terug

Gasters ommetje (6km) Dr

Van brink tot Heest

Een prachtig ommetje langs de kop van het droge Ballooërveld en door het natte land van de Heest, het stroomdallandschap waar Gasterense- en Taarloosche Diep uiteindelijk samen verder gaan. Niet voor niets werd in 2005 het stroomdallandschap Drentsche Aa, samen met het Limburgse Gulp- en Geuldal, als Nederland’s mooiste landschap bekroond met 5 sterren.

Start-/eindpunt in Gasteren is per OV bereikbaar en uw hond mag (deels aangelijnd) mee op pad. Ook is er een GPS versie beschikbaar.

start- en eindpunt

GastersOmmetje

Restaurant Pannekoekboerderij Gasteren

Brink 1

9466 PE Gasteren

N53 02.178 E6 39.848

 

tips voor onderweg

– Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

– Draag stevige waterdichte schoenen

– Onderweg komt u geen horeca tegen

– Neem voldoende proviand, verrekijker en camera mee

– Honden zijn (in de Heest uitsluitend aangelijnd) welkom

– Respecteer natuur en landschap

– Geniet en haast u niet

 

Routebeschrijving

1 U start op de kruising met de rug naar Pannenkoekenboerderij Brinkzicht.

  1. i) Aan de overkant ligt de langgerekte Gasterense brink. Brinken hadden meerdere functies. In de eerste plaats was het de verzamelplaats voor weidevee. Maar daarnaast was het vooral ook een sociale ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. De grote eiken of beuken, waaraan een brinkdorp vaak al van verre was te herkennen, waren leveranciers van kostbare bouwmaterialen.

Ga linksaf, wandel een stukje richting Loon/Assen en neem het tweede weggetje rechts.

  1. i) Gasteren is een zogenaamd ‘typisch Drents brink- en eschdorp’, een vanouds boerennederzetting, gelegen in een fraai landschap van hoge eschen op een zandrug en hooi- en weidelanden in een laaggelegen beekdal. Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

2 Neem vervolgens pal voor de rechtse bocht het boerenpad naar links. Let op: Blijf hem volgen tot het smalle paadje wat aan uw linkerhand door de houtsingel het vochtig dal invoert (zie ook roodwitte markering ‘LAW Pieterpad’). Volg dit paadje tot de verharde weg met fietspad en sla rechtsaf.

Na het bruggetje over het ´Gasterense Diep´ steekt u naar links de weg over en koerst rechtdoor het klinkerweggetje op. Sla na ruim 300 m rechtsaf.

Waar het pad eindigt op de asfaltweg, steekt u schuin de weg over (let op) en wandelt over het brede pad rechtdoor het veld ’De Heest’ in.

i) De Heest is eigenlijk het noordelijk deel van het Balloërveld en ontleent zijn naam aan de oorspronkelijke begroeiing: kreupelhout, zeg maar struikgewas of heesters. Dit deel, ooit ontgonnen, werd later teruggegeven aan de natuur. Ook in de winter is de Heest prachtig gekleurd en, vooral ook door zijn structuur en vormen, voel je je soms heel even niet in Nederland.

Ook vormt de Heest het beekdallandschap van het Taarloosche en Gasterense diep die elkaar na vele kronkels uiteindelijk ter hoogte van het dorpje Oudemolen zullen gaan ontmoeten.

 

3 U blijft dit brede boerenpad doorgaand volgen en slaat pas op het verharde weggetje aangekomen rechtsaf. Neem het veerooster en kuier door tot einde weggetje.

Weggetje wordt nog even boerenpad. Sla rechtsaf en volg het paadje over/langs de fraaie houtwal. Blijf deze houtwal ook in de scherpe linkse bocht volgen.

  1. i) Onderweg ligt aan uw linkerhand een fraai ven. In het voorjaar hoort u al van verre de lovesongs van de kikkers en met een beetje geluk treft u er ook de zeldzame dodaars aan.

Sla hier rechtsaf en volg het paadje over de fraaie houtwal. Blijf deze houtwal ook in de scherpe linkse bocht volgen.

Op einde houtwal daalt u aan de linkerkant af en vervolgt uw tocht bij paal 5.4 van SBB door het hooiland met enkele soms erg drassige plekken tot aan de houten hek en brug bij paal 5.5.

  1. i) Terwijl u rechts al een poosje het dal van het Gasterense Diep zag, is links nu ook duidelijk het dal van het Taarlose Diep te zien. Vroeger werden de dalen gebruikt als hooiland. Tegenwoordig wordt de vegetatie in de dalen door rupsvoertuigen gemaaid en meteen afgevoerd. Door het relatief grote oppervlak van de rupsbanden, is de druk op de ondergrond erg laag, waardoor de bodemstructuur nauwelijks wordt aangetast. Op deze wijze worden vele vegetaties ontwikkeld en in stand gehouden. Het hogere zandplateau wordt door runderen begraasd en daardoor voedselarm gehouden. In dit gebied komen de dalen van het Taarlose Diep en het Gasterense Diep bij elkaar. Het punt waar beide beken elkaar vinden ziet u straks.

 

4 Passeer het hek, neem de houten brug over het Gasterense Diep naar de brede zandweg en sla rechtsaf. Wandel door tot de kruising van zandwegen (met open of dichte houten slagboom) en sla linksaf.

  1. i) Geniet voordat u linksaf slaat rechts vanaf het betonnen bruggetje nog even van een beek in een bijzondere landschap.

Wandel het pad uit en kuier verder over de verharde ‘Gagels’ links aanhoudend het dorp in. Ga op einde Gagels linksaf en u bent bijna terug waar u begon; Pannenkoekenboerderij Brinkzicht.

Einde van deze Wandel-weg-route.

 

Wij hopen dat u heeft genoten van de tocht en ontvangen graag uw reactie…

Deze route werd met veel zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken (of wijzigingen in het landschap), meldt u dit dan vooral even. Ook de wandelaars na u zullen dit zeker waarderen. Het volgen van deze route doet u natuurlijk op eigen risico.

Gasters ommetje, juli 2011 Auteur Dave Bekkema

Gecontroleerd en tekst gewijzigd in december 2015.