terug

Wandel door Groningen met de H. N. Werkman wandelroute

Sinds 31 mei is het mogelijk H.N. Werkman wandelroute te lopen. De zes kilometer lange wandeling voert u door het centrum van Groningen. Daarbij wandelt u langs de locaties die belangrijk waren in het leven van kunstenaar en verzetsman Hendrik Nicolaas Werkman. De wandelroute loopt langs de HBS waar hij naar school ging, zijn werkplaats in het pakhuis en langs de boom van Armando op de Heresingel (een indrukwekkend kunstenaarsmonument).

In april 2015 was het zeventig jaar geleden dat Werkman werd gefusilleerd. Om hem te eren werden er verschillende activiteiten in Groningen en omstreken georganiseerd. Zo werd er in het Groninger Museum een tentoonstelling aan hem geweid en werd er in zijn geboorteplaats Leens voor basisschoolkinderen de expositie ‘Groei op ’t Hoogeland’ georganiseerd. De nieuwe wandelroute sluit aan bij deze herdenkingsactiviteiten.

Wandelgids en rondleiding

De wandelgids die bij de wandelroute hoort is te koop bij de VVV van Groningen. Bij aankoop van het boekje kunnen wandelaars gratis mee met een gids mee, die tijdens zijn rondleiding meer uitleg geeft over het leven van Hendrik Nicolaas Werkman. Ga voor meer informatie over de wandelgids en de rondleiding naar de site van werkman2015.

H. N. Werkman, naar wie de Werkman wandelroute vernoemd is.
H. N. Werkman, naar wie de Werkman wandelroute vernoemd is, via Wikimedia commons

Hendrik Nicolaas Werkman (29 april – 10 april 1945)

Hendrik Nicolaas Werkman werd in de lente van 1882 geboren in het dorpje Leens in Groningen. Op twaalfjarige leeftijd verloor hij zijn vader en vertrok met zijn broers en moeder naar Groningen. Na de HBS ging hij aan de slag als boekdrukker en beheerde vanaf 1907 een eigen uitgeverij. In de jaren twintig ging zijn bedrijf bijna failliet en Werkman besloot zijn kunstzinnige talenten verder te ontwikkelen. Hij begon een samenwerking met de kunstkring De Ploeg en vervaardigde vele prenten en drukmateriaal waarmee hij beroemd werd. Naast zijn drukwerk schreef hij enkele gedichten, prozastukken en manifesten.

Tweede Wereldoorlog & overlijden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog drukte Werkman regelmatig voor de illegale uitgeverij De Blauwe Schuit. De werken uit deze periode vormen het hoogtepunt uit zijn oeuvre. Wereldberoemd zijn de Chassidische Legenden en de Turkenkalender. Op 13 maart 1945 werd Werkman door de Duitsers gearresteerd. Drie dagen voor de bevrijding werd hij samen met negen anderen gefusilleerd in de bossen bij Bakkeveen.