terug

Wandelpaden Wolfheze gaan op de schop

Komende winter gaat Natuurmonumenten het padennetwerk in natuurgebied Wolfheze flink onder handen nemen. Hierbij worden er meerdere wandelpaden verlegd of afgesloten. Op deze manier wil Natuurmonumenten kwetsbare diersoorten extra ruimte geven, zodat we hier ook in de toekomst van de mooie Veluwse natuur kunnen genieten.

Wolfheze wandelpaden
Foto: Unsplash

Met zijn uitgestrekte heidevelden, kronkelende beeklopen en eeuwenoude bossen, is Wolfheze een van de meest gevarieerde natuurgebieden van Nederland. Ook de fauna is hier enorm afwisselend. Zo zijn bijvoorbeeld zes van de zeven zeldzame Nederlandse reptielsoorten in dit gebied te vinden. Wolfheze is dan ook een geliefde bestemming voor wandelaars, met een uitgebreid netwerk aan wandelpaden. In de loop der jaren zijn hier echter ook steeds meer sluippaadjes bij gekomen, als gevolg van bezoekers die stukken op de routes wilden afsnijden.

Meer ruimte voor de planten en dieren

Volgens Natuurmonumenten dreigen de meer kwetsbare stukken natuur hierdoor in de verdrukking te komen. Immers: hoe meer afstand er tussen de paden ligt, hoe meer rust en ruimte er voor de dieren is. Daarom gaat de natuurorganisatie een aantal paden verleggen of afsluiten in de meest kwetsbare delen van het gebied, met name op de heide en de overgangen van heide naar bos. Daarnaast wordt ook de parkeerplaats aan de Utrechtseweg gesloten. Dit moet meer rust creëren in de kwetsbare zuidkant van het gebied.


Op de hoogte blijven van het laatste wandelnieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Met deze aanpassingen in de padenstructuur, krijgen beschermde soorten zoals de zandhagedis, adder, hazelworm, veldleeuwerik en draaihals meer ruimte. Daar staat tegenover dat er een aantal sluippaadjes in Wolfheze zullen verdwijnen. Voor sommige wandelaars misschien een teleurstelling, maar wel nodig volgens Natuurmonumenten. Om Wolfheze in de toekomst ook toegankelijk en beleefbaar te houden, is het namelijk nodig om de afname van het aantal planten- en dierensoorten een halt toe te roepen. En daarvoor moeten kwetsbare stukken natuur soms extra beschermd worden.

Blokkeren met begroeiing

In januari en februari 2023 gaat Natuurmonumenten aan de slag met het verleggen of afsluiten van bepaalde wandelpaden. Dit afsluiten gebeurt onder meer door de paden te blokkeren met bomen, takkenhopen, of plaggen (afgestoken stukken grond met begroeiing). Daarnaast gaat Natuurmonumenten paden afsluiten door er struiken en bomen op te planten. Dit laatste zal pas in het najaar van 2023 gebeuren, om het broedseizoen van de vogels niet te verstoren.


Bekijk ook deze items