terug

Pas op voor de processierups!

Processierupsen lopen in lange slierten achter elkaar aan, vandaar de naam ‘processierups’. Vanaf het derde vervellingstadium (half mei) ontwikkelen de rupsen naast de normale witte haren ook de karakteristieke brandharen. Deze brandharen veroorzaken van half mei tot eind juni veel ongemak. Daarna graven ze zich gelukkig in. Waarom doen ze dat? Dat zie je een paar maanden later. De rupsen hebben zich onder de grond verpopt en nu komen er vlinders uit de poppen.

Al een aantal jaren worden we tijdens de zomermaanden geplaagd door processierupsen. Kaal gevreten eikenbomen en ernstige jeukhinder bij wandelaars, spelende kinderen en omwonenden zijn de meest bekende gevolgen. De processierups wordt vooral gesignaleerd in zomereiken langs lanen in steden en dorpen, erfbeplantingen op campings en landgoederen in bosrijke omgevingen. In bosgebieden zelf wordt de rups ook waargenomen, maar hier lijkt er een biologisch evenwicht te bestaan met zijn natuurlijke vijanden (de sluipwesp, sluipvlieg en de grote poppenrover). Hierdoor leidt de processierups in bosgebieden voor wandelaars nauwelijks tot problemen.

Gezondheidsrisico’s voor wandelaars

Het zijn de brandharen die gezondheidsrisico ‘s voor mens en (huis)dier met zich mee kunnen brengen. Deze pijlvormige haren zijn een actief verdedigingsmechanisme van de processierups en worden bij een bedreiging afgeschoten. De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen; de haartjes verspreiden zich ook met de wind (uit oude nesten). Wanneer contact met deze brandharen optreedt, kunnen gezondheidsklachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen ontstaan.

Naast de lokale symptomen op de huid, in de ogen of luchtwegen, kunnen ook algemene klachten zoals braken, duizeligheid, koorts en algehele malaise optreden. Al eerder in contact gekomen met de brandharen? Dan zijn de reacties vaak sterker. Daarom kan het gebeuren dat dit jaar meer mensen last hebben van de processierupsen dan vorig jaar .

Ongemak van de processierups liever voorkomen dan genezen

Ongemak is het beste te voorkomen door elk contact met de processierups te vermijden. Draag daarom tijdens het wandelen kledij die hals, armen en benen bedekt. Even uitrusten van de wandeling? Ga niet op de grond zitten. Toch in contact gekomen met processierups? Probeer zo min mogelijk te krabben of te wrijven, was de huid goed met water, aangedane ogen kunt u met water uitspoelen. Raak niet in paniek. In het algemeen verdwijnen de klachten vanzelf binnen enkele dagen tot weken. Was zo nodig al je kleren om langdurig contact met de brandharen te voorkomen.

Gezondheid.nl tipt om eventueel kort na aanraking de huid te strippen met plakband om de brandharen te verwijderen. Bij lichte symptomen zijn verder geen medicijnen nodig. Bij hevige jeuk kunnen anti-jeuk middelen, zoals zalf of creme op basis van kamfer of menthol, zeker verlichting geven. Ook een homeopathische creme op basis van cardiospermum geeft verlichting. Bij aanhoudend ernstige klachten kunt u beter contact opnemen met de huisarts.

Foto: Sarefo, CC-BY-SA-3.0