terug

Ontdek de Hunze (10 km) Spijkerboor Dr

Een bescheiden tocht door een bijzonder landschap van akkers en herlevende meanders. De Hunzevallei had meerdere gezichten. Langzaam komt ze nu terug in haar voorlaatste jasje. Het parcours bestaat grotendeels uit zand-, gras- en schouwpaden in weids landschap. Een tocht voor stoere stappers

 

Start-/eindpunt (cultureel) Café ’t Keerpunt in het Drentse Spijkerboor is helaas per OV lastig bereikbaar. En uw hond kan alleen deels aangelijnd mee op pad.

 

start- en eindpuntCafé ‘t Keerpunt

Oostermoer 1

9656 PE Spijkerboor

 

tips voor onderweg

Ontdek de Hunze

Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

Draag stevige waterdichte schoenen en lange (wandel)broek

(tegen brandnetels op het schouwpad)

Horeca vindt u alleen bij start-/eindpunt

Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee

Honden zijn deels aangelijnd welkom

Respecteer de natuur

Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving

1 Vanuit café ’t Keerpunt wandelt u even naar rechts en slaat op het kruispunt linksaf, richting Annen.

  1. i) ’t Keerpunt, een café met vele verhalen. Ooit ontstaan als schipperscafé, is het tot op de dag van vandaag het bruisend middelpunt van het dorp. De kastelein vertelt u graag over de klink aan de muur waaraan ooit een moordenaar werd vastgeketend. Van oorsprong niet meer dan een verlaat met sluisje, had Spijkerboor zonder het riviertje de Hunze dus nooit bestaan.

Na de brug slaat u meteen rechtsaf, kuiert langs het water en bestijgt naar links de kade. Het poortje met klaphek gepasseerd, gaat u naar links en blijft de kade volgen.

  1. i) Aan het eind van de laatste ijstijd ontstaan, vervolgens gevuld met later weer ontgonnen veenpakketten en veranderende visies kende de Hunzevallei vele gezichten.

De Hunze zelf was ooit een sterk meanderend riviertje. Maar werd ten behoeve van de gewonnen turf afvoerende scheepvaart later rechtgetrokken (gekanaliseerd) en daarmee voor de helft ingekort.

De huidige natuurminnende mens ziet liever de fraaie meanders terug. Ook plant en dier maakt hier natuurlijk graag gebruik van.

Blijf ook bij de grote zwerfsteen de kade naar rechts volgen. Neem of passeer het overstapje en blijf op de kade tot aan het poortje met klaphek aan uw linkerhand.

 

2 U gaat hier linksaf door het poortje en koerst rechtdoor over het graspad met de sloot aan uw rechterhand.

  1. i) Deze ten gunste van landbouw en veeteelt ook al rechtgetrokken ‘Hollandersloot’ is één van de vele bovenstroompjes van de Hunze. Als vanouds is dit pad een gemeenschappelijk boerenpad. Zo rond 1800 droeg het de chique naam ‘Chemin de la commune’.

Op de kruising op einde pad koerst u rechtdoor de asfaltweg op en blijft hem volgen tot aan de brug. Sla voor de brug rechtsaf en volg het onverharde pad langs het water.

  1. i) Vaak zorgde de grillige Hunze voor fikse overstromingen. Vele ouderen schijnen nog te hebben geschaatst van Zuidlaren naar Spijkerboor. Vooral deze brede watergang ‘Leiding 2’, stuwen, gemalen en gemaaltjes zorgen nu dat onze voeten hier droog blijven.

Voor het groene waterschapskastje aan uw rechterhand slaat u rechtsaf en vervolgens voor het bosje linksaf. Blijf het pad om het bosje naar rechts volgen.

Ga daarna met de haakse bocht mee naar links, volg het pad en negeer zijpaden.

  1. i) De afkomst van veel veldnamen als ‘Nijslagen’ en ‘Kastelenakkers’ zijn vaak te herleiden. Nijslagen (nieuwe slagen) b.v. is een gebied met een nieuwe ontginningsvorm; langgerekte percelen.

‘Kettersloten’ zou kunnen verwijzen naar een ruig en ontoegankelijk gebied. In ieder geval ligt hier een met ongemoeid gelaten moerasbos omringd ruig grasland. Een ideale schuilplaats voor vogels en reeën. Met een beetje geluk krijgt u ze in de kijker.

 

3 Ook op de driesprong gaat u met de rechts-links-slinger mee en blijft u het doorgaande pad volgen.

Let op! Na de volgende links-rechts-slinger langs bosje (oud woonerf) en vóór de daarop volgende linkse bocht, kiest u naar rechts het ‘smalle graspad langs sloot tussen de akkers door’.

  1. i) Aan weerskanten van de route ligt de bijzondere ‘Boonspolder’. De familie Boon ontgon rond 1900 grote gebieden veen en bracht ze in cultuur. De ontstane veenplassen werden drooggemalen om vruchtbare landbouwgrond te winnen. De kleinschalige en wat ruige aanblik is het gevolg van deze manier van werken.

Op einde graspad slaat u rechtsaf en volgt de verharde ‘De Dijk’.

  1. i) In de linkse bocht ligt de oude buurtschap ‘Zuidbroeke’. De oorspronkelijke ‘veneluiden’ maakten van hun veenderijtjes later boerderijtjes. De vervenerskolonie was verbonden met de Hunze. De dichtgegroeide wijk langs de weg zou hier nog een restant van zijn; een geliefd woongebied van kleine karakieten en rietgorzen.

Even voorbij de ‘rechtse’ bocht kiest u direct na het smalle bosperceel het graspad naar links langs de bosrand. Wandel het pad helemaal uit.

 

4 Op de oever van de Hunze aangekomen slaat u linksaf en blijft het riviertje volgen tot aan de hoge voetbrug. Neem de brug, ga linksaf en kuier verder onderlangs de rechteroever.

  1. i) Op de gaslocatie rechts wordt vanuit zo’n 3 km ondergronds aardgas gewonnen.

Na de gaslocatie slaat u rechtsaf en volgt het schouwpad tussen sloot en bosje. Ook bij de bredere sloot blijft u het rechter schouwpad volgen tot aan de asfaltoprit van de gaslocatie. Het allerlaatste (smalle) stukje is soms nogal hoog begroeid.

  1. i) De sloot die u volgde is in feite een restant van een oude meander van de Hunze.

Op de oprit gaat u naar links om op de verharde ‘Broekdijk’ linksaf te slaan. Na ca 30m vogt u naar rechts ook hier de ‘Broekdijk’. Kuier hem helemaal uit.

 

5 Op einde Broekdijk slaat u rechtsaf en volgt enige tijd deze ‘Tolweg’ door Oud Annerveen.

  1. i) Monniken van de Abdij van Aduard kwamen in de 13e eeuw naar het Hunzedal om landbouw te bedrijven en begon Oud Annerveen langzaam te bestaan. In de lintbebouwing met mooie doorkijkjes vind je dan ook woningen en boerderijen uit alle tijden, zo vanaf de 17e De bewoners zijn bevoorrecht met een ruim uitzicht. Westelijk de Hondsrug en oostelijk de veenkolonieën.

Pas na huisnummer 48 gaat u rechtsaf en volgt het rechter schouwpad langs de kaarsrechte sloot.

Op einde schouwpad slaat u linksaf en blijft deze verharde weg volgen tot waar u begon; het bruin cultureel café ’t Keerpunt bij het kruispunt in Spijkerboor. Einde van deze Wandel-weg-route.

 

 

Wij hopen dat je van deze voettocht genoot en vernemen daarom graag wat je ervan vond.

De route werd met zorg samengesteld. Mocht je toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, ook hiervan stellen we melding erg op prijs. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap.

Natuurlijk loop je zo’n wandel-weg-route op eigen risico.

Ontdek de Hunze, oktober 2008. Auteur: DaveBekkema.

Gecontroleerd en tekst gewijzigd in januari 2017.