terug

Wat zijn de regels voor het zoeken met een metaaldetector?

Steeds meer mensen in Nederland zijn geïnteresseerd in metaaldetectie als hobby. Op zoek gaan naar historische objecten of verloren kostbaarheden is natuurlijk spannend, en bovendien een leuke manier om wat beweging te krijgen. Vanwege de veiligheid van de zoekers en het belang van de vondsten zijn er regels verbonden aan het zoeken met metaaldetectors, In dit artikel beantwoorden we de belangrijkste vragen.

Photo by Fer Troulik on Unsplash

Waar mag je graven?

Je mag in Nederland zoeken naar vondsten in de bovenste 30 cm van de grond. Dit is omdat in diepere grond vaak meer onbeschadigde historische objecten aanwezig zijn, en het is belangrijk dat deze op een professionele manier worden onderzocht. In water mag niet gegraven worden, en ook als privépersoon graven op een archeologisch monument of archeologische opgraving is niet toegestaan. Er zijn bovendien gemeenten waar een detectorverbod geldt; hier mag vanzelfsprekend dan ook niet gezocht worden met een metaaldetector. Kijk dus altijd op de website van de desbetreffende gemeente wat de regels zijn.  Vraag ten slotte altijd toestemming aan de grondeigenaar voor je gaat graven.

Waar moet je rekening mee houden tijdens het zoeken?

Het is belangrijk om de exacte coördinaten van je vondst te noteren. Vind je wapens of menselijke resten? Stop met zoeken en bel de politie. Er zijn natuurlijk ook de algemene richtlijnen: veroorzaak geen overlast, respecteer de natuur en laat het terrein netjes achter. Zoekers zijn afhankelijk van grondeigenaren om te mogen zoeken. Deze regels respecteren zorgt er dus voor dat de hobby kan blijven voortbestaan!

Wat als je iets interessants hebt gevonden?

Als zoeker heb je meldplicht. Dat betekent dat je moet melden waar je een vondst hebt gedaan, en wat je hebt gevonden. In de praktijk zijn vooral vondsten van voor 1947 interessant om te melden. Je kunt je vondst melden bij PAN. Als je meerdere objecten op dezelfde plek vindt, kan het zijn dat je een schat hebt gevonden (iets wat opzettelijk is verborgen en al zo lang geleden is dat de eigenaar niet meer opgespoord kan worden). In dat geval kun je het beste de gemeente bellen, zij zullen een archeoloog inschakelen.

Wie is eigenaar van een vondst?

Er zijn verschillende soorten vondsten, en het eigenaarschap is dan ook telkens anders geregeld. Als het gaat om een gevonden schat, wordt de (waarde van de) vondst verdeeld tussen de eigenaar van de grond en de vinder. Bij vondsten die hoogst waarschijnlijk zijn weggegooid, mag de vinder deze houden. Vondsten die waarschijnlijk zijn verloren, moeten worden aangegeven bij de gemeente. De eigenaar heeft dan twaalf maanden de tijd om de vondst te claimen, daarna wordt de vinder de eigenaar.

Vondsten met metaaldetectors zijn waardevol voor het reconstrueren van de geschiedenis van Nederland. Elk object draagt bij aan de kennis over de vindplaats of regio. Deze hobby is dus niet alleen leuk, maar ook belangrijk!