terug

Van stad tot beek 9 km Dr Assen +gps

Deze afwisselende voettocht van ruim 9 km combineert stad en natuur. In ongeveer 3 uren wandelt u door de oudste geschiedenis van Assen, doorkruist u het fraaie Asser (sterren)Bos en waait u uit tussen de uitheemse koeien langs de fraaie meanders van het Anreper Diep. Start-/eindpunt is NS-station.

 

start- en eindpuntNS Station

Stationsplein 4

9401 LB Assen

Parkeren kan op P+R Stationsplein

Stationsplein, 9404 RT Assen N52 59.351 E6 34.163

Of z.m. op het parkeerhaventje bij Stationsstraat 29

 

Van stad tot beek

tips voor onderweg

Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

Draag stevige watervaste (wandel)schoenen

Onderweg komt u horeca tegen

Neem voldoende proviand mee

Honden zijn aangelijnd welkom

Respecteer natuur en landschap

Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving

1 U verlaat het station aan de voorkant, steekt bij de stoplichten aan uw rechterhand de drukke verkeersweg over en koerst rechtdoor de Stationsweg in.

Zoals u zojuist heeft kunnen zien, is het huidige Station Assen een gebouw van deze tijd. Het vorige en eerste station wat op dezelfde plek stond, werd gebouwd in 1868 en in 1988 weer afgebroken. Het zogenaamde type SS derde klas gebouw had een verhoogd middenstuk en schuine hoeken. De architectuur van het nieuwe station is beslist bijzonder te noemen en werd al gauw Moskee genoemd.

Steek aan het eind van de Stationsweg de zebra over en bewandel (schuin rechts) rechtdoor het Museumlaantje in.

U passeert (aan uw rechterhand) ons alom bekende ‘Bartje’; de hoofdfiguur uit het gelijknamige boek van Anne de Vries (later ook verfilmd). De schrijver werd op zijn 50e verjaardag geëerd met dit beeldje. Wat u hier ziet is een replica. Het origineel staat in het stadhuis.

Wandel het laantje tussen de historische gebouwen door uit. Ga aan het eind naar links en volg de stoep langs de muur. U komt uit op de grote Brink. Sla de hoek om naar links en wandel voor het Drentsch Museum langs.

U bevindt zich in de alleroudste stadskern: de basis van de Drentse hoofdstad. Vergeleken met andere provinciale hoofdsteden is Assen nog erg jong. Tot de dertiende eeuw niet meer dan een gehucht met enkele boerderijen. Ook na 1260, de tijd van het nonnenklooster (Maria in Campis) werd het nauwelijks groter. In 1600 nam een nieuw Drents bestuur het inmiddels (t.g.v. de Reformatie) opgeheven klooster in gebruik. Maar ook toen werd nog lang voornamelijk binnen het oorspronkelijke kloosterterrein gebouwd. Pas na de aanplant van het Asser Bos en de voltooiing van de Drentse Hoofdvaart kwam er laat in de 18e eeuw meer beweging in; en kreeg Assen uiteindelijk in 1809 haar stadsrechten van Lodewijk Napoleon, koning van Holland en broer van de legendarische Franse keizer.

Het Drentsch Museum, gevestigd in de overheidsgebouwen ‘het gouvernementsgebouw (voor insiders het voormalig Provinciehuis), het Drostenhuis, het ontvangershuis, de abdijkerk en een nieuwe uitbreiding’, bevindt zich op de plek waar vroeger het kloostercomplex lag. Sinds de laatste aanpassingen bevindt zich de hoofdingang in het oude koetshuis aan het Jacob Cramer plein.

Het museum gepasseerd steekt u rechtdoor het kleine Jacob Cramer plein over en volgt nog +/- 30 m het doorgaande brede fiets/voetpad (Drostenlaan). Sla rechtsaf en doorkruis de Gouverneurstuin…

In de 19e eeuw de appelhof en groentetuin van de Gouverneur des Konings. In de huidige zomers houdt men beeldenexposities in de tuin.

… Volg het verharde pad tot aan het voormalig theekoepeltje bij de veelsprong van paden. Kies het eerste pad links en neem vervolgens het eerste (verharde) pad rechts. Aan het eind wandelt u naar links het bruggetje over en verlaat de tuin via het ijzeren hek. U komt uit op de Torenlaan en slaat linksaf.

De Torenlaan is een van de eerste nieuwbouwstraten die (voor de gegoede burgerij) werden aangelegd (begin twintigste eeuw).

 

2 Wandel aan het eind van de Torenlaan doorgaand voor de Jozefkerk (anno 1848) langs en koers stomp links de Dr Nassaulaan in. Blijf hem even volgen en houd zijwegen voor gezien.

Ook langs de Nassaulaan vindt u diverse fraaie monumentale villa’s en landhuizen. Én prachtige hertenkamp.

Meteen na het hertenkamp gaat u op de kruising rechtsaf en koerst na +/- 30 meter links het fietspad op (Kerkhoflaantje).

Sla pal voor het kerkhof linksaf. Kies op de vijfsprong van paden het tweede pad links (haakse bocht dus) en volg dit rechte pad tot aan de verharde weg (Hoofdlaan). Steek over en kies het schuine bospad naar rechts.

Het Asser Bos, een cadeautje van Lodewijk Napoleon, werd tussen 1765 en 1784 aangelegd als een geometrisch sterrenbos. Ergens in dit bos zijn meerdere punten te vinden waar vele paden in rechte lijn bijeen komen. Enkele hierdoor ontstane fraaie zichtlijnen zijn: de noordelijke Hoofdlaan, gericht op de toren van de abdijkerk en de zuidelijke Roldertorenlaan, gericht op de toren van Rolde. 

Blijf het rechte pad volgen tot het verharde weggetje met parkeerplaatsen. Negeer zijpaden.

 

3 Steek in doorgaande lijn het weggetje over.

Op warme dagen komt u hier steevast de ijscoman tegen. Wilt u een bezoekje brengen aan de Nieuwe Vijver, kinderboerderij en/of theeschenkerij, ga dan even naar rechts, volg het paadje rond de vijver en keer terug naar dit punt.

 

U blijft het doorgaande pad steeds volgen en negeert alle zijpaden, ook wanneer het bochtig wordt. Pas op het verharde (klinker)weggetje gaat u naar links. En meteen daarna naar rechts het fietspad op. Blijf dit verharde paadje volgen tot aan de verkeersweg met stoplichten. Steek deze Europaweg – Zuid over, sla meteen linksaf en steek ook deze verkeersweg met stoplichten (Haarweg) over.

Pak meteen het eerste weggetje rechts en wandel voorbij het Israëlisch kerkhof.

Het in Asser volksmond genoemde Joods kerkhof stamt uit de 18e eeuw. Er staan zowel Nederlandse als Hebreeuwse teksten op de grafstenen. De oudst bewaard gebleven grafsteen is van Golda, dochter van Jehoeda (1793). In de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de Asser joodse gemeenschap weggevoerd en omgekomen in kampen. Ter herinnering daaraan staat op de begraafplaats het <u>Joods grafmonument</u>. Op een wit natuurstenen zuil, bekroond met een davidster staat: ’’Wij blijven gedenken de overledenen in Westerbork, en de weggevoerden naar de concentratiekampen. Meer dan 500 zonen en dochteren onzer gemeente. In de jaren 5700-5705 / 1940-1945’’.

Betreed via het veerooster het stroomdal van het Anreperdiep. (een van de vele bovenlopen van de bekende Drentsche Aa.)

Schotse Hooglanders doen hier aan natuurbehoud. De doorgaans vriendelijke dieren trekken zich van de aanwezigheid van mensen meestal niets aan. Zijn er echter kalveren in de kudde, wees dan alert en kom nooit tussen kalf en moeder. Respecteer de dieren, houdt enige afstand en voer ze niet. Hier worden ze opdringerig van.

 

4 Bewandel het eenmanspaadje door het grasland, loop bij het watertje naar rechts langs de oever, steek naar links de dam over en maak langs de andere oever rechtsomkeert.

Zoals veel andere Drentse beken werd helaas ook het Anreperdiep in de ruilverkavelingjaren grotendeels rechtgetrokken. Meerdere keren kunt u aan de bewaarde oude meanders (rechts van dit pad) zien hoe grillig het beekje ooit door het landschap stroomde.

Blijf het doorgaand paadje volgen. Aan het eind gaat u naar rechts en verlaat het gebied via het veerooster. Sla op de verharde weg linksaf en houd op de driesprong opnieuw links aan. Neem vervolgens het fietspad rechts en steek bij de stoplichten nogmaals de Europaweg – Zuid over.

Koers rechtdoor over het fietspad langs de Beilerstraat.

 

5 Neem het eerste verharde (klinker)weggetje aan uw linkerhand (Roldertorenlaan) en vervolgens het eerste (verharde) weggetje rechts. U passeert de Zuider Begraafplaats en neemt het eerste (onverharde) pad rechts.

Wilt u eerst het restant van een Duitse tankgracht uit WO II zien, wandel dan eerst even naar links (zie stippellijn op kaart) en keer terug naar dit punt

Volg het rechte pad langs de sloot en neem de eerste afslag in een scherpe hoek naar links. Op de vijfsprong kiest u het tweede pad (stomp) naar rechts. En direct na de derde (schuine) kruising het smalle paadje rechts.

Blijf het paadje links aanhoudend langs het moeras volgen tot het bruggetje. Sla hier rechtsaf en u staat even later aan de oever van de Oude Vijver.

Zo druk het op zomerse dagen nu is rond de Nieuwe Vijver was het vroeger rond dit oude, veel kleinere exemplaar.

Sla voor het water linksaf, kies het tweede paadje links en volg dit tot het eind. Ga op de T-splitsing even naar rechts en meteen weer links. U blijft dit eerst wat bochtige pad volgen en gaat aan het eind op de schuine T-splitsing naar rechts; u komt uit bij de hertenkamp. Sla rechtsaf en volg de straat Hertenkamp.

Aan het eind, direct voor de kruising, bevinden zich in de voormalige HBS rechts van u de studio’s van RTV Drenthe.

 

6 Koers op de kruising rechtdoor de Beilerstraat in. Waar de weg een flauwe bocht maakt naar links, gaat u stomp naar rechts de Wilhelminastraat in.

Lunch/dinertip: wilt u nog even iets drinken of een hapje eten in de binnenstad van Assen, blijf dan nog even op de Beilerstraat en volg de blauwe stippellijn op de kaart. Keer daarna terug naar dit punt.

U wandelt nu door Assen Zuid, de oudste villawijk van de stad. Aan het eind van de straat staat u voor het eerste voormalige ziekenhuis van Assen. Het Wilhelmina Ziekenhuis werd gebouwd in 1930. Het bijna tot ruïne vervallen monument werd rond 2002 totaal gerestaureerd.

Sla voor het monumentale gebouw rechtsaf en bewandel na circa 25 meter links aan de overkant het smalle Oosterhoutje. Blijf koers houden op dit iets slingerende verharde fietspaadje en negeer zijwegen. Pas bij de paaltjes aan het eind van het pad slaat u linksaf en volgt de stoep tot aan de verkeersweg (Overcingellaan).

Sla hier opnieuw linksaf en aanschouw na ca 300 meter aan uw rechterhand het NS station; eindpunt van deze route.

 

 

 

Wij hopen dat u heeft genoten van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie…

De route werd met de grootste zorg samengesteld. Mocht u desondanks toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Ook de wandelaars na u zullen u hier dankbaar voor zijn. Uiteraard loopt u zo’n Wandelwégroute op eigen risico.

Van stad tot beek, april 2005. Auteur: Dave Bekkema

Gecontroleerd, tekst gewijzigd en kaart vervangen in maart 2015.