosmakelijk onderdeel van een typisch Drents eschdorpenlandschap. Al in de vroege middeleeuwen vestigden boeren zich op de hoge zandgronden, waarop ze ook hun gewassen gingen verbouwen. Vaak in de nabijheid van een beekdal. De lagere, vochtige groenlanden werden gebruikt voor beweiding en hooiwinning.

Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

Nu even een eind doorlopen totdat u weer bij een verharde weg aankomt. Op deze T-splitsing gaat u met het asfalt naar rechts. U bent op de ‘Zwarte dijk’.

 1. i) Ergens links van u stroomt de oude (helaas rechtgetrokken) beek, de ‘Masloot’.

 

5 Door Donderen

Bij het bankje op de driesprong koerst u rechtdoor. Zwarte Dijk gaat hier over in ‘Zuideinde’; een smalle weg met enkele bochten. Zo kuiert u het dorp Donderen in.

 1. i) Donderen lijkt nog steeds een echt boerendorp maar er wonen echter voornamelijk forensen. Zwaai even bij nummer 6 (aan uw linker hand) naar de auteur van deze wandeling.

Ga voor het cafe op het kruispunt rechtsaf.

 1. i) Dit café vormt het hart van het dorp. Het hele verenigingsleven speelt zich hier af of wordt er gecoördineerd. Hier smaakt een eenvoudige maaltijd. Maar ook een kop koffie met appelgebak is er een traktatie.

Volg de Dorpsweg tot aan een grote doorgaande weg. Dit is de Noordenveldweg (N386): de doorgaande weg van de A28 (afslag Tynaarlo)via Vries naar Peize en Roden. Steek de Noordenveldweg over en ga rechtdoor via de Oosterstraat.

 1. i) Achter de huizen die u hier ziet, ligt een kleine woonkern die een stuk nieuwer is dan de dorpskern.

Neem de eerste afslag rechts (Oosterwaterweg). Dit is een lange kronkelige weg met veel open stukken.

 1. i) In de eerste bocht ligt een veld waar elk jaar het paasvuur ontstoken wordt met grof tuinafval dat veel voor handen is in dit dorp.

Via deze weg verlaat u Donderen weer. U krijgt nu een ander beeld van de omgeving te zien.

6 Vries komt weer in zicht

Aan het einde op de T-splitsing gaat u over de Veenweg naar rechts: in de richting van Vries.

 1. i) Links ligt een groot gebouwencomplex voor bewoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Zij kunnen hier begeleid wonen.
Het Landschap bij het Drentse Vries
Wutsje, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Opnieuw komt u bij de grote doorgaande weg: Noordenveldweg. Steek deze over en hou links aan om verder door de Molenstraat te gaan. Bij de volgende splitsing houdt u opnieuw links aan: Schutjesstraat. U volgt deze weg en kuiert door totdat u weer bij het Wapen van Vries bent. Einde van deze Wandelroute.

Meer informatie

De tocht werd met zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Uiteraard volgt u zo’n wandelwégroute op eigen risico.

Een Donders rondje werd ontworpen door Jacques Reuvers uit Donderen en in februari 2009 bewerkt door Dave Bekkema uit Assen.

Voor het laatst gecontroleerd, tekst gewijzigd, kaart vervangen en GPS-versie aangemaakt in april 2016


Meer weten over Wandelmagazine? Bekijk hier onze abonnementen!


 


Bekijk ook deze items