terug

Ot en Sien (11-17km) Roden Dr

Deze unieke tocht over voornamelijk onverharde wegen en paden begint en eindigt bij het gelijknamige standbeeld in de dorpskern van Roden. Tijdens de wandeling passeert u Havezathe Mensinghe (momenteel opengesteld als museum), ontdekt u o.a. het kronkelende Lieversche Diep in haar zeldzaam bloemrijke stroomdal en geniet u van fraaie beukenlanen, een oude vaart, vennen en stinsenplanten in het voormalig landgoed Mensingebosch. Duur lange versie: circa 5 uren.

 

Er is ook een GPS-versie beschikbaar. Start-/eindpunt in Roden is per OV bereikbaar en uw hond mag deels aangelijnd mee op pad.

Let op: deze tocht komt deels overeen met de ‘Van ’t Hart tot Havezathe 19 en 14 km’.

 

Ot&Sien-Stienebulten

start- en eindpunt

Standbeeld Ot en Sien

Parkeerplaats
Brink 1
9301 JK Roden

Drenthe

GPS coördinaat: N53 08.151 E6 25.993

 

tips voor onderweg

Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

Draag stevige waterwerende schoenen

Halverwege (lange versie) is in Steenbergen horeca (van ma-za vanaf 14.00 uur open, zondag rustdag).

Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee

Honden zijn aangelijnd welkom

Respecteer de natuur

Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving

1 U start op de Brink, bij het beeldje van Ot en Sien, en volgt de wegwijzer richting Lieveren.

(i) Het was Tekenaar Cornelis Jetses die in de schoolleesboekjes over Ot en Sien het toenmalige Roden natuurgetrouw portretteerde; de tekst was van de in Rolde geboren onderwijzer Hindericus Scheepstra.

Ga pal voor restaurantboerderij Winsinghhof (beperkt open) rechtsaf het klinkerpad op en wandel linksom dit gebouw. Volg het klinkerpad tot het water. Ga rechtsaf. Steek bij de betonnen paddenstoel linksaf de brug over. U volgt de gracht van Havezathe Mensinghe. Draai bij de brug naar de hoofdingang linksaf en kies aan de voorkant van de stenen hoofdpoort het zandpad naar rechts.

2 Op de viersprong steekt u linksaf de weg over. Koers rechtdoor het onverharde pad op (met even verderop beek ‘De (Steenberger) Loop’ aan uw rechterhand. Wandel het (soms drassige*) schouwpad uit (circa 1300m) en ga rechtsaf de dam over.

* Letop! Mocht het pad op de linker oever van De Loop onbegaanbaar zijn, ga dan terug naar de weg en neem de réchterkant/oever. Volg hem over het schouwpad tot het eind en sla rechtsaf.)

Volg het riviertje Peizerdiep links van u. Na 700m komt u uit bij een stuw met vispassage.

(i) Het Peizerdiep (voorbij de stuw het van oudsher sterk meanderende ‘Lieversche Diep’) is een geliefd viswater, dat maar een deel van het jaar écht visrijk is. In de paaitijd zoeken grote aantallen snoekbaarzen en karpers bovenstrooms het ondiepe en heldere water op. Om ze op hun stroomopwaartse reis bij de stuwen een goede doorgang te verlenen, zijn vispassages aangelegd.

Wat ooit voor deze dieren een onoverkomelijke barrière was, is nu met de huidige hoogteverschillen van zo’n 20 cm een fluitje…

Koers rechtdoor langs het water (oude meander ‘Lieversche Die’) tot deze een haakse bocht naar links maakt. Een tiental meters ervoor volgt u het pad dat naar rechts het bos in buigt. Direct daarna loopt u op de viersprong rechtdoor.

 

3 Op de achtsprong neemt u het tweede pad van links. Volg dit tot u niet verder kunt. Sla rechtsaf en kies het eerste pad naar links tot de verharde weg.

(i) Even rechts van u ziet u de gebouwen van ‘Kapteyn Sterrenwacht’. In de koepel van deze Roder Sterrenwacht bevindt zich een fikse kijker. Deze optische telescoop heeft een hoofdspiegel van maar liefst 62 cm doorsnee.

Steek de verharde weg over. Sla op het fietspad rechtsaf en neem meteen het eerste bospad naar links. Ga op einde pad linksaf en neem het eerste pad rechts. Bij de driesprong gaat u rechtdoor tot de T-splitsing.  Sla linksaf het brede zandpad in en sla na circa 50m het evenzo brede zandpad naar rechts in. Bij het ven neemt u het zandpad naar links en na circa 200m het bospad schuin naar rechts.

 

4 Aan het einde van dit pad kiest u bij P-68285 richting Norg. U bevindt zich in het natuurreservaat ‘Mensingebosch‘.

(i) De ‘Oude Vaart’, die verderop rechts van u naast het pad ligt, is de enige tastbare herinnering aan een mislukt project uit de negentiende eeuw. Ooit zou het vervoer Groningen-Assen over dit water plaatsvinden, ware het niet dat de geldschieters zich rap terugtrokken. Toen amper twintig jaar later de gelijksoortige verbinding ‘het Noord Willemskanaal’ gereed kwam, leidde dit ertoe dat er in de Oude Vaart geen enkel schip of bootje heeft gevaren en verviel de functie van de Oude Vaart tot drinkplaats voor de lokale schaapskudde.
De Schotse Hooglanders die u hier kunt zien rondstappen, maken er nog dankbaar gebruik van.

Stap het wildrooster over en houd aan het einde van de klinkerweg op de vork rechts aan. Volg de brede laan tot de verharde weg. Sla rechtsaf. Na 600m over dit weggetje gewandeld te hebben, volgt u Melkweg en gaat u direct aan de linkerkant van de weg het bospad in, parallel aan Melkweg. U laat daarbij het vennetje links liggen en bij de tweesprong houdt u rechts aan. Koers bij de verkeersweg rechtdoor. U komt bij een wegwijzer.

(i) Kiest u voor de 11km tocht, ga hier dan rechtdoor richting Nieuw Roden. Neem tegenover huisnr. 43 het eerste pad naar rechts en lees verder bij nummer 7.

5 U slaat linksaf, richting Steenbergen. Na circa 1400m passeert u Café Restaurant Jachtlust. Sla rechtsaf, richting Een. Vervolg op de driesprong Hoofdweg rechtdoor.

(i) Steenbergen, in de Middeleeuwen ontstaan als dochterdorp van Roden, dankt haar naam aan diverse hopen stenen ofwel ‘stienebulten’. Tegenwoordig kent Steenbergen nog maar één hunebed, het ‘Steenberger hunebed’.

U verlaat het dorp. Ga direct na bushalte Bos en Duin rechtsaf. U passeert Terras Zuursche Duinen. Op de viersprong koerst u naar links en volgt u de ruiterroute tot de zandverstuiving. De ruiterroute gaat rechtsaf, maar u steekt de zandverstuiving recht over en volgt het draaiende pad rechtdoor. Wandel tot de T-splitsing bij de bosrand.

 

6 Sla rechtsaf. Na 75m wandelt u opnieuw rechtsaf. Als op de driesprong het fietspad naar rechts afbuigt, loopt u rechtdoor. Koers op de viersprong met de verharde weg ook rechtdoor.

(i) U wandelt al een tijdje langs en over de Steenbergeresch. Door eeuwenlange bemesting, die uit schapenmest en heideplaggen bestond, kwamen zulke essen steeds hoger te liggen en ontstond een licht glooiend landschap.

Banjer dit zandpad uit (circa 700m), met in de verte rechts een hunebed. Sla linksaf en bij de bosrand rechtsaf. Het pad wordt verhard. Volg dit tot de verharde driesprong (na circa 800m). Sla rechtsaf en meteen linksaf.

 

7 Wandel dit pad uit. Sla rechtsaf de verharde weg in tot de T-splitsing. Ga naar links. Na 1200m komt u uit bij een verkeersweg (Norgerweg). Sla rechtsaf en circa 10m verder linksaf. U wandelt opnieuw het Mensingebosch in.

(i) De rijke flora verraadt dat dit bos ooit een landgoed was. Er groeien en bloeien diverse soorten stinsenplanten. Stinsenplanten zijn verwilderde planten die vroeger in oude tuinen van landgoederen en buitenplaatsen prijkten. Bloemenkenners ontdekken hier het daslook, het lenteklokje en de blauwe anemoon. Ook groeit er een aantal verwilderde kruidensoorten.

Op de tweede viersprong gaat u linksaf en op de T-splitsing rechtsaf. Aan het einde van het pad (negeer het onopvallende paadje rechtdoor) gaat u linksaf. De laan maakt een knik naar rechts en u komt weer bij de Oude Vaart uit, die u naar links volgt.

 

8 Aan het einde van deze vaart wandelt u scherp rechtsaf en 20m na de sportvelden linksaf.

(Let op: Indien dit pad verderop is afgesloten, gaat u voor het hek RA en daarna 2 x LA. Ga verder met de volgende regel vanaf ‘op de T-splitsing RA.)

Ga aan het einde van de laan linksaf en meteen op de T-splitsing rechtsaf. Op de driesprong wandelt u naar links. Blijf op het hoofdpad. Na 600m, aan het einde van de camping en direct voor het begin van het landgoed van de Havezate, loopt u naar links. Sla het eerste pad rechts in. Volg dit naar de Brink, eindpunt van deze Wandel-weg-route.

 

Wij hopen dat u heeft genoten van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie op…

Deze tocht werd met zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Uiteraard volgt u een Wandelwégroute op eigen risico.

 

Ot en Sien, mei 2004. Auteur Dave Bekkema

Gecontroleerd en routetekst gewijzigd in maart 2014 (met dank aan Egbert Klasens).

Kaart vervangen in april 2017