terug

Nieuw boek over natuurbeheer bundelt waardevolle, actuele kennis

Cover boek Heidebeer
Cover boek Heidebeheer

 

De discussie over rigoureus plaggen, het inzetten van grote grazers, zoals Schotse Hooglanders, en de effecten op flora en fauna wordt nieuw leven in geblazen en van veel waardevolle informatie voorzien door het nieuw verschenen en fraai geïllustreerde boek Heidebeheer – moderne methoden in een eeuwenoud landschap van auteurs Jap Smits en Jinze Noordijk. Het boek speelt helder in op de vraag hoe in de 21e eeuw de diversiteit aan cultuur en ecologische waarden op de heides kan worden behouden.

Heidebeheer

Het boek Heidebeheer verschaft waardevolle, actuele kennis uit onderzoek en praktijk op een toegankelijke manier en biedt een nieuwe invalshoek voor natuurbeheerders. In het boek staat alles over heidebiotopen, heidebeheer en de effecten op de biodiversiteit. Het beheer van de heide komt uitvoerig aan bod met extra aandacht voor de effecten op de flora en fauna waarbij voor elke heidebiotoop (zandverstuivingen, droge en vochtige heides en vennen) de beheermaatregelen zijn uitgewerkt.

Algemene achtergrondinformatie

Daarnaast bevat het boek algemene achtergrondinformatie over heidelandschappen zoals over het ontstaan, de waterhuishouding, achteruitgang, herstel en inrichting. Ook minder gangbare vormen van beheer worden besproken. Daarbij moet je denken aan het branden, de aanleg van akkers en visgraatplaggen.

Overzicht heide- en stuifzandgebieden

Het boek sluit af met een overzicht van de belangrijke heide- en stuifzandgebieden in Nederland en België. Hierbij gaat het om unieke heides van honderd hectare of meer met veel flora en fauna. Het boek is een compleet en actueel naslagwerk voor natuurbeheerders, boswachters en vrijwilligers.

De schrijvers

Jap Smits is boswachter bij Staatsbosbeheer en Jinze Noordijk is werkzaam als bioloog bij EIS-Nederland. Beiden hebben ze een passie voor insecten en praktisch natuurbeheer en delen ze hun streven naar behoud van de natuur

Heidebeheer – moderne methoden in een eeuwenoud landschap is verkrijgbaar in de boekhandel en online te bestellen. Het boek is onderdeel van een reeks over natuurbeheer.