terug

Wandeling ‘Geselberg’ (15km) Gr

Wandelen in de voetsporen van Cees Stolk is struinen langs slingerende beken, groene weiden, bollende akkers en eenzame eiken; een krappe vijftien kilometer on-Groninger land van weleer. Wandelend over voornamelijk gras-, zand- en bospaden door de stroomlandschappen van Mussel Aa, Ruiten Aa en Veelerdiep.

Start-/eindpunt te Wedde is per OV bereikbaar, uw hond mag mee op deze rondtocht en er is ook een GPS-versie beschikbaar.

Beschikbaar gesteld door de auteur Cees Stolk (Dagblad v/h Noorden, 04-05-07), werd deze ‘Wandeling Geselberg’ in 2009 geüpdate en bewerkt tot Wandel-weg-route. En na fikse herinrichting van o.a. het Ruiten Aa gebied meerdere keren herzien.

-Het landschap tussen de Wedder ‘Burcht’ en Ter Wupping is land van de Addinga’s, land van melk en honing, doch ooit ook van moord en doodslag- Stolk.

start- en eindpuntParkeerplaats Huis te Wedde (De Burcht)

Wandelen in de voetsporen van Cees Stolk

of er tegenover bij Gemeentehuis

Hoofdweg 2,
9698 AE  Wedde

N53 04.112 E7 04.317

OV: bushalte De Burcht

 

tips voor onderweg

RA = rechtsaf, LA = linksaf, RD = rechtdoor, P- = paddenstoel

– Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

– Draag stevige waterdichte schoenen

– Horeca: alleen in Wedde

– Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee

– Honden zijn welkom

– Respecteer de natuur

– Geniet en haast u niet

 

Routebeschrijving

1 Vanaf Gemeentehuis of Burcht wandelt u in westelijke richting het dorp uit…

  1. i) De op de burcht van Wedde heersende Addinga’s waren geen lieverdjes. Ze sneden kelen door, hakten hoofden af en kenden God nog gebod. De ‘Osama bin Ladens van de 15e eeuw’ (citaat Cees Stolk). Op een avond in 1474 werden ze dan ook zelf slachtoffer. Een woedende menigte draaide letterlijk de rollen om.

… en slaat na de brug over de Westerwoldse Aa linksaf de ‘Kemkebosweg’ in.

Al na ca 200 m gaat u opnieuw linksaf, passeert de slagboom en gaat bij het gemaaltje (De Poale) ‘links aanhoudend’ de grasdijk op. Volg verder deze rechteroever van de Westerwoldse Aa.

Neem na de driesprong van waters naar links het bruggetje ‘Heubrugge’ over de beek ‘Ruiten Aa’ en vervolg uw tocht langs de linkeroever van een in ere herstelde meander.

  1. i) Na een halve eeuw recht toe recht aan te hebben moeten stromen, ligt de Ruiten Aa hier nu weer in haar oude bedding van ooit.

Na ca 250m gaat het paadje linksaf en over in een bredere onverharde weg. Volg verder dit brede pad.

  1. i) Algauw ontwaart u aan uw linkerhand een met bomen begroeide hoogte in het landschap; de Geselberg. God mag weten wat daar allemaal onder het stof ligt. Vanaf 1587 werden in een tijdsbestek van tien jaar 19 vrouwen verbrand op verdenking van hekserij.

In het begin van de vorige eeuw nog vond een ploegende boer een skelet met een ketting om de hals. Het lijk van de 80 jarige Blijhamse Alke Engels? Wie zal het zeggen! Haar goedgeefsheid brak haar in ieder geval op toen de dochter van de dominee stierf nadat ze maanden van tevoren een appel at van Alke Engels. Alke stierf na een fikse marteling op de brandstapel.

Blijf na de Geselberg doorgaand het pad volgen een neem het eerste pad met houten slagboom rechtsaf. Volg verderop het paadje langs de linker oever en wandel door tot de verharde Veelerweg.

Ga naar rechts de brug over en sla meteen linksaf, het graspad op. Negeer het vooroorlogse bruggetje met leuning en blijf de rechteroever langs de Mussel Aa volgen. (Neem bij hoog water het eerste paadje rechtsaf. Zie ook kaart.)

 

2 Na ca 600 m kiest u de vlonder over het beekje, koerst rechtdoor over het eenmanspaadje en vervolgens brede akkerpad. Sla aan het eind op de schuine T-splitsing (+ bankje) linksaf.

Voor het witte bruggetje kiest u het schelpen(fiets)pad naar rechts.

  1. i) U passeert de Oude Loop, bovenstroompje van de Ruiten Aa.

Sla na ruim 200 m in de linkse bocht rechtsaf, en volg verder dit fietspad.

  1. i) U wandelt al een poosje over bollende akkers, langs sierlijke houtwallen en eenzame eiken; ‘Rivierduinen’, erfenissen uit de laatste ijstijd.

Blijf het pad ook in de scherpe bocht naar links vervolgen.

  1. i) Bloeiende hooilanden, bloeiende akkers met vooral ook korenbloemen blauw. Voer voor bijen! Menig imker zet zijn volkje uit.

Sla aan einde pad op de T-splitsing rechtsaf. Volg dit onverharde pad en negeer voorlopig zijwegen en paden. Sla pas na het bruggetje rechtsaf en meteen daarna linksaf.

Op einde bospad slaat u rechtsaf, houdt bij het eenzame huisje links aan en blijft het pad voorlopig volgen.

 

3 Kruis de beek ‘Mussel Aa’ en neem meteen na de forse links/rechts-slinger in het pad het eerste onverharde pad stomp links. Wandel door tot op verhard fietspad Molenpaal. Sla hier linksaf, volg het fietspad en koers op de viersprong rechtdoor de asfaltweg op. Langs deze Ter Wuppingerweg  passeert u buurtschap Sterenborg.

In Ter Wupping kiest u na huisnr. 13 het zandpad naar rechts (verboden voor ruiters).

Aangekomen bij het Mussel Aa-kanaal slaat u linksaf en volgt het brede pad langs de dichtbegroeide oever tot aan de brug.

  1. i) Het Mussel Aa-kanaal loopt van Musselkanaal naar Veelerveen, waar het samen met het Ruiten-Aa-kanaal als B.L. Tijdenskanaal verder gaat naar Nieuweschans.

De kanalen moesten een eind maken aan de wateroverlast die ontstond als gevolg van de vervening van het Bourtangermoeras. Natuurlijk maakte de beroepsvaart hier dankbaar gebruik van.

Zoals u ziet heeft het kanaal nu al in geen jaren meer een schip gezien…

Sla hier linksaf en kies vervolgens in de linkse bocht de afslag rechts, fietsrichting Wedde.

Kies even later tussen fietspaadje of zandpad, beide slingeren ze langs en door het bos (negeer zijpaden). Wandel door tot aan het witte bruggetje (u was hier al eerder).

 

4 U wandelt rechtsaf over het bruggetje en slaat na ca 50 m linksaf. Op de Y-splitsing koerst u rechts aanhoudend de onverharde Meïenweg op en neemt na ca 150 m het bospad naar rechts.

Bij het schuurtje aan einde pad slaat u voor het watertje linksaf. Blijf deze linkeroever (met rechtse en linkse bocht volgen tot op het zandpad.

5 U slaat hier rechtsaf en kiest pal voor de stenen brug het graspad naar links en blijft dit volgen (hou hierbij het water dus aan uw linkerhand. Na ca 600 m (aan einde bomenrij) klautert u naar rechts het dijkje (Karel Schenkpad) op.

  1. i) ‘Karel Schenk’, een naam ook ooit verbonden aan de Burcht van Wedde.

Volg het dijkje en kuier door tot in Wedde. Aangekomen bij eetcafé De Leeuw in de Hoofdstraat slaat u linksaf en wandelt door tot aan gemeentehuis of Burcht. Einde van deze Wandel-weg-route.

Wij hopen dat u heeft genoten van deze tocht en ontvangen graag uw reactie…

De route werd met veel zorg samengesteld. Mocht u toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken (of wijzigingen in het landschap), meldt u dit dan vooral even. Ook de wandelaars na u zullen dit zeker waarderen. Het volgen van een Wandel-weg-route doet u natuurlijk op eigen risico.

Wandeling ‘Geselberg’, augustus 2009. Auteur Dave Bekkema.

Voor het laatst gecontroleerd en herzien in januari 2018.

 

 

Met dank aan:

Dagblad v/h Noorden

Cees Stolk, auteur Wandeling Geselberg DvhN 04-05-2007

 

Verdere bronnen:

In de schaduw van de Geselberg, Martijn van Wersing

De Geselberg, Wikipedia