terug

Looner esch en diepen (12km) Loon Dr

Op deze bescheiden tocht van circa 3,5 uur proeft u ruimschoots de sfeer van een typisch Drents brink- en eschdorpenlandschap. De routebeschrijving neemt u mee langs onder meer de hoge Looner Esch, een pingo-ruïne en de lage madelanden of ‘hooilanden’ in de bloemrijke stroomdalen van het ‘Taarloosche-‘ en ‘Loonerdiep’; bovenlopen Drentsche Aa.

 

Start-/eindpunt De Herberg van Loon te Loon (behalve op maandag geopend vanaf 10.00 uur) is per OV bereikbaar. En uw hond mag mee op pad.

 

start- en eindpuntDe Herberg van Loon

Gasterenseweg 1

9409 TJ Loon

N53 00.789 E6 36.705

 

tips voor onderweg 

Looner esch en diepen (12km)

Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

Draag stevige waterdichte schoenen

Horeca vindt u alleen bij start-/eindpunt (De Herberg van Loon)

Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee

Honden zijn aangelijnd welkom

Respecteer natuur en landschap

Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving

1 Vanuit De Herberg van Loon gaat u linksaf, steekt de kruising over (let op) en koers rechtdoor richting  Balloo.

Neem al gauw het tweede weggetje links. Deze ‘Koeweg’ gaat over in een onverhard boerenpad.) U wandelt op de grens van de hoge Looner esch en het lager gelegen stroomdal van het Loonerdiep en proeft de sfeer van een typisch Drents eschdorpenlandschap.

De ‘esch’ is een onlosmakelijk onderdeel van dat Drentse eschdorpenland. Al in de vroege middeleeuwen vestigden boeren zich op de hoge zandgronden, waarop ze ook hun gewassen gingen verbouwen. Vaak in de nabijheid van een beekdal. De lagere, vochtige groenlanden werden gebruikt voor beweiding en hooiwinning. Let op de fraaie houtwallen; afrastering van ooit.

Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

 

2 Aan het eind van de Koeweg steekt u de (soms drukke) Gasterense weg over, slaat op het naastgelegen rijwielpad rechtsaf en neemt vervolgens het eerste boerenpad naar links (bordje Drentsche Aa/Taarloose diep). Met aan uw rechterhand het stroomdallandschap van het Taarloose diep, wandelt u dit pad helemaal uit.

Sla op de klinkerweg linksaf en neem kort daarna het smalle boerenpad naar rechts. Wandel dit pad, op de grens van esch en ven (pingo-ruïne) uit.

  1. i) Veentjes dateren vanaf het einde van de laatste ijstijd en zijn op verschillende manieren ontstaan. De veentjes die u in dit landschap aantreft zijn van oorsprong of pingo – ruïnes of stuifkuilen.

Deze ‘pingo – ruïne’ is een overblijfsel van de laatste ijstijd en is te herkennen aan de aarden ringwal die is ontstaan tijdens de ontdooiing van een stuwende ondergrondse ijskern. Bij de dooi-inval gleed de bovengrond onder druk van de enorme ijsklomp naar de randen en vormde een aarden wal.

‘Stuifkuilen’ zijn overblijfselen uit de prehistorie en ontstonden door het tot op grondwaterniveau verstuiven van zand op braakliggende bodems. Toen later het grondwater steeg, kwamen de laagten vol water te staan. Net als de pingo – ruïnes verlanden en verveenden ook de stuifkuilen.

Gewonnen en gedroogd veen (turf) bleek later decennia lang een ideale warmtebron.

 

3 Op einde pad slaat u rechtsaf…

  1. i) Tip: wilt u eerst even een bezoekje brengen aan het hunebed op de Looneresch, volg dan even de stippellijn op de kaart naar links en keer daarna terug naar dit punt.

…en volgt de boerenzandweg verder tot aan de kruising met sloot, vlak voor de eerste boerderijen van  Taarloo. Hier slaat u linksaf en volgt het linker schouwpad langs de waterloop.

Koers op de verharde weg rechtdoor en blijf het schouwpad volgen tot het volgende verharde weggetje. Sla hierop linksaf en blijf hem volgen.

  1. i) Langs dit weggetje ‘Tuinakkers’ liggen meerdere veentjes, waaruit in Taarloo en ook Vries de turf voor ontelbare warme winters zorgde; in de veentjes gevonden aardewerk uit het begin van de jaartelling spreken hier boekdelen over.

 

4 Op einde Tuinakkers slaat u op de klinkerweg linksaf, volgt deze hoofdweg krap 100 meter en slaat meteen na het bosje rechtsaf. Loop dit boeren(gras)pad-paadje-pad helemaal uit.

Op het verharde weggetje aangekomen slaat u rechtsaf en volgt hem tot op de kruising met sloot (pal voor plaatsnaambord). Sla hier rechtsaf en volg het rechter schouwpad langs de waterloop <i>(lukt dit niet vanwege de brandnetels, loop dan door en ga verder bij P22739 onder in dit routepunt)</i>.

Op de verharde weg slaat u linksaf en wandelt door naar de Brink in Taarloo.

  1. i) Net als Loon is ook Taarloo een eschdorp, ook wel brinkdorp genoemd. Brinken hadden meerdere functies. In de eerste plaats was het de verzamelplaats voor weidevee. Maar daarnaast was het vooral ook een sociale ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. De grote eiken waren leveranciers van kostbare bouwmaterialen. In de kleine brink van Taarloo ligt ook nog een dobbe; met bluswater uit een tijd zonder leidingen en kranen.

Vanaf de Brink volgt u P24355 en P22739 richting Rolde en kuiert via de Osdijk het dorp uit.

 

5  Houdt u na het bruggetje over het ‘Taarloosche Diep’ rechts aan en volg het fietspad.

  1. i) U wandelt dus al een poosje in het bovenstrooms beekdallandschap van de Drentsche Aa.

Op einde pad steekt u in buurtschap ‘Visvliet’ bij P21569 rechtdoor de weg Gasteren-Loon over en blijft dit asfaltweggetje richting Rolde volgen.

  1. i) Waarom de naam van deze buurtschap ´Visvliet´ ooit veranderde in ´Balloërveld´ blijft vooralsnog een raadsel.

 weggetje gaat over in een brede zandweg met fietspad. Blijf hem voorlopig volgen.

  1. i) Vele namen draagt ze onderweg, deze hoofdader van het bekenstelsel Drentsche Aa. Van elk dorp wat ze passeert leent ze even diens naam tot ze het volgende bereikt. Intussen wordt ze gevoed door zowel kwellend water onderweg als door kwelwater uit de vele bovenlopen en -loopjes.

 

6 Ter hoogte van de grondwaterstandmeter met informatiebord en picknicktafel slaat u scherp naar rechts af…

  1. i) Neem even de tijd om u te laten informeren over kwelwater en oorsprong van de Drentse beken. Links van het pad ontspringt de Smalbroekenloop, rechts ziet u hem lopen; een zoveelste bovenloop van de Drentsche Aa.

…en bewandelt verder de brede boerenzandweg die een scherpe knik naar links maakt.

  1. i) U wandelt langs de Lage Maden. Deze natte hooilanden in het stroomdal van de Drentsche Aa of Looner Diep vormen door het hoge mineraalgehalte van het kwelwater een gezonde voedingsbodem voor zeldzame planten als b.v. de smalle- en brede orchis.

 

7 Aan het eind van het pad kiest u het smalle paadje rechts, wat u tot op de oever van de beek brengt.

  1. i) Let op: Na een lange regenperiode kan het Looner Diep hier ver buiten haar oevers treden en is dit pad onbegaanbaar. Maak in dit geval rechtsomkeert en volg naar rechts de blauwe stippellijn om verderop weer aan te sluiten op de route.

Blijf de beek volgen tot op de verharde weg en sla rechtsaf. Steek het Looner Diep over, hou zijwegen voor gezien en blijf deze weg volgen tot u terug bent bij De Herberg van Loon aan de Looner ‘Brink’.

Einde van deze Wandelroute.

 

 

Wij hopen dat je genoot van deze voettocht en ontvangen graag je reactie…

De tocht werd met zorg samengesteld. Mocht je toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Uiteraard volg je zo’n wandelwégroute op eigen risico.

Looner esch en -diepen, mei 2012. Auteur: Dave Bekkema.

Gecontroleerd, tekst gewijzigd, kaart vervangen en GPS versie aangemaakt in maart 2016