terug

Van ’t Hart tot Havezathe (19-14km) Roden Dr +GPS

Deze tot 14 km (circa 4 uur) in te korten voettocht ‘Van ’t Hart tot Havezathe’ (totale lengte ca 19 km in circa 5,5 uur) is een prachtige rondwandeling door het gevarieerde Noord Drentse coulissenlandschap en het Mensingebosch. U ontdekt het zeldzaam bloemrijke stroomdal van het meanderende Lieversche Diep, wandelt over de hoge eschen van Steenbergen (19km variant) en maakt kennis met een nooit voltooide scheepvaartroute en rijke flora in het vroegere landgoed Mensinge.

De route voert grotendeels over onverharde wegen en paden. Start = eindpunt: Café ’t Hart van Lieveren in Lieveren. Horeca onderweg vindt u in Steenbergen (alleen op 19km variant / ‘s zondags gesloten) en (desgewenst) in Roden.

Start- en eindpunt
Café ’t Hart van Lieveren

Centrum 2

9304 TH Lieveren

GPS coördinaat N53 06.919 E6 27.102

 

Tips voor onderweg

– Negeer zijwegen en -paden, tenzij anders vermeld

– Draag stevige waterdichte schoenen

– Onderweg komt u horeca tegen

– Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee

– Honden zijn welkom op de wandeling

– Respecteer natuur en landschap

– Haast u niet en geniet

Routebeschrijving

1 Vanuit Café ’t Hart van Lieveren steekt u de weg over, gaat linksaf en volgt vervolgens naar rechts de borden Bunne / Vries. Neem de eerste zandweg rechts (De Drift). Aan het einde gaat u linksaf en meteen rechtsaf het fietspad op, richting Alteveer. U kruist de Aa (of Groote Diep).

i) Niet altijd was het riviertje hier zo recht. Oude meanders aan weerskanten bewijzen het tegendeel. Het, verder stroomafwaarts weer van oudsher sterk meanderende, ‘Lieversche Diep’ is een geliefd viswater, dat maar een deel van het jaar écht visrijk is. In de paaitijd zoeken veel zoetwatervissen als snoekbaars en karper bovenstrooms het ondiepe en heldere water op om te paaien.

 

Hou voorlopig zijwegen en paden voor gezien en volg pas bij paddestoel 23367 linksaf ‘Stuwweg’. (U kunt ook kiezen voor het links gelegen bospad.) Ga bij de verkeersweg rechtdoor. U komt bij een ANWB wegwijzer.

 

2 U slaat linksaf, richting Steenbergen.

i) Let op: Wandelaars van de verkorte versie (14 km) gaan hier rechtdoor richting Nieuw Roden, nemen tegenover huisnr. 43 het eerste pad rechts en lezen verder bij nummer 4.

 

Na circa 1400m passeert u Hotel Café Restaurant Jachtlust. Sla rechtsaf, richting Een.

i) Steenbergen, in de middeleeuwen ontstaan als dochterdorp van Roden, dankt haar naam aan meerdere historische hopen stenen ofwel ‘stienebulten’. Tegenwoordig kent Steenbergen nog slechts het enige ‘Steenberger hunebed’.

 

U verlaat het dorp en gaat direct na bushalte Bos en Duin rechtsaf. Op de viersprong koerst u naar links en volgt u de ruiterroute tot de zandverstuiving. De ruiterroute gaat hier rechtsaf, maar u steekt de zandverstuiving recht over en volgt het draaiende pad rechtdoor.

 

3 Na 500m, op de T-splitsing bij de bosrand, slaat u rechtsaf en gaat na 75m opnieuw rechtsaf. Als op de driesprong het fietspad naar rechts afbuigt loopt u rechtdoor. Op de viersprong met de verharde weg koerst u ook rechtdoor.

 i) U wandelt al een tijdje langs en over de Steenbergeresch. Door eeuwenlange bemesting, die uit schapenmest en heideplaggen bestond, kwamen deze essen steeds hoger te liggen en ontstond een licht glooiend landschap.

 

Kuier dit zandpad van circa 700m <i>(met aan het eind rechts het Steenberger hunebed)</i> helemaal uit en negeer zijwegen. Sla linksaf en bij de bosrand rechtsaf. Het pad wordt verhard; volg deze tot de verharde driesprong (na circa 800m). Ga rechtsaf en meteen daarna naar links.

 

4 Wandel dit pad uit. Sla rechtsaf de verharde weg in tot de T-splitsing. Ga naar links. Na 1200m komt u uit bij een verkeersweg (Norgerweg). Sla rechtsaf en tien grote stappen verder linksaf. U wandelt het Mensingebosch in.

i) Dat dit bos ooit een landgoed was, wordt verraden door de rijke flora. Er groeien en bloeien diverse soorten ‘stinseplanten’; verwilderde planten die vroeger in oude tuinen van landgoederen en buitenplaatsen prijkten. Bloemenkenners ontdekken hier de daslook, het lenteklokje en de blauwe anemoon. Ook groeit er een aantal verwilderde kruidensoorten.

 

Op de tweede viersprong gaat u linksaf en op de T-splitsing rechtsaf. Aan het einde van het pad (negeer het smalle paadje rechtdoor) gaat u linksaf. De laan maakt een knik naar rechts en u komt bij de Oude Vaart <i>(later meer hierover)</i> uit, die u naar links volgt.

 

5 Aan het einde van deze vaart wandelt u scherp rechtsaf en 20m na de sportvelden linksaf.

 

Ga aan het einde van de laan linksaf en meteen op de T-splitsing rechtsaf. Op de driesprong wandelt u naar links. Blijf op het hoofdpad. Neem pas op de kruising met zandweg rechtsaf het stukje klinkerweg ‘Windgat’.

i) Wilt u een bezoekje brengen aan Havezathe Mensinge (of horeca in Roden), wandel dan voorlopig even rechtdoor (zie stippellijn op kaart) en keer daarna terug naar dit punt.

Havezathe Mensinge is tegenwoordig opengesteld als museum.

 

Steek de verkeersweg over. Kuier rechtdoor de houtsingel in en, met later een vaart aan uw rechterhand, het pad uit (circa 1300m). Sla rechtsaf en volg het schouwpad langs riviertje (Peizerdiep) links van u. Na 700m komt u uit bij een stuw met vispassage.

i) Voorbij de stuw ziet u het van oudsher sterk meanderende ‘Lieversche Diep’. Net als bij de stuw die u eerder tegenkwam, kunt u hier (vooral in het voorjaar) genieten van zeldzaam bloemrijke hooilanden.

 

Koers rechtdoor – het riviertje links van u houdend – tot deze een haakse bocht naar links maakt. Sla rechtsaf en 10 meter verder – op de viersprong – rechtdoor.

 

6 Op de achtsprong neemt u het tweede pad van links. Volg deze tot het eind. Sla rechtsaf en kies het eerste pad naar links tot de verharde weg.

i) Even rechts van u ziet u de gebouwen van ‘Kapteyn Sterrenwacht’. In de koepel van deze Roder Sterrenwacht bevindt zich een forse kijker. Deze optische telescoop heeft een hoofdspiegel van maar liefst 62 cm doorsnee.

 

Steek de verharde weg over. Sla op het fietspad rechtsaf en neem het eerste ‘zandpad langs bosrand’ naar links.

Op de kruising van zandpaden slaat u linksaf en neemt vervolgens het eerste pad rechts.

Bij het ven neemt u het zandpad naar links, wandelt circa 200m met dit pad mee en kiest dan het bospad schuin naar rechts.

 

7 Aan het einde van dit pad heeft u de keuze uit vier paden naar links: kies de derde van links. U bevindt zich in het natuurreservaat ‘Mensingebosch’.

i) U wandelt op dit moment weer door het natuurreservaat ‘Mensingebosch’. Het vroegere landgoed ‘Mensinge’. De ‘Oude Vaart’ die rechts van u evenwijdig aan het pad ligt, is nog de enig tastbare herinnering aan een mislukt project uit de negentiende eeuw. Ooit zou hierlangs vervoer over water plaatsvinden tussen Groningen en Assen. Helaas trokken de geldschieters zich al snel terug. En toen nog geen twintig jaar later in 1861 ook nog eens de huidige verbinding ‘het Noord Willemskanaal’ gereed kwam, heeft er vervolgens in de Oude Vaart nooit een schip gevaren. En verviel deze tot slechts een drinkplaats voor de plaatselijke schaapskudde. De Schotse Hooglanders die hier nu het reservaat begrazen, maken er nog dankbaar gebruik van. Niet alleen om te drinken. Op warme zomerse dagen nemen ze ook graag een verfrissend bad.

 

Het pad wordt fietspad. Stap het wildrooster over en houd aan het einde van de klinkerweg op de Y-splitsing links aan. Volg de brede zandweg tot het eind. Verlaat hier het bos door het klaphekje en ga daarna linksaf richting het Lieverse Diep.

Hou na de brug kort rechts aan en neem meteen de eerste zandweg scherp linksaf en volg hem tot aan de verharde weg. Sla ook hier linksaf en wandel door tot u terug bent bij Café ’t Hart van Lieveren. Einde van deze route.

 

Wij hopen dat u heeft genoten van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie.

De tocht werd met zorg samengesteld. Mocht je toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Uiteraard volg je deze route op eigen risico.

Van ’t Hart naar Havezathe, augustus 2005. © Dave Bekkema

Gecontroleerd, tekst en kaart gewijzigd en GPS-versie gemaakt in februari 2015.


Bekijk ook deze items