terug

Tussen Peest en Zeijen (12,5km) Dr

Een fraai rondje Drents beek- en esdorpenland. Over voornamelijk onverharde wegen en paden wandel je o.a. over het archeologisch monument Noordsche (heide-) Veld en de ‘Hitlerring’ bij Peest. Interessant is ook de heringerichte (ooit rechtgetrokken) beek Broekenloop/Oostervoortsche Diep met zijn (nieuw aangelegde) vispassages.

 

Start-/eindpunt Zeijen is per OV bereikbaar en je hond mag deels aangelijnd mee op pad.

 

Start- en eindpunt

Café Hingstman

Hoofdstraat 18 (noordkant brink)

9491 AE Zeijen (Drenthe)

GPS coördinaten N53 03.019 E6 32.704

OV: bushalte Oude Norgerweg

Parkeer uw auto voor het café bij de grote brink

 

Tips voor onderweg  

Tussen Peest en Zeijen

– RA = rechtsaf, LA = linksaf, RD = rechtdoor, P- = paddenstoel

– Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

– Horeca alleen bij start-/eindpunt (di gesloten)

– Neem voldoende proviand en je verrekijker mee

– Honden zijn deels aangelijnd welkom op deze tocht

– Respecteer natuur en landschap

– Geniet en haast je niet

 


Routebeschrijving

1 a. Vanuit café Hingstman sla je RA en neemt de eerste straat RA (Middenstraat). Ga op einde Middenstraat LA over de Noorderstraat en kies de eerste ‘onverharde’ weg RA.

 1. i) Zeijen en Peest zijn typisch Drentse esdorpen, gelegen op een hoge zandrug waar de boeren hun gewassen konden en kunnen verbouwen langs een lager gelegen beekdal waar ze hun koeien de hooi- of madelanden konden en kunnen laten beweiden.
 2. Wandel het pad helemaal uit. Onderweg passeer je bos Zeijerstrubben*.
 3. i) *Strubben: grillig gevormd eikenhakhout van struikachtige bomen, ontstaan door herhaaldelijk oogsten van geriefhout of het aanvreten van de jonge uitlopers door schapen.

Eronder groeit vaak bijzondere bodemvegetatie. In de Zeijerstrubben ook, als enige vindplaats in NL, de Zweedse kornoelje.

 1. Sla op de verharde weg LA (let op het verkeer!).

 

2 a. Al na 200m neem je de fietsroute RA <i>(Onderweg passeer je hunebed D5)</i> en ga je bij de keien met het fietspad mee LA naar het ‘Noordsche Veld*’ (begrazingsgebied).

 

Hondenbezitters lopen RD over de zandweg met aan de linkerhand het Noordsche Veld. Neem vervolgens (einde heideveld) het eerste onverharde pad LA. Neem daarna opnieuw de eerste afslag LA en ga verder onder routepunt (zie ook rode stippellijn op kaart) 3b.

 1. Ga met het fietspad mee over het wildrooster en RA het heideveld op.
 2. i) *Met z’n vele prehistorische grafheuvels en raatakkertjes of celtic fields (te herkennen aan de begroeide lage walletjes) wordt het Noordsche Veld terecht een archeologisch monument genoemd.

Bijgestaan door een kudde geiten, zorgen Schotse Hooglanders hier voor natuurbehoud. Met een beetje geluk, zijn de fors gehoornde werkers in de buurt. Anders kom je ze later elders nog wel tegen.

 1. Wandel middels het fietspad (of naastgelegen graspad) het hele Noordsche Veld over.

 

3 a. Verlaat dit begrazingsgebied aan de overkant via het veerooster en sla op de zandweg met fietspad LA.

 1. Blijf even verderop (bij P-22467/001) fietspad en onverhard pad links aanhoudend volgen en kruis verderop het beekje (Oostervoortsche diep).
 2. Koers op de eerstvolgende kruising RD en wandel verder over de steenslagweg.
 3. Negeer zijwegen en paden, sla op de T-splitsing LA en na 250m op de Y-splitsing RA. Wandel het brede pad uit.

 

4 a. Sla op het verharde fietspad LA en koers op de verkeersweg RD het onverharde pad op.

 1. Ga op einde pad LA.
 2. i) Je wandelt nu over de zogenoemde ‘Hitlerring’ rond het Westerveen met in WOII door de Duitsers gegraven waterbekken in de vorm van een vliegtuig. Het bekken deed dienst als watervoorziening t.b.v. het toen hier vlakbij aangelegde vliegveld (Fliegerhorst Norg) en brandweer.
 3. Volg de ring en neem het tweede bospad LA. Sla op het verharde weggetje weer LA.
 4. Sla ook op de kruising met bankje LA, wandel deze verharde (Zuidveldiger)weg helemaal uit en sla dan RA.

 

5 a. Bij de ijsbaan kies je LA de brede steenslagweg ‘Brinkstukken’ en wandelt hem helemaal uit.

 1. Op einde Brinkstukken sla je RA en volgt de verharde weg tot na de kruising met beekje ‘Broekenloop*’.
 2. i) *Broekenloop: een ooit rechtgetrokken beekje wat zo’n 8km noordelijker als Oostervoortsche Diep in de Aa of Groote Diep uitmondt. De Aa of Groote Diep stroomt achtereenvolgens als Lieversche Diep en Peizerdiep de provincie Groningen in om al het onderweg verzamelde water door Hoendiep en Reitdiep te laten afvoeren naar de Waddenzee.

In de passages paairijpe en trap-hoppende vissen hebben wij helaas (nog) niet gezien.

 1. 150m na het beekje sla je op de kruising met onverharde weg RA. <i>Aan je linkerhand liggen weer de Zeijerstrubben.</i> Blijf dit pad voorlopig volgen.

 

6 a. Let goed op! Kies na 850m het smalle vlonderbruggetje LA, wandel het smalle bospaadje uit en koers RD over het graspad over de akkers.

 1. Bij het ‘Bolveen*’ gaat graspad over in zandweg; blijf hem volgen.
 2. i) *Het Bolveen heeft een mysterieuze uitstraling en gaat men er vanuit dat het veentje vanaf de Romeinse tijd tot het begin van de vroege middeleeuwen een plaats was waar offers aan de goden werden gebracht. Nooit is bewezen dat hier ooit twee veenlijken werden gevonden. Wel werden bij archeologisch onderzoek andere geofferde voorwerpen gevonden. Zoals aardewerk, stukken bewerkt hout en heel veel botten van onder andere (huis)dieren.

Aan de noordwest zijde van het Bollenveen staat een replica van een oude Tjasker. Ook hier werd turf gewonnen. Met behulp van de kleine molen werd het water uit een deel van het veen gemalen. Zodat er vervolgens gebaggeld kon worden.

 

 1. Kies na het Bolveen het eerstvolgende bospaadje (via houten hekken) RA.
 2. Bospaadje wordt graspad op sloot- en akkerrand; blijf hem zo’n 200m volgen en (let op!) neem dan het bospaadje LA. Wandel dit paadje helemaal uit.

7 a. sla op de verharde weg RA. Volg deze Oude Norgerweg het dorp in en kuier door tot je terug bent waar je begon; Café Hingstman in Zeijen. Einde van deze Wandelroute.

 

 

Wij hopen dat je genoot van deze voettocht en ontvangen graag je reactie…

De tocht werd met zorg samengesteld. Mocht je toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Uiteraard volg je een Wandelwég-route op eigen risico.

Tussen Peest en Zeijen, juni 2015. Auteur: Dave Bekkema.

Tekst gewijzigd in januari 2017.