terug

Wandelen in het broedseizoen

Het broedseizoen is begonnen, de lente komt eraan. Vogels zingen uit volle borst om partners te lokken en om hun territorium af te bakenen. Geniet van de broedende dieren, maar hou er rekening mee dat ze kwetsbaarder zijn gedurende het broedseizoen. En agressiever. 

‘Terrorvogels’ vallen wandelaars aan

Zo waarschuwt de gemeente Woudenberg voor aanvallen door roofvogels in de omgeving van de Lambalgen. Dat melde RTV Utrecht maandag 23 april 2018. “Let op als u door dit gebied gaat!”. Vorig jaar werden op dezelfde plek ook al meerdere fietsers en hardlopers aangevallen door vogels, vermoedelijk buizerds. De vogels doen in het broedseizoen zogenaamde schijnaanvallen, om hun nest te beschermen, zo meldde een woordvoerder destijds. Mochten de vogels dreigen aan te vallen: “Schreeuw en molenwiek met uw armen.”

Broedseizoen en wandelroutes

Wanneer vogels broeden zijn er wijzigingen in wandelgebieden. Om ervoor te zorgen dat de vogels ongestoord aan hun voortplanting kunnen werken, zijn sommige paden gesloten, zoals bij het Noord-Holland pad en honden mogen niet loslopen. Of zijn er alternatieve wandelpaden geopend, wederom zoals bij het Noord-Holland pad, zodat je ook in het broedseizoen van de natuur kunnen genieten.

Vogels kwetsbaar in broedseizoen

Wandelaars met honden opgelet. Vogels zijn gedurende het hele broedseizoen extra gevoelig, ze stoppen al hun energie in het grootbrengen van hun kroost. Een trouwe viervoeter die enthousiast gaat onderzoeken waar het gepiep vandaan komt, kan ervoor zorgen dat vogels hun nesten verlaten en hun broedsel mislukt. Houd je hond daarom aan de lijn.

Periode van het broedseizoen

Over het algemeen broeden vogels van half maart tot half juli. De periode waarin vogels broeden, verschilt echter sterk per soort. Vroege vogels, zoals de blauwe reiger en de bosuil, beginnen in februari al met broeden. Sommige zangvogels, moerasvogels en andere watervogels broeden nog in augustus. Vanwege de verschillende broedperiodes is er in de Flora en Fauna wet, waarin de bescherming van vogels is vastgelegd, geen vaste begin en einddatum. Het nestseizoen wordt daarom op basis van de soorten vogels per gebied vastgesteld.

Hulp voor weidevogels in de Achterhoek

Om wandel- c.q. leefgebieden vol vogelgeluiden te behouden in de Achterhoek is een bijzonder project gestart. De reden is dat vorig jaar slecht was voor op de bodem broedende vogels zoals Kievit, Wulp, Tureluur, Grutto en Scholekster in de Achterhoek. Bijna alle nesten werden door roofdieren opgegeten. Om te voorkomen dat de dieren verdwijnen willen vrijwilligers eieren verzamelen om deze in broedmachines uit te broeden.

Om dit te doen is een ontheffing nodig om de eieren te mogen rapen. De vrijwilligers verwachten de ontheffing te krijgen; ze hebben de broedmachine al aangeschaft. Zo kunnen toekomstige wandelaars in de Achterhoek van weidevogels blijven genieten.

Bronnen: Noord-Hollandpad, steekgids.nl, wvldh, Amersfoort Nieuws, Foto’s: Jente Schaap en Wikimedia Free Commons

broedseizoen
broedseizoen