terug

Hike de Holmers (16km) H.halen-W.bork Dr

Hooghalen – Westerbork

Een wandeling van A naar B door een bijzonder afwisselend landschap. Vanuit het Drentse Hooghalen neemt deze fraaie tocht u mee door het Heuvinger Zand en Boswachterij Hooghalen, prikt even de ‘ achterdeur’  van het voormalig Kamp Westerbork aan en voert u verder door de ‘wieg van de Drentsche Aa’, langs het Oranjekanaal en de Westerborkerstroom.

Aangekomen in Westerbork vindt u alle gelegenheid om even na te genieten.

 

Zowel begin- als eindpunt is prima per OV bereikbaar (op zondag minder vaak). Er is ook een GPS-versie beschikbaar en uw hond mag mee op pad.

 

Startpunt

Café-Restaurant Napoleon

Hoofdstraat 1Site bekijken

9414 AA Hooghalen

N52 55.153 E6 32.539

OV: NS-station Assen – bushalte centrum Hooghalen

 

Eindpunt

Hike de Holmers

 

Brasserie Diggels

Hoofdstraat 8

9431 AD Westerbork

OV: bushalte Burg. Gualtherie van Weezelplein Westerbork (op 2 min. lopen) –

Busstation Beilen – NS-station (2 min. lopen)

 

Tips voor onderweg 

Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

Draag stevige waterdichte schoenen

Onderweg komt u geen horeca tegen

Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee

Honden zijn (deels) aangelijnd welkom

Respecteer natuur en landschap

Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving

1 Vanuit Café-Restaurant Napoleon slaat u op de Hoofdstraat rechtsaf en meteen weer linksaf (Smilderweg), richting rotonde/autoweg. Steek deze verkeersweg en het spoor over.

Na de spoorwegovergang slaat u meteen rechtsaf en volgt dit weggetje (Beilerweg – Heuvingerweg) langs de ´Hooghaler esch´. Houdt u op de Y-splitsing even rechts aan.

Net als veel Drentse dorpen is ook Hooghalen en z.g. eschdorp. Al in de vroege middeleeuwen vestigden boeren zich op de hoge zandgronden, waarop ze ook hun gewassen gingen verbouwen. De lagere, vochtige groenlanden werden gebruikt voor beweiding en hooiwinning.

Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

Kuier door tot in het bos en blijf dit zandpad naar links volgen.

U wandelt op de grens van een houtwal en heideveldje op het ‘Heuvinger Zand’. Net als de hele Boswachterij Hooghalen, was ook het Heuvinger Zand ooit een uitgestrekte zandverstuiving.

Blijf het doorgaande pad volgen en neem het eerstvolgende pad (bij picknickplaats) naar rechts. Koers op kruisingen rechtdoor en blijf het pad volgen tot aan de T-splitsing op de rand van het venig heideveld ‘De Wijde Blik’.

Hooghalen heeft overigens een rijke geschiedenis. Onder andere werden prehistorische akkertjes, bijlen en pijlpunten gevonden. Veel toeristen en wandelaars hebben vooral belangstelling voor het voormalig Kamp Westerbork, van waaruit in WOII zovele joden hun laatste reis beleefden. Op weg naar de vernietigingskampen in Polen.

Het voormalig doorgangskamp in Boswachterij Hooghalen ligt zo dichtbij dat men het net zo goed Kamp Hooghalen had kunnen noemen.

 

2 U slaat hier rechtsaf, neemt het eerste pad links en blijft de heiderand volgen. Kuier in de bocht op de driesprong mee naar links en doorkruis het open veld.

Neem het klaphek en hou voorlopig het roer recht; negeer elk zijpad, kruis het fietspad, blijf de zandweg langs de bosrand volgen en steek het open veld over. Kuier door tot op de bosrand.

Let op! Uw mobiele telefoon kan de straling van de Radiosterrenwacht verstoren. Zet hem dus even uit.

 

3 Op dit punt slaat u rechtsaf. U blijft dit pad bos-in-bos-uit voorlopig volgen en negeert zijwegen/-paden tot u op een T-splitsing beland.

Ergens links van u ligt de Radiosterrenwacht en het beruchte voormalig Doorgangskamp Westerbork uit WOII.

U slaat hier linksaf en neemt na ruim 30 meter het eerste pad rechts. Algauw bereikt u een halfverharde weg. Sla hier rechtsaf.

U bewandelt nu de steenslagweg die zo belangrijk was voor voormalig Kamp Westerbork. De weg waarlangs ooit een smalspoor werd aangelegd om vanaf het Oranjekanaal door kampgevangenen het doorgangskamp te kunnen laten bevoorraden. De weg ook waarover op 12 april 1945 de Canadese tanks kwamen aangereden om ‘Durchgangslager Westerbork’ van het helse Duitse juk te bevrijden. Een van vreugde uitzinnige menigte stormde hen tegemoet.

Neem na het veentje het tweede pad links. Kuier dit pad helemaal uit en sla pas (ca 200m voor einde bos) tussen bosperceel 78 en 79 rechtsaf

U wandelt langs de ‘Holmers’ (even links van u). Dit prilste stroomgebied van de beek ‘Amerdiep’ ligt tussen de Boswachterijen Hooghalen en Grollo.

 

4 Koers aan het eind van het bos op de T-splitsing naar links en doorkruis de Holmers.

Voortdurend gevoed door kwelwater, vormt dit gebied de geboorteplaats van het Amerdiep. Ten oosten van Boswachterij Grollo ontspringt de beek het ’Andersche Diep’. Samen vormen ze de meest bovenste lopen van de bekende ‘Drentsche Aa’. Andere bekende bovenlopen in dit bekenstelsel zijn het Anreeperdiep, Anlooërdiep en Zeegserloop.

Door het herstel van het beekdalsysteem hier maakt het mogelijk dat oorspronkelijke, zuiver kwelwaterminnende zeldzame planten terug zullen keren. Aldus Staatsbosbeheer.

Sovon Vogelonderzoek Nederland verwacht dat hierdoor zelfs de kraanvogel komt broeden.

Links ziet u in de verte een glimp van één van de vele Sterrenwacht-schotels en een <u>uitkijktoren</u>. <b>Tip:</b> ’t kost een extra uurtje, maar als u aan het eind van het pad naar links even heen en terug loopt wachten u wel prachtige vergezichten.

Het pad gaat over in verharde weg. Aan het eind van het pad koerst u mee naar rechts de verharde weg op en kuiert deze ‘Westerbroeken’ helemaal uit. (U gaat door naar routekaart B

Op de T-splitsing met ‘Zwiggelterweg’ aangekomen slaat u rechtsaf en wandelt door naar het Oranjekanaal.

Grote kans dat op deze oude turf- en vrachtroute in de toekomst weer (plezier)boten varen.

Steek de brug over en sla meteen linksaf. Volg het jaagpad met fietspad langs de oever tot in de linkse kanaalbocht. Kies hier voor het fietspad naar rechts.

Links van u ligt het stroomdal van de beek ‘Westerborkerstroom’. Dit beekje ontspringt in de omgeving van Orvelte, stroomt voorbij Westerbork verder langs Beilen (Beilerstroom), langs Dwingeloo (Dwingelerstroom) en zal uiteindelijk als ‘Oude Vaart’ even boven Meppel uitmonden in de Drentsche Hoofdvaart.

 

5 Bij paddestoel 24821 slaat u scherp linksaf, het stroomdal in.

Let u even verderop op de afgesneden oude meanders links van het pad.

Even de beek gevolgd, steekt u bij paddestoel 24152 naar links de dam over en wandelt naar rechts verder langs de linkeroever.

Ooit wrong ze zich in vele bochten door onafzienbaar heidelandschap. Helaas, na ontginning van het landschap had de boer vooral belang bij een snelle afwatering. En ziedaar, de Westerborkerstroom verloor haar fraaie meanders en stroomt nu traag, bijna rechttoe rechtaan door het vlakke groene landschap.

Ga mee in de linkse bocht en blijf het doorgaande fietspad langs een woonwijk volgen. Volg aan het eind naar rechts de klinkerweg ‘Krommaat’ richting centrum en houdt vervolgens rechts het asfaltpad (richting centrum) aan. Wandel op de ‘Homaat’ door tot op de ongelijke kruising met ‘Perkenslag’.

 

6 U wandelt hier naar links en neemt algauw de eerste weg rechts. Kuier over deze ‘Roesingkamplaan’ door tot u in het centrum van Westerbork beland (Burg. Gualtherie van Weezelplein). Sla linksaf en u nadert ‘Brasserie Diggels’ (Hoofdstraat 8), een leuke stek voor even nagenieten.

Aan de overkant ligt ‘Hotel Abdij de Westerburcht’. Westerbork heette ooit ‘Westerburcht’. De Drent maakte er ‘Börk’ van. Ook Westerbork is van oorsprong een ‘esch- of brinkdorp’. Brinken hadden meerdere functies. In de eerste plaats was het de verzamelplaats voor weidevee. Maar daarnaast was het vooral ook een sociale ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. De grote eiken waren leveranciers van kostbare bouwmaterialen. Van de diverse brinken die het dorp vroeger rijk was zijn er slechts enkele restanten over, zoals die bij het Burgemeester Gualtherie van Weezelplein. Tegenwoordig is Börk vooral een gezellig uit de kluiten gewassen toeristendorp.

 

Einde van deze Wandel-weg-route. Kijk op de volgende bladzijden voor routekaarten A en B.

 

 

Wij hopen dat u heeft genoten van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie…

Deze route werd met de grootste zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Uiteraard volgt u zo’n wandelwégroute op eigen risico.

Hike de Holmers, november 2007. Auteur: Dave Bekkema.

Met dank aan tipgever Hans Quarré.

Gecontroleerd, tekst gewijzigd en GPS-track aangemaakt in november 2015.