terug

Rondje Drents Verleden (11 km)

Over vrijwel enkel zandwegen en -paden voert dit ‘Rondje Drents Verleden’ u circa drieëneenhalf uur door een bijzonder gevarieerd en ongerept natuurlandschap. U loopt hier namelijk grotendeels over het Balloërveld: 360 hectare ongerept Drenthe Fraaie beekdalen en uitgestrekt heidegebied wisselen elkaar af. Op het Balloërveld ontdekt u vele sporen uit lang vervlogen tijden. Ook herbergt het gebied bijzondere flora en fauna. Een aanrader voor een lange zomeravond of een vroege zondagmorgen.

rondje Drents Verleden

Maakt u liever een grotere kans op een ontmoeting met de grootste kudde van Nederland, kijk dan voor de vertrek- en terugkeertijden eerst even op http://v2.schaapskuddeballoerveld.nl/.

Na een langere regenperiode kan het hier en daar modderig zijn. Draag daarom waterdichte hoge (wandel)schoenen. Honden zijn aangelijnd welkom.

Start-/eindpunt: aan de Gasterenseweg tussen Loon en Gasteren is per OV bereikbaar.

Start- en eindpunt

Parkeerplaats en informatielocatie ‘Galgenriet’ aan de Gasterense weg tussen Loon en Gasteren

GPS coördinaten N53 01.567 E6 39.061

Rondje Drents Verleden

OV:

bus Assen-Zuidlaren

bus (Groningen-)Zuidlaren-Assen

halte Balloërveld (aan de Gasterense weg)

(U kunt in dit geval het beste starten bij ‘Routepunt 2’, zie ook kaartje)

 

Tips voor onderweg

Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

Draag stevige waterdichte (wandel)schoenen

Onderweg komt u geen horeca tegen

Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee

Honden zijn aangelijnd welkom

Respecteer de natuur

Geniet en haast u niet

 

Routebeschrijving

1 Vanaf de parkeerplaats steekt u de weg over ‘De Heest’ in, volgt het wandelpaadje tot op de brede zandweg en slaat linksaf .

i) De Heest is eigenlijk het noordelijk deel van het Ballooërveld en ontleent zijn naam aan de oorspronkelijke begroeiing: kreupelhout, zeg maar struikgewas of heesters. Dit deel, ooit ontgonnen, werd later teruggegeven aan de natuur. Ook in de winter is de Heest prachtig gekleurd en, vooral ook door zijn structuur en vormen, voel je je soms even niet in Nederland.

Ook vormt de Heest het beekdallandschap van het Taarloosche en Gasterense diep die elkaar uiteindelijk ter hoogte van het dorpje Oudemolen zullen gaan ontmoeten.

Ook De Heest herbergt bijzondere flora als de brede- en gevlekte orchis en fauna als de kwartelkoning en dodaars.

Op de Y-splitsing voor de bordjes van NP Drentsche Aa en SB houdt u links aan en blijft dit boerenpad alsmaar volgen. Ook op het verharde weggetje aangekomen, houdt u links aan en kuiert door tot u het bruggetje over het Taarloosche Diep heeft bereikt.

  1. i) De Drentsche Aa neemt bovenstrooms de naam aan van elk dorp wat ze op haar lange kronkelende reis maar tegenkomt. Hier heet ze dus ‘Taarloosche Diep’, genoemd naar het eschdorp Taarloo wat u bereikt als u dit weggetje zou blijven volgen.

Keer echter op deze brug op uw schreden terug en kies vervolgens voor het verharde fietspad of voor het daaraan parallel liggende boerenpad.

Dit pad de ‘Ossedijk’ eindigt op de geasfalteerde Gasterenseweg in het gehucht Ballooërveld, aan het Taarloosche Diep (even verder stroomopwaarts Looner Diep.)

  1. i) Waarom de naam ´Visvliet´ ooit veranderde in ´Ballooërveld´ blijft vooralsnog een raadsel.

Sla linksaf en wandel over het parallel liggende fietspad tot aan de fietsrichting ‘Rolde/Balloo’.

2 U steekt hier naar rechts de weg over en volgt doorgaand voorlopig deze zandweg met fietspad.

  1. i) U wandelt over de westrand van het op hogere zandgronden gelegen Balloërveld. Nog geen tweehonderd meter rechts van u begint de glooiing naar het lagere beekdal van het Looner Diep; bovenloop van het riviertje de Drentsche Aa.

Na ca 1200m passeert u een bescheiden zandverstuiving met bankjes. Blijf zandweg/fietspad nog ca 800m volgen en sla dan pas op een ‘vluchtheuvel’ met berk linksaf (daar waar zandweg en fietspad naar rechts afbuigen). Wandel het vlonderbruggetje over en volg verder het pad langs de rechteroever van de diepe ‘sloot’.

i) Deze sloot is een restant van een tankgracht uit WOII. Hij maakte deel uit van een Duitse verdedigingslinie die liep van Meppel naar Groningen en werd gegraven door Nederlandse dwangarbeiders. De zigzagstructuur van de gracht is duidelijk op het kaartje te zien. Elders vind je hem allang niet meer, maar het Ballooërveld bewaart al haar sporen uit het verleden

Dit unieke natuurgebied herbergt natuurlijk ook bijzondere flora en fauna. Talloze vlindersoorten werden geteld. Hier voorkomende unieke vogelsoorten zijn o.a. boompieper, geelgors en enkele soorten tapuiten. Amfibieën en reptielen: heidekikkers, adders en zandhagedissen. Voorbeelden van zoogdieren: reeën, hazen, konijnen, vossen en steenmarters.

3 Na circa 300 m slaat u op de T-splitsing rechtsaf. Ga na 200 m ook op de volgende T-splitsing rechtsaf. Sla op de T-splitsing aan einde pad nog eens rechtsaf en blijf deze rechte zandweg voorlopig even volgen.

  1. i) De wit-rode paaltjes links en rechts van het pad markeren het terrein van de grafheuvels van de Mandenberg (ook in de steen- en bronstijd al begroeven onze voorouders hun overleden dierbaren het liefst hoog en droog). Ook zijn aan weerszijden van het pad restanten bewaard gebleven van z.g. celtic fields. U leest hier meer over op de infopaaltjes langs het pad.

Bij het informatiebord aan het eind van de heide gaat u linksomkeert en volgt verder het zandpad met fietspad dat even parallel aan het pad van daarnet loopt.

  1. i) Brengt u liever nog even een bezoekje aan de schaapskooi, loop dan eerst nog even rechtdoor (zie ook stippellijn op kaartje) en keer erna terug naar dit punt.

Koers op de eerste splitsing en vervolgens ook op de kruising van paden rechtdoor.

  1. i) U wandelt over eeuwenoude paden en kruist hier de Zuidlaarderweg, ooit de hoofdweg Assen – Zuidlaren en onderdeel van de handelsweg Coevorden – Als lange, rechtlijnige golven in het terrein, zijn even in noordelijke richting de sporen van de vele wagens en koetsen van eeuwen her nog altijd zichtbaar. Vele malen werd de route een aantal meters verlegd omdat het pad door slechte weersomstandigheden of overgebruik onbegaanbaar was geworden.

Op de nu eerstvolgende splitsing koerst u opnieuw rechtdoor en verlaat hiermee het naar rechts afbuigende hoofdpad.

Op de T-splitsing op einde heide slaat u linksaf en blijft dit pad volgen tot einde heidegebied.

  1. i) U kuiert op de grens van hoge zandgronden en de lage moerassige hooilanden in het beekdal van het Gasterense diep; ook een bovenloop van de Drentsche Aa.

Mineraalrijk kwelwater komt hier spontaan aan de oppervlakte. Bijzondere planten als brede orchis en klokjesgentiaan profiteren hiervan. Bijzondere vogels in dit gebied zijn: wulp en paapje.

De roodwitte paaltjes rond het laatste stukje natuurgebied links markeren een drieduizend jaar oud urnenveld. 

4 Blijf het boerenpad volgen.

  1. i) Wandel na circa 1 km in de wat scherpere linkse bocht (bij de bank van ‘Anne’) even een ruime 100 meter naar rechts de hooilanden in. De fraaie meanders en kleine stroomversnellingen in het Gasterense diep mag u niet missen.

Anne woont in Eindhoven. Ze vertoefde vroeger heel vaak in Drenthe en schonk daarom deze bank. Af en toe komt ze nog even een kijkje nemen en genieten.

Koers op de kruising met verhard (klinker)pad rechtdoor. Waar het pad eindigt op de asfaltweg, slaat u linksaf en volgt het wandelpad tot waar u begon; de parkeerplaats aan de Gasterense weg.

Einde van deze Wandel-weg-route.

Meer informatie

Deze tocht is met zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Uiteraard volgt u zo’n beschreven Wandelroute op eigen risico.

Rondje Drents Verleden, augustus 2003. Auteur: Dave Bekkema.

Gecontroleerd en tekst gewijzigd in augustus 2017.

Met dank aan de controleurs Jan en Henny Gorter.


Bekijk ook deze items