terug

Looner ommetje (7km) Loon Dr

Op dit ommetje van circa 2 uur proeft u even de sfeer van een typisch Drents eschdorpenlandschap.

De routebeschrijving neemt u mee langs de hoge Looner Esch en door de lage madelanden of ‘hooilanden’ in het bloemrijke beekdal van het ‘Loonerdiep’; een stukje bovenstroomse Drentsche Aa.

 

Start-/eindpunt De Herberg van Loon te Loon is per OV bereikbaar. En uw hond mag mee op pad.

Behalve op maandag is De Herberg dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. Voor een hapje eten moet u even wachten tot na de middag.

 

start- en eindpuntDe Herberg van Loon

Gasterenseweg 1

9409 TJ Loon

N53 00.798 E6 36.705

Looner ommetje

tips voor onderweg

Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

Draag stevige waterdichte schoenen

Horeca vindt u alleen bij start-/eindpunt (De Herberg van Loon)

Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee

Honden zijn aangelijnd welkom

Respecteer natuur en landschap

Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving

1 Vanuit De Herberg van Loon gaat u linksaf, steekt de kruising over (let op) en koers rechtdoor richting Balloo.

Neem al gauw het tweede straatje links. Deze ‘Koeweg’ gaat over in een onverhard boerenpad.

 

U wandelt op de grens van de hoge Looner esch en het lager gelegen stroomdal van het Loonerdiep en proeft de sfeer van een typisch Drents eschdorpenlandschap.

De ‘esch’ is een onlosmakelijk onderdeel van dat typisch Drentse eschdorpenland. Al in de vroege middeleeuwen vestigden boeren zich op de hoge zandgronden, waarop ze ook hun gewassen gingen verbouwen. Vaak in de nabijheid van een beekdal. De lagere, vochtige groenlanden werden gebruikt voor beweiding en hooiwinning. Let op de fraaie houtwallen; afrastering van ooit.

Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

 

2 Aan het eind van de Koeweg steekt u de (soms drukke) Gasterense weg over en slaat aan de overkant op het naastgelegen rijwielpad rechtsaf.

Kruis het <i>‘Loonerdiep’ wat links van de weg de naam Taarloosche Diep krijgt</i> en neem meteen daarna het eerste verharde weggetje rechts.

Vele namen draagt ze onderweg, deze hoofdader van het bekenstelsel Drentsche Aa. Van elk dorp wat ze passeert leent ze even diens naam tot ze het volgende bereikt. Intussen wordt ze gevoed door zowel kwellend water onderweg als door kwelwater uit de vele bovenlopen en -loopjes.

Waarom de naam van deze buurtschap ´Visvliet´ ooit veranderde in ´Balloërveld´ blijft vooralsnog een raadsel.

Het weggetje gaat over in een brede zandweg met fietspad. Blijf hem voorlopig volgen. <i>(Aan je rechterhand) kom je een bankje tegen. Links van je ligt op nog geen 200m de grote stille heide het ‘Ballooërveld’</i>

 

3 Ter hoogte van de grondwaterstandmeter met informatiebord en picknicktafel slaat u scherp naar rechts af…

 

Neem even de tijd om u te laten informeren over kwelwater en oorsprong van de beek.

…en bewandel verder de brede boerenzandweg die een haakse knik naar links maakt en later smaller wordt.

U wandelt langs de Lage Maden. Deze natte hooilanden in het stroomdal van de Drentsche Aa of Looner Diep vormen door het hoge mineraalgehalte van het kwelwater een gezonde voedingsbodem voor zeldzame planten als b.v. de orchideeën ‘smalle- en brede orchis’.

 

4 Aan het eind van het pad kiest u het smalle paadje rechts, wat u tot op de oever van de beek brengt.

Let op: Na een lange regenperiode kan het Looner Diep hier ver buiten haar oevers treden en is dit pad onbegaanbaar. Maak in dat geval rechtsomkeert en volg naar rechts de blauwe stippellijn op de kaart om verderop weer aan te sluiten op de route.

Blijf de beek volgen tot op de verharde weg en sla rechtsaf. Steek nogmaals het Looner Diep over, hou zijwegen voor gezien en blijf deze weg volgen tot u terug bent bij De Herberg van Loon aan de Looner <i>brink</i>.

Eschdorpen worden ook wel brinkdorpen genoemd. Brinken hadden meerdere functies. In de eerste plaats was het de verzamelplaats voor weidevee. Maar daarnaast was het vooral ook een sociale ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. De grote eiken waren leveranciers van kostbare bouwmaterialen.

 

Einde van deze Wandelroute.

Wij hopen dat u heeft genoten van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie…

Deze tocht werd met zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan natuurlijk erg op prijs gesteld. Dit geldt ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Uiteraard volgt u zo’n wandelwégroute op eigen risico.

Looner ommetje, februari 2007. Auteur: Dave Bekkema.

Gecontroleerd en tekst gewijzigd op 04-06-2018.