terug

Rondje Assen – Norg (22 km) Dr

Rondje Assen – Norg is een bijzonder ontspannende, afwisselende en soms ook avontuurlijke voettocht van circa 20 km. In een tijdsbestek van ongeveer 6 uur maakt u onder andere kennis met het ontginningsgebied Zeijer- en Peesterveld met de gemiste kansen van Hitler’s vliegveld Peest, het Norger eschlandschap en het stroomdal van het Oostervoortsche Diep.

.

Start/eindpunt Ter Aard is per OV bereikbaar en uw hond mag mee op pad.

 

start- en eindpunt 

Rondje Assen – Norg

Buurtschap Ter Aard (Assen Noord)

Zeijerweg 16

9487 TB Ter Aard

N53 01.566 E6 32.735

OV: bus vanaf NS-station Assen:

Lijn 83 Assen – Roden

 

tips voor onderweg

– Negeer zijwegen, tenzij anders vermeld

– Na een regenperiode kan het hier en daar modderig zijn

– Draag daarom stevige waterdichte schoenen

– en neem een zitzeiltje of plastic zak

– Onderweg komt u meerdere horeca tegen (zie kaart)

– Ook zijn er voldoende bankjes onderweg

– Neem voldoende proviand en verrekijker mee

– Honden zijn deels aangelijnd welkom

– Respecteer natuur en landschap

– Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving

1  Staande met uw rug naar huisnummer 16 (bij bushaltes) gaat u linksaf en volgt het voetpad het dorpje uit. Na de laatste (woon)boerderij links slaat u linksaf de zandweg in. Ga bij de silo met het pad mee naar rechts en aan het eind op de T-splitsing naar links. U komt uit op het Schoolpad, nu een fietspad (vele klompstapjes moeten hier zijn achtergelaten door de kinderen die vanuit Zeijerveld en –veen richting Zeijen schoolwaarts gingen).

Sla linksaf en meteen daarna rechtsaf. Loop het laanachtige pad helemaal uit.

 

U bevindt zich al enige tijd op het Zeijerveld. Een akkerlandschap wat ooit grote stille heide was. Een gebied waar zich, ondanks de aanleg van de Asser golfbaan (in de verte links), nog steeds veelvuldig reeën ophouden.

 

Op het verharde weggetje slaat u rechtsaf, koerst op de kruising rechtdoor en blijft deze weg volgen.

Loop aan het eind rechtdoor het boerenpad op en doorkruis bouw- / weiland tot op de bosrand.

Ga hier naar links en blijf dit soms modderige pad rond het bos volgen.

Sla op de T-splitsing opnieuw linksaf. Volg deze boeren-steenslagweg tot de driesprong en sla rechtsaf. Aan het eind van deze (ook steenslag)weg gaat u rechtdoor de verharde Schaapdijk op.

 

De naam van de weg herinnert nog aan de heide op het Peesterveld, waar vroeger de schapen werden geweid. De heidegrond was erg vochtig en het vliegveld, wat links van u in 1940 door de Duitsers werd aangelegd (om ook van hieruit Engeland te gaan bestoken) kwam daardoor niet op tijd

klaar. Wel is er enig luchtverkeer geweest. Maar de Luftwaffe kon boven Engeland maar geen overwicht krijgen en werd de invasie uiteindelijk afgelast. De voltooiing van het Peester vliegveld werd in de herfst van hetzelfde jaar weer stopgezet en gebruikte de bezetter het alleen nog voor het fokken van varkens- en konijnen. Opdat de geallieerden geen gebruik zouden kunnen maken van deze baan werden er aan het eind van de oorlog mijnen in gelegd.

 

2  U blijft het asfaltweggetje volgen tot waar het eindigt op de hoofdweg in Peest. Negeer zijwegen.

 

In Peest vindt u meerdere fraaie negentiende-eeuwse boerderijen. Opvallend is dat de bouwsels afwisselend evenwijdig aan (de oudsten) of juist haaks op de weg staan. Na 1850 plaatste men de boerderijen loodrecht op de weg.

Peest is een voorbeeld van een nog vrijwel ongeschonden typisch Drents eschdorp, gelegen in een fraai landschap van hoge eschen op een zandrug en hooi- en weidelanden in een laaggelegen beekdal. Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

 

U gaat linksaf het fietspad langs de hoofdweg op, steekt voor restaurant ‘Jagershof’ naar links haar parkeerplaats over en wandelt rechtdoor de achterliggende zandweg op.

Blijf hem volgen en koers op de driesprong rechtdoor, tot op het ‘Westerveen’.

 

Eén van de vele overblijfselen uit de laatste ijstijd. Verland, verveend en weer uitgegraven of -gebaggeld. Lang voordat de Duitsers kwamen, zullen Peester gezinnen zich vele winters gewarmd hebben aan het product uit het Westerveen.

 

Sla op einde pad linksaf en wandel rechts aanhoudend bijna de cirkel rond.

 

Dit pad wordt in de volksmond Hitler-ring genoemd. De merkwaardig gevormde vijver is gegraven voor de bluswatervoorziening van het vliegveld wat u even ten zuiden van dit punt al tegenkwam.

 

Passeer het Monument 1940 – 1945 en sla pas na het landhuis linksaf. Kuier dit onverharde pad uit, steek fietspad en verkeersweg over (let op!) en koers rechtdoor het verharde fietspad op.

Volg het fietspad tot waar dit een zandweg kruist en meteen mee gaat naar rechts. U volgt echter deze zandweg naar <u>links</u>. Neem vervolgens de eerste afslag rechts en blijf dit soms modderige boerenpad volgen tot het eind.

 

Rechts kijkt u uit over het Oosterveld. De namen van de Norger eschen eindigen allemaal op -veld.

 

Steek de verharde weg over (let op!) en sla op het voetpad meteen rechtsaf. Blijf voetpad en weg volgen tot aan de T-kruising in het dorp.

 

Norg is met zijn vijf brinken van oudsher een flink uit de kluiten gewassen esch- en brinkdorp. De grote brink voor de 13e eeuwse Hervormde St. Margaretha kerk is tegenwoordig een met keien bestraatte parkeerplaats. Het dorp is rijk aan authentieke (Saksische) boerderijen en boerderijtjes. De omgeving van Norg behoort tot de best bewaarde esdorpenlandschappen van ons land.

(Dankzij het toerisme vindt u in Norg meerdere horeca die het hele jaar geopend zijn).

 

3  U slaat rechtsaf en wandelt het dorp uit. Kies op de grens van bebouwing en bos de klinkerweg rechts en meteen daarna de zandweg links. Blijf dit brede pad (met schelpenpad, bosrand links en uitzicht over het Oosterveld rechts) volgen, negeer zijpaden en koers op de kruising met verhard fietspad rechtdoor.

Pas aan het eind slaat u op de T-splitsing linksaf en volgt deze zandweg tot het eind.

 

Rechts heeft u een fraai uitzicht over de Peester maden in het stroomdal van het Oostervoortsche Diep.

 

Steek de verkeersweg over (let op!) en sla op het fietspad rechtsaf.

 

4   a. Direct na de beek (Oostervoortsche Diep) slaat u rechtsaf het boerenpad in.

(Let op! Na een forse regenperiode kan dit pad slecht tot niet begaanbaar zijn. Wilt u risico’s vermijden of Koffie/Theehuis de Bosrand bezoeken, volg dan het alternatieve routedeel b.).

U blijft dit modderige pad langs het stroomdal volgen en houdt zijwegen en -paden voor gezien.

 

((b. U blijft het fietspad volgen (zie stippellijn kaart) en passeert (links) het Theehuis De Bosrand met haar idyllische bostuinterras . Circa 100 m hierna steekt u rechtsaf de verkeersweg over (let op!) en koerst rechtdoor de keienweg op. Passeer de houten slagboom, sla op de eerstvolgende kruising met bospaden rechtsaf en blijf dit pad tot het einde volgen. Sla linksaf.))

 

Na het bosgebied heeft u links een fraai uitzicht op de Negen Bergen (grafheuvels) van het Noordsche Veld, wat terecht wel archeologisch museum wordt genoemd. Naast grafheuvels bevinden zich hier o.a. ook Celtic Fields (prehistorische akkertjes) en een hunebed.

Nauw samenwerkend plegen kuddes Landgeiten en Schotse Hooglanders hier natuurbehoud.

 

Blijf de zandweg met fietspad volgen.

 

Ter hoogte van de steen links van de weg kruist u in de bocht naar rechts het voormalig ‘Poepenpad’. Duitse seizoensarbeiders maakten tussen 1600 en 1850 gebruik van deze route die dwars over het Noordsche Veld liep. ‘Poepen’ werden ze genoemd. In een tijdsbestek van acht tot veertien dagen liepen ze op klompen van Duitsland naar Friesland. Om o.a. gras te maaien bij de boer. Onderweg aten ze geen verse puntjes van de warme bakker, maar droegen in hun knapzak spek, worsten, roggebrood en hardgekookte eieren met zich mee.

 

Op de kruising met Oostervoortsche Diep gaat u linksaf en volgt het linker schouwpad (soms wordt het pad in de winterperiode omgeploegd en is het moeilijker begaanbaar).

 

Let op: is het schouwpad op dit moment voor u slecht begaanbaar, wandel dan even terug en neem de eerste afslag rechts (met houten slagboom). wandel dit fraaie pad helemaal uit. Passeer op einde pad het hekwerk met bankje en ga verder met punt <b>5</b>. Zie ook stippellijn op kaart.–

 

Ook bij de driesprong van waters blijft u op het linker schouwpad en volgt de ‘Broekenloop’.

 

Bij deze driesprong van waters mondt de Broekenloop uit in het ‘Oostervoortsche Diep’. Net als veel andere Drentse beken, zijn helaas ook dezen rechtgetrokken. Fraaie meanders, zoals in het bekenstelsel van de bekende Drentse Aa, komt u hier niet meer tegen.

Op zijn beurt mondt het Oostervoortsche Diep vele kilometers noordwaarts weer uit in het riviertje het Lieverse- of Peizerdiep. En uiteindelijk zal al dat water via het Groninger Aduarderdiep, Reitdiep en Lauwersmeer worden afgevoerd naar de Waddenzee.

 

Neem bij het hondenpaaltje het graspaadje naar links, sla op einde pad pal voor het Noordscheveld rechtsaf, passeer bankje en hekwerk en ga verder met punt 5.

 

Vanaf de zuidwesthoek heeft u opnieuw een fraai uitzicht over het Noordsche Veld.

 

5  Draai met de bocht mee het boerenpad op. Blijf dit breder wordende (soms mulle / soms modderige) pad volgen. Negeer zijwegen. Steek de verharde (Peester)weg over en koers verder over de doorgaande zandweg. Negeer zijwegen en -paden.

 

Vanuit de brede houtsingels kijkt u links uit over de hoge Noorderesch van Zeijen. Rechts over de natte hooilanden langs de Broekenloop.

Verder maakt u op dit pad een grote kans een buizerd tegen te komen. Laagvliegend onder de bomen, zittend op een paaltje of misschien wel biddend boven de hooilanden. Ook is het niet ondenkbaar dat uw pad wordt gekruist door een fraaie bruine ree.

 

Aan het eind koerst u rechtdoor de asfaltweg op. Waar de weg naar links draait kuiert u rechtdoor de smalle houtsingel in. Volg dit smalle pad tot aan het water.

 

U heeft links en rechts een fraai uitzicht over de Zeijerwiek.Tot in de vijftiger jaren voeren hier nog schepen. Na jarenlange dichtgroei en verlanding werd de Zeijerwiek in 1984 hersteld op initiatief van enkele Zeijer dorpelingen en wordt sindsdien vertroeteld door de ‘Werkgroep Zeijerwiek’. Zo meteen zult u aan het begin van de wiek de pomp zien die het water op peil houdt. Het water is bijzonder helder. Wanneer de zon gunstig staat ziet u de vissen zwemmen. En met een beetje geluk misschien zelfs een snoek. In de voor u gelegen zwaaikom konden de schepen keren of elkaar passeren.

Ook het rechts aan de overkant gelegen Veldakkersveentje is door de werkgroep Zeijerwiek zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht. Hierdoor groeit er weer wollegras, veenpluis en veenmos. Tevens vinden watervogels als watersnip, meerkoet en eend hier nu een rustige broedplaats. Ook langs de oever geplaatste borden geven enige informatie over dit gebied.

 

U slaat linksaf, volgt het smalle pad langs het water en koerst aan het eind van de wiek rechtdoor het brede zandpad op. Negeer zijpaden en blijf, ook na de kruising met verharde weg, koers houden op de doorgaande zandweg.

Aan het eind gaat u naar rechts de verharde weg op en slaat vrijwel meteen daarna opnieuw rechtsaf. Het verharde weggetje wordt zandweg met fietspad. Blijf dit tot het einde volgen.

 

6  Steek de brede asfaltweg over en sla op het fietspad linksaf. Blijf dit fietspad volgen tot de bushalte bij huisnummer 16 in Ter Aard. U bent terug op het startpunt van een Rondje Assen – Norg.

 

 

Wij hopen dat u genoot van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie…

 

Deze tocht werd met zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Uiteraard volgt u zo’n beschreven wandelwégroute op eigen risico.

 

Rondje Assen – Norg, maart 2005. Auteur Dave Bekkema.

Gecontroleerd en tekst gewijzigd in oktober 2018.