terug

Langer wandelen door De Groene Kathedraal in Almere

Vorige week is begonnen met het onderhoud van het landschapskunstwerk De Groene Kathedraal van Marinus Boezem in Almere. De takken zijn gesnoeid, de toppen uit de bomen gehaald zodat er weer nieuwe zijtakken kunnen groeien. De bodem wordt bestrooid met compost.

Marinus Boezem, De Groene Kathedraal, foto: Gert Schutte
Marinus Boezem, De Groene Kathedraal, foto: Gert Schutte

Herstelwerkzaamheden kunstwerk Marinus Boezem

Nadat tijdens de januaristorm vorig jaar een aantal bomen was omgewaaid, hebben de gemeente Almere, Staatsbosbeheer, provincie Flevoland en Land Art Flevoland een onderzoek ingezet om in kaart te brengen wat precies de staat is van De Groene Kathedraal. In september 2018 bezochten Marinus en Maria-Rosa Boezem het kunstwerk om de staat van de bomen van dichtbij te bekijken, en hierbij uitte de kunstenaar de wens om het kunstwerk te herstellen. Hierop is een plan van aanpak gemaakt.

Fascinerend bos vormt kunstwerk

De 178 Italiaanse populieren (Populus Nigra Italica) werden in 1987 geplant volgens de plattegrond van de Notre-Dame van Reims. Op de aangrenzende kavel is de omtrek van de kathedraal uitgespaard in eiken- en beukenhagen: de ‘contrakathedraal’. Het idee was destijds om de populieren te laten groeien en daarna het verval te omarmen, waarna de eiken en beuken die de omtrek van de contrakathedraal vormen doorgroeien.

Een langer leven voor De Groene Kathedraal

De kunstenaar geeft echter aan dat hij graag zou willen dat De Groene Kathedraal onderhouden wordt, omdat het kunstwerk een veranderde context heeft. Zo geeft de nieuwe wijk Oosterwold, vlak achter het kunstwerk, de kathedraal een nieuwe functie. Ook blijft het werk dan in de collectie van Land Art Flevoland, die inmiddels negen kunstwerken telt. Voor Boezem aanleiding om voorkeur te geven aan een langer leven van zijn werk.

https://vimeo.com/304387355

Meer over De Groene Kathedraal


Bekijk ook deze items