terug

Grenslandpad (LAW 11), Variant Oost Zeeuws-Vlaanderen: etappe 4

Bij het 372 kilometer lange Grenslandpad (LAW 11) loop je van het Zeeuwse Sluis naar het Limburgse Thorn, grotendeels langs de Nederlands-Belgische grens. Sinds een paar jaar heeft de wandelroute ook een variant in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Tekst & beeld: Chris Louwerse (padcoördinator)

De Variant Oost Zeeuws-Vlaanderen is 140 kilometer lang en loopt als een lus langs de Zeeuws-Belgische grens. Hier volgt een beschrijving van etappe 4: Hulsterweg – Nieuw Namen (22,8 kilometer). Voor een gedetailleerde routebeschrijving met kaart, kijk op de site van Wandelnet

Grenslandpad

Etappe 4

Het startpunt van etappe 4 is knooppunt 60, waar je begint met het oversteken van de Derde Verkorting. Net als bij de aanleg van de huidige Deltawerken, werkte men hier bij het opnieuw inpolderen van ondergelopen gebieden met compartimenten. De verkortingen geven de kades aan waarachter de zee werd teruggedrongen. Met andere woorden: de grens tussen land en water werd steeds verder richting de Schelde op geschoven. Na het Groot Eiland volgen we de Achtste Verkorting.

Vestingstad Hulst

Via een vlonderpad op de grens van Groot Eiland bereiken we tenslotte de vestingstad Hulst. We lopen door de dubbele poort naar de oude, pas gerestaureerde haven, die tegenwoordig al de Nieuwe Bierkaai bekendstaat. Vroeger was dit een zeehaven, maar tegenwoordig is. Als (voormalige) grensplaats heeft Hulst heel wat vijanden moeten weerstaan, of zelf moeten toestaan binnen te komen. We lopen een hele tijd over de wallen, de vroegere grens tussen belegeraars en belegerden, naar knooppunt 24, bij een wandelboom/handwijzer van de GR.

Van de Liniedijk naar de Koninksdijk

Hierna wandelen we Hulst uit en gaan we de Liniedijk op. Deze is niet moeilijk te herkennen, hij ligt namelijk op een oude zandrug. Vervolgens passeren we diverse kleine verdedigingspunten, evenals Fort Moerschans passeren we. Bij deze vesting lag het geïnundeerde terrein aan de zuidzijde.

grenslandpad

Via diverse kreken, mislukte doorbraakpogingen van de zee, gaan we richting Nieuw-Namen. Vlak voor deze plaats lopen we over een Belgische dijk, de Koninksdijk. Deze dijk is enkel een grensdijk, ze heeft nooit een waterkerende functie gehad. Ze is aangelegd om inundatie te voorkomen, mocht Nederland hier tijdens een oorlog ooit de dijken doorsteken.

Nieuw-Namen

Nieuw-Namen is een geïsoleerd grensgebied tussen hoog en laag. Ooit lag er in de lokale moerassen/schorren een zandige heuvel. Hier sijpelde echter grote hoeveelheden ijzerhoudend water in, waardoor dit gedeelte van de zandrug min of meer versteende. De rest van de zandrug bestond uit zachter materiaal, dat in de loop der tijd door de zee is ‘opgeruimd.’ De lokale bevolking gebruikte dit versteende gedeelte om wegen te verharden, waardoor een groeve ontstond. De inwoners van Nieuw-Namen worden daarom ook wel koutermollen genoemd, kouter is dan heuvel!

De Meester Van der Heyden groeve is een aantal jaren geleden helemaal opgeknapt. In de zomermaanden kan je deze vanaf de Variant bezoeken. De verschillende zandsteenlaagjes geven grenzen aan van tijdsintervallen tot ver in de prehistorie. Informatieborden nemen ons mee terug in de tijd. Het gebied wordt niet voor niets ook wel het ‘oudste strand van Nederland’ genoemd.


Bekijk ook deze items