terug

Van Brink tot Aa (12 km) Dr

Vele namen draagt ze onderweg. De hoofdader van het bekenstelsel Drentsche Aa. Op deze fraaie wandeling vanuit het Drentsche dorpje Oudemolen speelt ze de hoofdrol. Over grotendeels onverharde wegen en paden wandelt u door bos, heide en heel wat kilometers langs en door de bloemrijke stroomdalen van Drentsche Aa, Oudemolense- en Anloër Diep; in de driehoek Zeegse – Oudemolen – Schipborg.

 

Deze verrassende tocht voert u over soms wat modderige wegen en paden. Draag daarom stevige waterdichte hoge (wandel)schoenen.

 

De Van Brink tot Aa (10km) maakt deel uit van een cluster van drie Wandel-weg-routes door het ‘Nationaal beek en eschdorpenlandschap Drentsche Aa’; allemaal met start- en eindpunt ‘Herberg de Fazant’, Oudemolen (Dr). De overige twee zijn: ‘Door Duin en Heest (9km)’ en ‘Beek en Brinkroute (13km)’

 

start- en eindpuntHerberg de Fazant

Hoofdweg 118

9484 TB Oudemolen (Dr)

 

 

tips voor onderweg 

Van Brink tot Aa (12 km) Dr

– Negeer zijwegen en paden, tenzij anders  vermeld

– Draag stevige waterdichte schoenen

– Onderweg komt u horeca tegen

– Neem voldoende proviand en uw

– verrekijker mee

– Honden zijn aangelijnd welkom

– Respecteer de natuur

– Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving

1 Vanuit de Herberg wandelt u langs de kleine brink richting Gasteren (zie wegwijzer op de kruising) en neemt bij Paddestoel 23505 links fietsrichting Zeegse.

Een zogenaamd ‘typisch Drents eschdorp’ is een vanouds boerennederzetting, gelegen in een fraai landschap van hoge eschen op een zandrug en hooi- en weidelanden in een laaggelegen beekdal. Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

Oudemolen is niet een echt Drents esch- of brinkdorp. Haar ontstaan, en ook de naam, heeft ze te danken aan de stichting van een watermolen, al ver voor de middeleeuwen. Wel heeft ze een klein soort brinkje en ligt ze op hogere gronden langs een beekdal.

Met de molen in het vizier, neemt u rechts het fietspad richting Zeegse (Paddestoel 23560).

Korenmolen De Zwaluw aan de Molensteeg 8 werd in 1837 gebouwd en nam daarmee de plaats in van een omgewaaide z.g. standerdmolen. Deze achtkante Bovenkruier zonder stelling met een bakstenen onderbouw en rietgedekte houten bovenbouw is dus <u>niet</u> de molen waaraan Oudemolen haar naam ontleent.

Even doorstappend heeft u rechts een fraai uitzicht over het stroomdal van het Oudemolense Diep, die straks bij Zeegse haar hoofdnaam Drentsche Aa aanneemt. Links in een boshoek een prehistorische grafheuvel.

 

2 Na de scherpe linkse bocht in het fietspad volgt u verder de zandweg aan uw linkerhand en negeert zijwegen. Pas wanneer de zandweg een bocht naar rechts maakt, koerst u rechtdoor over een wildrooster het heidepad op. Volg dit slingerende pad wat zich weer aansluit bij het fietspad.

Sla aan het eind (pal voor verharde weg en Paddestoel 22422) rechtsaf het bospad in. Meteen daarna zet u op het schuine zandpad koers naar rechts.

Naast een flink aantal recreatiewoningen passeert u ook het (voormalig) Vormingscentrum Vredeveld.

 

3 Aan het eind van het pad volgt u even links aanhoudend de verharde ‘Koeweg’ en kiest kort daarna (voor bord bebouwde kom Zeegse) de zandweg naar rechts. Neem vervolgens de eerste zandweg links (Heikant) en houdt direct daarna op de Y-splitsing links aan (Duinrand.)

Houdt ook (niet in maar na de rechtse bocht) op de driesprong links aan (Sperwer) en negeer bordje ‘doodlopende weg’. Volg dit wat bochtige pad en doorkruis de zandverstuiving langs de versperring van Fletcher Hotel de Zeegser Duinen.

 

4 Aan het eind van het gaaswerk slaat u rechtsaf en blijft even deze brede zandweg met fietspad volgen. Neem pas na het zomerhuis aan uw rechterhand de eerste soms wat modderige zandweg rechts.

Links heeft u een fraai uitzicht over het brede stroomdal van de Drentsche Aa. En aan de overkant Café de Drentsche Aa met terras aan de waterkant.

Ga (ter hoogte van picknickbank) met het brede pad in een scherpe bocht mee naar links en naar rechts (negeer hierbij zijpaden en volg SBB-paaltje 2.3 met roodwitte LAW-plaatje van Pieterpad.) Blijf dit zandpad met links het stroomdal lange tijd volgen.

De lage hooilanden in het dal bevatten veel mineralen, aangevoerd door het kwelwater wat ondergronds vaak grote afstanden aflegde en hier spontaan aan de oppervlakte komt. Op deze mineraalrijke bodem groeien dan ook nogal wat zeldzame planten. Oude bekenden zijn hier de orchideeënsoorten Brede- en Bonte orchis.

Ga aan het eind van het pad op de driesprong naar links. ‘Wandel even met de stroom mee’, beklim de smalle houten voetbrug en kruis de Drentsche Aa.

Sinds mensenheugenis slingert de brede beek zich hier met vele lussen en bochten door het landschap; al het water afvoerend wat op het omvangrijke Drents plateau uit de hemel kwam, in de bodem zakte en in de beekdalen van de vele bovenlopen weer aan de oppervlakte verscheen.

 

5 Koers rechtdoor, het bospaadje volgend tot aan de kruising van paadjes. Sla hier rechtsaf en volg het pad op de grens van bos en beekdal.

Neem nu het eerste paadje rechtsaf en kruis over de lange houten vlonder het Anloër Diepje.

Let u even op het fraaie uitzicht links over het meanderende beekje in haar eigen smalle stroomdal.

Even rechts van u eindigt haar eenzame tocht waaraan ze ergens tussen de Drentse dorpen Eext en Anloo begon. Alsof ze hier nog absoluut geen zin in heeft, wringt ze zich nog éénmaal in vele bochten voordat ze haar glasheldere water toevertrouwt aan grote zus de Drentsche Aa.

Blijf uw weg vervolgen over het smalle paadje langs de fraaie houtwal.

Rechts kijkt u uit over het stroomdal van het Oudemolense Diep. De Drentsche Aa kent vele namen: Boven Zeegse ontleent ze verder stroomopwaarts haar naam aan elk brink- of eschdorp wat ze op haar lange reis maar tegenkomt.

Neem aan het eind het brede graspad naar links en wandel het helemaal uit.

 

6 Ga op de T-splitsing naar links en houdt op de Y-splitsing rechts aan het veerooster over. Houd op de volgende Y-splitsing links aan en volg dit heidepad tot aan de kruising met bord ‘Gasterense Duinen’.

U wandelt nu over een deel van de Gasterense Duinen: een mooi voorbeeld van een oud stuifzandgebied wat later weer tot rust kwam. Van nature waren deze hoog en droge gronden al lang niet vlak, maar waarschijnlijk door het loswoelen van het zand door de wagenwielen op de middeleeuwse handelsroute Groningen-Coevorden, ging het gebied ‘op de wind’ en werd het nog grilliger.

Waarschijnlijk is de rust weergekeerd toen de handelsroute meer naar het oostelijk deel van de Hondsrug werd verlegd. Op sommige plaatsen zijn de noord-zuid tracés nog steeds herkenbaar.

Sla hier rechtsaf en volg de brede ‘Schapendrift’ met fietspad tot aan het tweede veerooster aan uw rechterhand.

De natuur in de Gasterense Duinen wordt onderhouden door Schoonebekers (een gehard schapenras) en Schotse Hooglanders. Wie weet, komt u de noeste werkers nog wel tegen.

Ga hier rechtsaf het begrazingsgebied in en wandel voorbij het hunebed. Verlaat het gebied vervolgens weer via het veerooster links, ga op de parkeerplaats rechts en wandel naar de verharde weg. Steek over, sla rechtsaf en volg de linker berm.

 

7 Ter hoogte van het eenzame huisje aan uw rechterhand, neemt u het graspad links (klaphekje.) Volg dit pad (rechts van de houtsingel) tot op de bosrand.

Ga op de boshoek scherp naar rechts het bos in. Volg dit paadje het bos weer uit, het heidegebiedje door en sla na het klaphekje op de zandweg rechtsaf.

Blijf deze zandweg volgen tot pal voor de verharde weg. Sla linksaf en doorkruis middels de vlonder het stroomdal van het Oudemolense Diep.

De plek waar het grote rad van de Oude (water)molen ooit in het water hing, moet worden gezocht bij de boerderij van Staatsbosbeheer (rechts van u.)

Blijf het voetpad langs de verharde weg volgen tot u terug bent bij Herberg de Fazant in Oudemolen. Einde van deze Wandel-weg-route.

 

 

Wij hopen dat je genoot van deze voettocht en ontvangen graag je reactie…

De tocht werd met zorg samengesteld. Mocht je toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Uiteraard volg je zo’n beschreven wandelwégroute op eigen risico.

Van Brink tot Aa april 2006. Auteur: Dave Bekkema.

Gecontroleerd en gewijzigd in april 2018.