terug

Zoddenpad: Zoektocht naar sporen uit het verleden

Genieten van het afwisselende landschap, de rust dichtbij de stad en de historische sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Dat is wat we kunnen verwachten als we op pad gaan om het Zoddenpad in het buitengebied van Tienhoven en Westbroek te ontdekken.

Voordat we beginnen met de dertien kilometer lange rondwandeling bezoeken we eerst museum Vredegoed in Tienhoven waar de route start. Het museum geeft een mooi inkijkje in de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Een gebied waar

Foto: Ronald Messemaker

laagveen, bos en boerenland elkaar afwisselen. Vroeger speelde turfwinning in deze omgeving een grote rol. En nog steeds zie je de sporen van het verleden terug in het landschap. Het 101ste Klompenpad dankt zijn naam aan de Westbroekse Zodden.
Zodde betekent laag en moerassig land. Een moerasbos ontstond daar toen de behoefte aan turf omstreeks 1910 afnam en de natuur weer haar gang kon gaan. Tegenwoordig is het hier een walhalla voor vogels. Zo zien we tijdens de wandeling de purperreiger aan de kant van het water staan. In Nederland komt deze prachtige vogel niet zoveel meer voor, maar in dit gebied voelt hij zich helemaal thuis.

Watervogels

En de wandelaar die zich extra gelukkig mag prijzen loopt op een mooie dag zomaar langs een zwarte stern met een jong op een nestvlotje. Dat deze vogels juist hier voorkomen, komt doordat er in de Oostelijke Vechtplassen een speciaal beheerplan is opgesteld door een Europese wet. Hier profiteren naast de vele watervogels ook diersoorten van als noordse woelmuis, gestreepte waterroofkever en groene glazenmaker. Dan lopen we nog over een buitenplaats en lezen we in de folder over de eendenkooi die verscholen ligt in het oude broekbos. Vervolgens passeren we de waterwipmolen De Trouwe Wachter. Een molen met een bijzonder verhaal. Onderduikers konden aan de stand van de wieken zien of de kust veilig was. Molenaar Adrie van Garderen zette de wieken van de molen in Tienhoven in de rouwstand als er een razzia aan dreigde te komen. Die informatie kreeg de molenaar van de dokter in het dorp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg deze molen dan ook niet voor niets de naam De Trouwe Wachter. Het Zoddenpad is dus een bijzondere en afwisselende route, zo dichtbij de stad.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Rondwandeling: Zoddenpad (13 km, uit te breiden tot 18 km).
Startpunt: Streekmuseum Vredegoed, Heuvellaan 7, Tienhoven.
Openbaar vervoer: Halte Maarsseveensevaart, Tienhoven en NS station Hollandsche Rading.
Markering: Oranje markering in de vorm van een klomp. De route is in twee richtingen gemarkeerd, zodat u de route
zowel links- als rechtsom kunt wandelen.


Bekijk ook deze items