terug

100 kilometer wandelen in de Bollenstreek

Wethouders slaan de eerste markeringspaal voor het wandelnetwerk Bollenstreek in de grond.
Wethouders slaan de eerste markeringspaal voor het wandelnetwerk Bollenstreek in de grond.

Woensdag 4 juni is de eerste markeringspaal voor het Wandelnetwerk Bollenstreek officieel in de grond gezet. Een nieuw wandelnetwerk voor wandelaars, over paden langs kleurige bollenvelden en groene weilanden.

Op woensdag 4 juni sloegen de wethouders De Jong (Hillegom), Ruigrok (Lisse), Barnhoorn (Noordwijk), De Jong (Noordwijkerhout) en Van Velzen (Teylingen) en de heer Turnhout van ANLV Geestgrond de eerste markeringspaal voor het wandelnetwerk Bollenstreek aan de Zuider Leidsevaart in Hillegom. Het Wandelnetwerk is een netwerk van bestaande en nieuw ontwikkelde wandelroutes over onder andere agrarisch land in de hele Bollenstreek.

Via de wandelroutes kan de wandelaar straks over paden langs kleurige bollenvelden en groene weilanden lopen. Het is de bedoeling dat er in totaal 100 kilometer aan wandelroutes komt, voorzien van markeringen, informatiepanelen, bruggetjes en overstapjes. Een deel hiervan loopt over agrarisch gebied, waarvoor de afgelopen tijd boerenlandpadcontracten zijn afgesloten. De verwachting is dat recreanten nog voor het einde van de zomer kunnen genieten van het Wandelnetwerk Bollenstreek.

Strategische afspraken Bollenstreek

De markeringspaal voor het wandelnetwerk Bollenstreek.
De markeringspaal voor het wandelnetwerk Bollenstreek.

De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen hebben met elkaar 36 strategische afspraken gemaakt voor de Bollenstreek. Eén van die afspraken is het versterken en uitbreiden van het fiets- en wandelpadennetwerk en van de recreatieve verbindingen in de Duin- en Bollenstreek. Op het gebied van recreatie en toerisme werken de zes gemeenten samen op basis van een ambitieverklaring met uitvoeringsprogramma. In dit programma zijn vijf samenwerkingsthema’s opgenomen, waaronder het thema wandelen.

Participanten

Het project Wandelnetwerk Bollenstreek wordt mogelijk gemaakt door financiering van de vijf samenwerkende Bollenstreekgemeenten, regio Holland Rijnland en subsidies van de provincie Zuid-Holland en uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De gemeenten Katwijk en Oegstgeest hebben onlangs besloten aansluiting te zoeken op het Wandelnetwerk Bollenstreek.


Bekijk ook deze items