terug

Van Brink tot Bovenstroom (8 km) Loon Dr gratis

De Drentsche Aa, aorta van het Drents plateau, krijgt haar (bekende) naam eigenlijk pas wanneer ze Zuidlaren al voorbij is. Verder stroomopwaarts ontleent zij deze aan elk esch- of brinkdorp wat ze op haar lange kronkelende reis maar tegenkomt.

Vanaf de brink in Loon leidt de voettocht ‘Van Brink tot Bovenstroom’ u gedurende circa 2,5 uur door een typisch Drents eschdorpenlandschap. Wandelend over grotendeels onverharde wegen en paden, maakt u o.a.kennis met de hoge Ballooëresch, het kleinschalig natuurreservaat Kampsheide en het fraaie stroomdal van het meanderende Looner Diep.

 

Start-/eindpunt De Herberg van Loon te Loon is per OV bereikbaar. Behalve op maandag, is De Herberg dagelijks geopend vanaf 11.00 uur (za-zo v.a. 10.00u).

 

start- en eindpuntDe Herberg van Loon

Gasterenseweg 1

9409 TJ Loon

N53 00.789 E6 36.705

Van Brink tot Bovenstroom

tips voor onderweg

– Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

– Draag stevige waterdichte schoenen

– Onderweg komt u horeca tegen

– Neem voldoende proviand en uw

– verrekijker mee

– Honden zijn (deels aangelijnd) welkom

– Respecteer natuur en landschap

– Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving

1 Vanuit De Herberg van Loon gaat u naar rechts en wandelt over de Peeloërweg even richting Assen. Aan de rand van het dorp slaat u op de kruising linksaf en kuiert het straatje Loonerbroekweg helemaal uit.

Loon is een voorbeeld van een nog vrijwel ongeschonden typisch Drents eschdorp, gelegen in een fraai landschap van hoge eschen op een zandrug en hooi- en weidelanden in een laaggelegen beekdal. Eschdorpen worden ook wel brinkdorp genoemd. Brinken hadden meerdere functies. In de eerste plaats was het de verzamelplaats voor weidevee. Maar daarnaast was het vooral ook een sociale ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. De grote eiken waren leveranciers van kostbare bouwmaterialen.

In Loon vindt u meerdere goed bewaard gebleven en gerestaureerde authentieke boerderijen.

Koers op de kruising rechtdoor en vervolg Loonerbroekweg. Sla aan het eind op de T-splitsing rechtsaf, steek de beek (Loonerdiep) over en kies de eerste brede zandweg rechts. Ga in de haakse bocht mee naar links.

U wandelt nu op de grens van de hoge ‘Ballooëresch’ (links) en het lage stroomdal van het Looner Diep (rechts). De ‘esch’ is een onlosmakelijk onderdeel van een typisch Drents eschdorpenlandschap. Al in de vroege middeleeuwen vestigden boeren zich op de hoge zandgronden, waarop ze ook hun gewassen gingen verbouwen. Vaak in de nabijheid van een beekdal. De lagere, vochtige groenlanden werden gebruikt voor beweiding en hooiwinning.

Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen en ontstond op veel plaatsen een glooiend landschap.

(Loop bij de eerstvolgende dam even het vochtige hooiland in en aanschouw de fraaie meanders van deze beek}.

Blijf de zandweg volgen.

 

2 Links van het pad ligt hunebed D16 (D = Drente). Een hunebed is een bouwwerk van grote op elkaar gestapelde zwerfkeien. Oorspronkelijk bedekt door een heuvel van aarde, diende het in de prehistorie als gemeenschappelijke grafkelder. De Drentse hunebedden werden ooit gebouwd (tussen circa 5300 en 2000 voor Christus) door de boeren van de zogenoemde Trechterbekercultuur. Bij het hunebed van Balloo is de oorspronkelijke (zij)ingang nog herkenbaar.

Na het hunebed neemt u de eerste zandweg rechts en slaat op de T-splitsing linksaf. U negeert de volgende bocht naar rechts, koerst rechtdoor (geldt niet voor honden) en betreedt via het veerooster het kleinschalig natuurreservaat ‘Kampsheide’.

(Hondenbezitters blijven het doorgaande pad in de rechtse bocht volgen (zie stippellijn kaart), nemen de eerste afslag LA, gaan verder over verhard fietspad, nemen nog eens 1e pad LA en wandelen dan door tot het informatiebord. Ga hier RA en ga verder met routepunt 3.)

Met haar vele prehistorische grafheuvels ligt Kampsheide, als een monument op zich, ingeklemd tussen het karakteristieke Ballooër eschdorpenlandschap en het beekdal van de Drentsche Aa. De grote ven aan uw linkerhand is ontstaan door veenafgraving.

Grazende schapen zorgen hier voor behoud van de oorspronkelijke flora en fauna. Rondom ziet u de onherstelbare schade die de grote jeneverbesstruiken opliepen tijdens een zware ijzelnacht in de beginjaren 1980 en helaas nog eens door de januaristorm in 2018.

Blijf het kronkelende paadje volgen en negeer zijpaden. Verlaat even na de ven het reservaat middels het veerooster. Koers op de kruising met informatiebord rechtdoor de onverharde bosweg op.

 

3 Aan het eind volgt u in doorgaande richting de verharde weg en slaat achtereenvolgens bij Paddestoel 22869 en 21566 linksaf.

Balloo is een ringvormig eschdorp. Fraaie authentieke Saksische boerderijen zijn vooral te vinden op het zuidoostelijk deel van de ring.

Koers op kruising bij kleine brink rechtdoor, bordje ‘Schaapskooi’ volgend, en kies pal voor verharde driesprong de boerenzandweg links.

Wilt u een bezoekje brengen aan de te bezichtigen bekende schaapskooi van Balloo, volg dan eerst even de stippellijn op kaart naar rechts en keer erna terug naar dit punt. Alle informatie over kooi, herder en kudde (inclusief vertrek en terugkeertijden) vindt u ter plaatse. Of kijk van tevoren even op www.schaapskuddeballoerveld.nl

Op de eerstvolgende kruising slaat u rechtsaf en volgt het verharde landweggetje.

 

4 Direct na de rechtse bocht slaat u linksaf en koerst naar links de brede zandweg met fietspad op. Hou op de Y-splitsing met grondwaterstandmeter en picknicktafel links aan…

Neem de tijd en laat u informeren over kwelwater en oorsprong van de beek.

…en bewandel verder de brede boerenzandweg die een scherpe knik naar links maakt.

U wandelt langs de Lage Maden; natte hooilanden in het stroomdal van de Drentsche Aa of Looner Diep.

Het pad wordt smaller maar blijf hem rechtdoorgaand volgen. Aan het eind van het inmiddels smalle paadje gaat u mee naar rechts. Het (nu graspad) brengt u tot op de oever van de beek.

Let op: Na een lange regenperiode kan het Looner Diep hier ver buiten haar oevers treden en is dit pad onbegaanbaar. Maak in dit geval rechtsomkeert en volg de rode stippellijn om verderop weer aan te sluiten op de route.

Blijf de beek volgen tot op de verharde weg, sla rechtsaf en steek het Looner Diep over. Hou verder zijwegen voor gezien en blijf deze weg volgen tot u terug bent bij De Herberg van Loon. Einde van deze Wandel-weg-route.

 

 

Wij hopen dat u genoot van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie…

Deze route werd met zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan stellen we melding hiervan erg op prijs. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap.

Het volgen van zo’n Wandel-weg-route is uiteraard geheel op eigen risico.

 

Van Brink tot Bovenstroom, augustus 2005. Auteur: Dave Bekkema.

Gecontroleerd en tekst gewijzigd in januari 2018.