terug

Oudemolen-Anloo (16km) Dr

Deze rondtocht vanuit het Drentse Oudemolen, door Nationaal Park en Landschap Drentsche Aa en onder meer het grootste archeologisch rijksmonument het Strubben Kniphorstbos, doet ook de authentieke, zo typisch Drentse esdorpen Anloo en Gasteren aan. Het totale parcours gaat over voornamelijk onverharde wegen en paden en leg je in zo’n 3,5 tot 4 uur af.

 

Start-/eindpunt Oudemolen is helaas niet per OV bereikbaar. Maar mogelijke alternatieve startpunten vanuit Anloo of Gasteren wel. En je hond mag -deels aangelijnd- ook mee op pad.

 

Start- en eindpunt

Oudemolen-Anloo

 

Parkeer-/picknickplaats + info

begin Molensteeg

Oudemolen

N53 03.028 E6 38.638

Horeca startpunt: ‘Herberg de Fazant’ ligt op 500m afstand in Oudemolen zelf.

—-

OV Anloo starters beginnen op Brinkstraat richting kerk met routepunt 5b.

OV Gasteren starters beginnen vanuit Pannenkoekenboerderij Brinkzicht

met routepunt 7c.

 

Tips voor onderweg

– RA = rechtsaf, LA = linksaf, RD = rechtdoor, P- = paddenstoel

– Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

– Hier en daar kan het zompig zijn, draag vooral hoge wandelschoenen

– Onderweg kom je in Gasteren en Anloo horeca tegen

– Neem voldoende proviand en je verrekijker mee

– Honden zijn (deels aangelijnd) welkom op deze tocht

– Respecteer natuur en landschap

– Geniet en haast je niet

 


Routebeschrijving

1 a. Vanaf parkeerplaats Molensteeg sla je LA.

Een zogenaamd ‘typisch Drents eschdorp’ is een vanouds boerennederzetting, gelegen in een fraai landschap van hoge eschen op een zandrug en hooi- en weidelanden in een laaggelegen beekdal. Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

Oudemolen is niet een echt Drents esch- of brinkdorp. Haar ontstaan, en ook de naam, heeft ze te danken aan de stichting van een watermolen, al ver voor de middeleeuwen. Wel heeft ze een klein soort brinkje en ligt ze op hogere gronden langs een beekdal.

 1. Met de molen in het vizier, neem je bij P-23560 RA het fietspad richting Zeegse.

Korenmolen De Zwaluw aan de Molensteeg 8 werd in 1837 gebouwd en nam daarmee de plaats in van een omgewaaide z.g. standerdmolen. Deze achtkante Bovenkruier zonder stelling met een bakstenen onderbouw en rietgedekte houten bovenbouw is dus niet de molen waaraan Oudemolen haar naam ontleent.

Even doorstappend heb je rechts een fraai uitzicht over het stroomdal van het Oudemolense Diep, die pas na Zuidlaren haar hoofdnaam Drentsche Aa aanneemt. Links in een boshoek een prehistorische grafheuvel.

 

2 a. (Na zo’n 800m) neem je de eerste onverharde weg RA en blijft het stroomdal volgen.

 1. Op de eerstvolgende driesprong ga je RA en volgt het pad langs de beek tot aan de hoge voetbrug.
 2. Kruis de beek over de brug, sla meteen LA (neem niet het paadje direct op de oever) en blijf het bospaadje langs de beek even volgen.

 

3 a. Even verderop wijkt het paadje van de beek. Blijf hem in en door de bosrand doorgaand volgen (negeer elk zijpaadje) tot op de brede zandweg met fietspad (Schipborgerweg) en sla hier LA.

 1. Neem (na +/- 400m) in de ruime linkse bocht het ‘bredere’ bospad RA, ga RD en sla na 250m pal voor het bosvennetje met bank LA.
 2. Neem vervolgens het eerste pad RA en ga kort daarna LA. Koers nu op de kruising met verharde Borgweg (Schipborg-Anloo) RD (klaphekje), hou op de Y-splitsing van heidepaadjes links aan en doorkruis-en-verlaat via een volgend klaphekje dit open stukje begrazingsgebied.
 3. Op de brede onverharde ‘Strubben’weg ga je RA (je nadert nu het ‘Kniphorstbos’). Hou op de driesprong (direct na de fraaie bosven) links aan en wandel verder over deze onverharde ‘Holle Drift’.

 

4 a. In de eerstvolgende linkse bocht, even voor de woning aan je rechterhand, ga je RA en door het klaphek de hei op (begrazingsgebied).

 

 1. i) Strubben Kniphorstbos is met zijn twee hunebedden, zijn vele prehistorische grafheuvels en middeleeuwse karrensporen terecht het grootste archeologisch rijksmonument van ons land.
 2. Koers RD, verlaat het begrazingsgebied aan de overkant door het klaphek en sla RA.
 3. Volg op einde pad (bij P-24348) LA de zandweg met fietspad en ga op de kruising (bij P-22061) RA.
 4. i) an je linkerhand ligt hunebed
 5. Wandel deze brede boslaan helemaal uit. Zandweg wordt verharde (Bos)weg, wandel hem uit en sla RA, verharde Lunsenhof in.
 6. Neem de eerste afslag LA (ook Lunsenhof) en passeer Informatiecentrum Homanshof met theeschenkerij van Staatsbosbeheer.

 

5 a. Je komt uit op de hoofdstraat ‘Brinkstraat’. Sla hier RA.

 

Een andere pauzetip: je hebt nu zo’n 7 km afgelegd en kunt ook hier nog kiezen uit twee horeca..</i>

 

 1. Sla in de linkse bocht RA de Kerkbrink in en neem dan het eerste straatje LA.
 2. i) Aan je rechterhand zag je al de Romaanse, sinds de hervorming eind 16e eeuw, Protestantse Sint-Magnuskerk uit de 11e – 14e Oorspronkelijk werd in deze kerk ook rechtgesproken, door de aartsbisschop van Utrecht. Later werden er in de kerk zittingen gehouden van de ‘Etstoel’, het hoogste Drentse rechtscollege.
 3. Wandel doorgaand het dorp uit (straatje wordt zandweg). Steek op einde zandweg de (soms drukke) verkeersweg over en sla aan de andere kant op het fietspad LA.
 4. Neem nu de eerste zandweg RA en al na 150m weer de zandweg RA.
 5. i) Je wandelt voorlopig even langs het smalle stroomdal van het beekje Anlooërdiepje. Het bekende riviertje ‘Drentse Aa’ wordt gevoed vanuit een complex bekenstelsel, bestaande uit talloze bovenlopen en –loopjes vanaf het Drents plateau. Het Anlooër diepje is er een van. Aan je rechterhand stroomt ze door het landschap.

 

6 a. Let op! Koers in de tweede haakse linkse bocht RD het groenland in en sla meteen RA het smalle stroomdal in. Kruis het beekje en sla aan de overkant op de zandweg RA.

 1. Let weer goed op! Na een kleine 300m neem je LA het vlonderbruggetje en koerst verder over het eenmanspaadje tussen weiland en houtwal.
 2. Op het verharde weggetje aangekomen sla je LA en gaat (in de eerste ruime linkse bocht) RA het boerenpad op (Gasterenscheholt). Koers aan het eind van dit pad RD het rijwielpad op.

 

7 a. Volg dit fietspad met de haakse bocht mee naar rechts. Pad gaat over in asfaltweggetje.

 

 1. i) Je wandelt nu over de markante hoge ‘Zuid Esch’ van het esch- of brinkdorp Gasteren. Let u op het fraaie uitzicht: rechts de naaldbosrand, links ligt achter de hoge es het beekdal van het Gasterense Diep en voor u de ‘skyline’ van Gasteren.
 2. Blijf het weggetje volgen tot op de rand van het dorp, hou op de splitsing rechts aan en wandel door tot op de kruising bij Pannenkoekenboerderij Brinkzicht.
 3. i) Aan de overkant ligt de langgerekte Gasterense brink.
 4. Sla op deze kruising LA (stukje richting Loon/Assen) en na ruim 100m RA de ‘Gagels’ in.

 

8 a. Na het sportveld aan je rechterhand hou je op de driesprong rechts aan en volgt het asfaltweggetje. Het weggetje gaat over in zandweg. Blijf hem volgen tot op de kruising van boerenzandwegen.

 

 1. i) Je bent aangekomen in het beekdal van het sterk meanderende Gasterense Diep. Kuier even door naar het betonnen bruggetje en geniet van dit bijzondere natuurgebied. Keer daarna terug naar dit punt.
 2. Sla op deze kruising RA en wandel verder langs het stroomdal wat deel uitmaakt van het natuurreservaat ‘De Heest’…
 3. i) ‘De Heest’ (vroeger deel van het zuidelijker gelegen heidegebied Ballooërveld, later ontgonnen en vervolgens weer teruggegeven aan de natuur) is het gebied waar de beken Taarloosche- en Gasterense Diep elkaar vinden.

 

9 a. Waar de zandweg scherp afbuigt naar rechts (na picknicktafel aan je rechterhand), koers je RD het smalle bospaadje in.

 

 1. i) Links beneden zie je weer de meanders van het Gasterense Diep. Steek (Na het houten hek aan je linkerhand) even de dam over en ontdek rechts het punt waar ze grote zus Taarloosche Diep ontmoet. Samen stromen ze iets noordwaarts verder als het Oudemolense Diep en later Drentsche Aa; ‘hoofdader van het Drents plateau’, die onderweg vele namen droeg. Keer terug naar het bospaadje.
 2. Blijf het paadje op de grens van bos en beekdal volgen. Kruis zandpad en houtwal, neem de lange vlonder en nog een kruising en ga op de T-splitsing LA het beekdal in.
 3. Volg het soms flink zompige graspaadje langs de beek tot aan het bruggetje, steek LA de beek over en blijf het graspad volgen tot op het verharde rijwielpad.
 4. Sla op dit fietspad RA, ga voor de verharde weg weer RA en volg onverhard voetpad en verderop vlonder tot aan de driesprong van verharde wegen.
 5. Sla hier LA, koers RD de verharde Molensteeg op en wandel nog 60m door naar de parkeerplaats waar je begon. Einde van deze Wandel-weg-route.

 

 

Wij hopen dat je genoot van deze voettocht en ontvangen graag je reactie…

De tocht werd met zorg samengesteld. Mocht je toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Uiteraard volg je zo’n beschreven wandelwégroute op eigen risico.

Oudemolen-Anloo, december 2016. Auteur Dave Bekkema

Gecontroleerd en tekst gewijzigd in maart 2017.

Met dank aan de controleurs Jan en Henny Gorter, Groningen