terug

Nieuw wetenschappelijk onderzoek: van meer wandelen leef je langer

wandelen langer leven
Foto: Pixabay

Lange wandelingen maken is momenteel lastig, maar toch kan het geen kwaad om je dagelijkse blokje om te lopen. Los van het feit dat je zo je conditie op peil houdt, is er nog een goede reden om in beweging te blijven. Volgens recent wetenschappelijk onderzoek zou een hoog aantal stappen per dag namelijk de kans op een vroegtijdige dood verkleinen. En hiervoor zou je niet eens 10.000 passen per dag hoeven zetten.

Volgens onderzoekers van het US National Cancer Institute is er mogelijk een link tussen het aantal stappen dat je per dag zet en de kans op een vroegtijdige dood. Dit schrijft de Britse krant The Guardian. Daarnaast komen de onderzoekers met nog een verassende conclusie: ook bij minder dan 10.000 passen per dag ervaar je al positieve effecten.

Vijfduizend proefpersonen

Deze conclusie is het resultaat van een langlopend onderzoek. Tussen 2003 en 2006 verzamelden de onderzoekers data van 4.800 proefpersonen, die allemaal ouder dan veertig waren. Deelnemers aan de proef moesten eerst een vragenlijst over hun gezondheid invullen. Vervolgens kregen ze een week lang stappenteller om, om hun dagelijkse aantal passen bij te houden. Dit leverde een gemiddelde van ongeveer 9.100 stappen op.

Minste sterfgevallen bij wandelaars

In tien jaar daarop, hielden de onderzoekers bij hoe het de proefpersonen verging. Tijdens deze periode stierven bijna 1.100 deelnemers, waarvan ongeveer de helft aan hartziektes of kanker. De wetenschappers ontdekte hierbij iets bijzonders: de meeste sterfgevallen vonden plaats bij de proefpersonen die de minste stappen per dag zetten. Zelfs als ze rekening hielden met factoren als leeftijd, voeding en levensstijl, dan viel het nog op dat het sterftecijfer bij regelmatige wandelaars een stuk lager lag.

Op basis van deze waarnemingen, concludeerde de onderzoekers dat deelnemers die gemiddeld 8.000 stappen per dag zetten ongeveer 50% minder kans hadden om vroegtijdig te sterven dan degenen die ‘maar’ 4.000 passen liepen. Voor wandelaars die 12.000 of meer stappen zetten, lag dit zelfs op 65%. Hierbij maakte de snelheid waarmee de deelnemers liepen niet uit, zolang ze maar op een hoog totaalaantal uitkwamen.

Minder lopen had daarentegen een negatief effect. Wie minder dan 2.000 passen op een dag zette, had juist 50% méér kans dan degenen die er twee keer zoveel liepen om vroegtijdig aan een hartziekte of kanker te bezwijken.

Niet te vroeg juichen

Dit alles lijkt er sterk op te wijzen dat meer wandelen je kans om langer te leven vergroot. De onderzoekers waarschuwen echter om niet te hard van stapel te lopen. Het gaat hier immers maar om één studie, waarbij het wandelgedrag van de proefpersonen maar zeven dagen is gemeten. Daarnaast is het bij dit soort studies altijd de vraag wat precies oorzaak en gevolg is. Het kan namelijk ook dat mensen die zich al gezonder voelen daarom ook eerder geneigd zijn om te gaan wandelen.

Kleine afstand maakt groot verschil

Met deze waarschuwing in ons achterhoofd, kunnen we toch voorzichtig concluderen dat regelmatig wandelen wel degelijk een positieve impact op je gezondheid heeft. Daarvoor hoef je bovendien geen ellelange afstanden af te leggen. Je dagelijkse aantal stappen verhogen van 4.000 naar 8.000 kan immers al een enorm verschil maken. Blijf daarom vooral je dagelijkse wandeling doen, zodat voldoende in beweging blijft. Mits je onderweg voldoende afstand tot iedereen houdt uiteraard.