terug

Norger ommetje XL (16,5km) Dr

Een uit de kluiten gewassen ommetje vanuit het uit de kluiten gewassen en horecarijke, authentieke es- en brinkdorp Norg. Een tocht door fraai bos- en duingebied, langs Saksische boerderijen, oude veentjes, een beekdal en archeologische en cultuurhistorische monumenten. En dit alles in een decor van een bijzonder afwisselend landschap; Norg ten voeten uit…

 

Start-/ eindpunt Norg is per OV bereikbaar en uw hond is welkom op dit ommetje.

 

start- en eindpunt

Parkeerplaats op de brink voor de kerk

Tegenover De Brink 6

9331 AA Norg

GPS-coördinaten N53 03.973 E6 27.639

 

tips voor onderweg

Norger ommetje XL

Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

Draag stevige waterdichte schoenen

Onderweg komt u geen horeca tegen

Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee

Honden zijn aangelijnd welkom

Respecteer de natuur

Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving
1 Vanaf de parkeerplaats voor de kerk steekt u de asfaltweg over en wandelt RD de Brinkstraat in. Volg Brinkstraat en houd op de Y-splitsing links aan. Ga op de T-splitsing linksaf (Zandvoort).
Op de kruising Eikenlaan slaat u RA, steekt de voorrangsweg iets schuin over en koerst doorgaand het tegelpad op. U komt op het Spint. Sla aan het eind LA, Marke in. Waar de straat naar rechts draait, gaat u schuin links het schelpenpad op.

2 Op einde schelpenpad slaat u op de klinkerweg RA en koerst RD de zandweg op. Voorbij de ijsbaan gaat u (eigenlijk doorgaand) LA en direct weer RA. Kies na circa 700m (tegenover het toegangshek van Lange-Veld) het pad RA.

i) Na 40-50m ligt links van het pad een bereikbaar verscholen vennetje.

Vervolg het slingerpad met het naaldentapijt en negeer zijpaden tot de asfaltweg. Sla RA. U steekt de voorrangsweg over en slaat op het fietspad LA.

Pauzetip: Voor een eventueel bezoekje aan café-restaurant de Norgerberg doet u over het fietspad even een heen-en-weertje naar rechts. Doorgaans open van woensdag – zondag vanaf 10.00 uur. In de zomer elke dag.

3 Na krap 200m (voorbij km-bordje 11) neemt u het bospad RA en wandelt dit uit tot op het fietspad. Ga hier LA en vervolgens op de T-splitsing RA. Volg deze ‘zandweg’, negeer een zandpad naar links, wandel nog circa 400m door en neem in de flauwe rechtse bocht het bospaadje LA.
Volg dit vervolgens natte kronkelpaadje rond het ‘Schillenveen*’ tot u op een zandweg komt.

i) * Eén van de vele overblijfselen uit de laatste ijstijd. Verland, verveend en weer uitgegraven of –gebaggeld zullen gezinnen uit de wijde omgeving zich vele winters hebben gewarmd aan het product uit het Schillenveen.

4 Op de zandweg slaat u RA en wandelt door tot de <i>‘Anne Oortwijn bank’. Geniet even van het uitzicht op dit fraaie stukje veen.</i> Wandel verder tot de driesprong en sla LA. Koers op de vijfsprong RD en volg de ‘Voortseweg’.
Voorbij de akker kiest u het pad stomp LA en na de weilanden neemt u in het bos het tweede pad LA. Volg dit kronkelpaadje , houd op de Y-splitsing LA aan en sla ook op de volgende T-splitsing LA. Op de asfaltweg aangekomen, slaat u RA.

5 Op het fietspad langs de voorrangsweg gaat u LA. Neem vervolgens de zijweg LA en neem het bruggetje RA het bos in.

i) Tip: ga onder de hoogspanningskabels even RA heen en weer naar een fraaie open plek met picknickset.

Weer terug koerst u even verderop schuin RA en stevent recht op ee  paviljoen af, waar tot vorig jaar *Theehuisje De Bosrand was gevestigd.

Loop naar de voorkant van het voormalige theehuis en ga LA.

6 Bij de P- gaat u RA de brede laan op en volgt hem tot op de kop van heidegebied ‘het Noordsche Veld’.

i) Het Noordsche Veld, gelegen op een dekzandrug tussen twee beekdalen, wordt niet onterecht ook wel een archeologisch monument genoemd. Het herbergt niet alleen grafheuvels, maar ook subtielere sporen van bewoning in de prehistorie. Naast de vele tientallen bewaard gebleven grafheuvels en een hunebed, bevinden zich op het veld ook een urnenveld, sporen van oude nederzettingen en restanten van prehistorische akkers. Deze Celtic Fields zijn rechthoekige veldjes, omgeven door walletjes van circa 50cm hoog.
Ooit lagen er nog veel meer grafheuvels maar door de aanleg van een schijnvliegveld (met houten nepvliegtuigen) door de Duitse bezetter in WOII ging er nogal wat verloren. Bij het nabijgelegen dorpje Peest moest het echte vliegveld komen.

Volg voor het Noordsche Veld de zandweg met fietspad RA.

i) U loopt al een poosje over het Poepenpad. Duitse seizoensarbeiders maakten tussen 1600 en 1850 gebruik van deze route die dwars over het Noordsche Veld liep. ‘Poepen’ werden ze genoemd. In een tijdsbestek van acht tot veertien dagen liepen ze op klompen van Duitsland naar Friesland om o.a. gras te maaien bij de boer. Onderweg aten ze geen verse bolletjes van de warme bakker. In hun knapzak droegen ze spek, worsten, roggebrood en hardgekookte eieren met zich mee.

Sla op de T-splitsing LA en volg de zandweg naar rechts.

i) Aan uw linkerhand liggen de Negen Bergen (grafheuvels).

U kruist het Oostervoortse Diep.

(Let op: het Poepenpad gaat hier LA. Als de conditie van het pad het toelaat kies dan vooral voor dit schouwpad langs de rechter oever, sla bij de driesprong van waters RA en blijf ook na het ‘Poepenpad-hek’ het doorgaand bredere pad volgen tot het eind.
Sla daar op de zandweg met schelpenpaadje LA… en ga verder met de tweede zin onder routepunt 7).

i) Het open landschap biedt fraai uitzicht over het stroomdal van het Oostervoortsche Diep. Indrukwekkend zijn de houtwallen, die als lange uitlopers vanaf de bosrand in de hooi- of madelanden liggen. In het heldere water naast u wemelt het in het voorjaar van de kikkervisjes. Net als veel andere Drentse beken is deze beek helaas ook gekanaliseerd. Fraaie meanders zoals in het bekenstelsel van de bekende Drentse Aa komt u hier nu nog niet tegen, maar natuurorganisaties zijn aan het werk om het Oostervoortse Diep weer zijn  oude loop terug te geven. Het Oostervoortsche Diep mondt kilometers verderop op haar beurt uit in het riviertje het Lieverse- of Peizerdiep. Uiteindelijk wordt al dat water via het Groninger Aduarderdiep, Reitdiep en Lauwersmeer afgevoerd naar de Waddenzee.

7 Op de eerstvolgende kruising volgt u de zandweg met schelpenpad LA. Deze gaat over in een asfaltweg. Op de voorrangsweg (Hoofdweg van mini-esdorp Peest) slaat u schuin RA en gaat daarna LA. Aan het eind koerst u naar rechts en gaat even later LA het fietspad langs de Hoofdweg op.

i) In Peest vindt u meerdere fraaie negentiende-eeuwse boerderijen. Opvallend is dat de bouwsels afwisselend evenwijdig aan (de oudsten) of juist haaks op de weg staan. Na 1850 plaatste men de boerderijen loodrecht op de weg. Peest is een voorbeeld van een nog vrijwel ongeschonden typisch Drents eschdorp, gelegen in een fraai landschap van hoge eschen op een zandrug en hooi- en weidelanden in een laaggelegen beekdal.

Steek voor *restaurant Jagershof’* LA haar <u>parkeerplaats over</u> en wandel RD de achterliggende zandweg op. Blijf hem volgen en koers op de driesprong (met bank) RD tot op het ‘Westerveen’.

Pauzetip: *De Jagershof is open van donderdag t/m maandag vanaf 16.30. Lunch op afspraak.

8
Hier gaat u RA en volgt dit pad links aanhoudend.

i) U loopt nu om het Westerveen heen, in de volksmond de Hitlerring genoemd. Om het onder 6 genoemde vliegveld van water te kunnen voorzien werd het vennetje in deze vorm uitgegraven.

Sla voorbij het monument en de ‘Jans Kruize’ bank RA. Ook op de asfaltweg slaat u RA. Negeer vervolgens de rechtse bocht en koers RD over de zandweg met schelpenpad. Op de eerstvolgende kruising slaat u LA, volgt het pad en slaat (pas na circa 1 km) op de driesprong RA.

i) Zolang de bomen kaal zijn heeft u een mooie focus op het zadeldak van de Norger kerktoren.

9 U neemt de eerstvolgende zijweg RA en houdt de met wallen omzoomde weitjes aan uw linkerhand. Aan het eind slaat u RA en kiest de eerste weg LA…

i) …vanwaar u een mooi zicht heeft op de enige Neerlandse molen (De Hoop uit 1857) met (sinds 1935) mooi gestroomlijnde rood met zilveren ‘Bilau-wieken’.

Neem nogmaals de eerste weg LA en u nadert oud Norg. Kruis Esweg, volg Steeg RD en houdt bij de gymzaal RA aan (Schoolstraat). Ga aan het eind LA en direct weer rechtsaf (Achter de Kerk). Sla voor de kerk linksaf Brink in en u bent terug bij af. Einde van deze wandelroute.

Wij hopen dat u heeft genoten van deze voettocht en ontvangen natuurlijk graag uw reactie…

Deze tocht werd met zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan stellen we melding hiervan erg op prijs. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap.
Uiteraard volgt u zo’n beschreven wandelwég-route op eigen risico.

 

Ommetje Norg XL, maart 2014. Auteur Dave Bekkema.

Kaart vervangen in april 2016.