terug

Bewezen: in een aantrekkelijke omgeving wandelen we vaker

Het lijkt misschien een open deur: dat mensen meer gaan wandelen als ze in een aantrekkelijke omgeving wonen. Voor wandelaars was dit in eerdere studies inderdaad al aangetoond. Maar hoe zit dat met mensen die normaal gesproken niet vaak wandelen? Door de coronalockdown had het Raboudumc een unieke kans om dit uit te zoeken. Hun conclusie: de omgeving is inderdaad bepalend voor ons wandelgedrag, met name de hoeveelheid groen en goede stoepen.

Toen tijdens de coronapandemie het openbare leven maandenlang op slot ging, hebben Nederlanders massaal het wandelen ontdekt. Volgens het Raboudumc gingen mensen gemiddeld 127 minuten per week meer wandelen in hun vrije tijd. Deze plotselinge ontwikkeling bood ook kansen om het wandelgedrag van de Nederlanders extra onder de loep te nemen. “Door de lockdown gingen mensen zich ineens echt anders gedragen, zoals minder sporten en meer wandelen. Daardoor ontstond een unieke situatie, waarin we de effecten van de omgeving op wandelgedrag veel duidelijker konden aantonen dan voor corona”, vertelt hoogleraar Cardiovasculaire Fysiologie Dick Thijssen van het Radboudumc.

Omgevingsfactoren

Om de effecten van de omgeving te onderzoeken, liet het Radboudumc meer dan 20.000 mensen een enquête over hun wandelgedrag invullen. Hierbij woonde de helft van de deelnemers in stedelijk gebied, en de andere helft in landelijk gebied. Deze vragenlijsten vulden ze zowel voor als tijdens de pandemie in. Daarnaast keken de onderzoekers naar zeven omgevingsfactoren: hoe dicht mensen op elkaar wonen, of straten goed aansluiten, de groenvoorziening, de diversiteit in het landschap, en het aantal winkels, stoepen en stopplekken voor openbaar vervoer. Deze brachten ze per postcodegebied in kaart, zodat ze per deelnemer konden kijken hoe zijn/haar leefomgeving het wandelgedrag beïnvloedde.

We wandelen vaker in een mooie omgeving

Uit dit onderzoek bleek dat een aantrekkelijke omgeving inderdaad een positief effect heeft op ons wandelgedrag. Dit effect was tijdens de pandemie nog sterker aanwezig dan ervoor. Als een gebied bijvoorbeeld 10% aantrekkelijker scoorde op de omgevingscriteria van het onderzoek, leidde dit voor corona tot een toename van twee minuten wandelen per week. Tijdens de pandemie steeg dit echter tot vijf á acht minuten per week. Opvallend hierbij was dat dit effect het sterkste aanwezig was bij mensen die voor corona juist weinig wandelden. Mogelijk zou dit mede verklaren waarom het positieve effect van de omgeving juist tijdens de pandemie extra sterk naar voren kwam.


Op de hoogte blijven van het laatste wandelnieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Nu lijkt vijf tot acht minuten wandelen per week misschien wat weinig, maar bedenk wel dat bij wandelen alle beetjes helpen. Recent onderzoek heeft bijvoorbeeld laten zien dat zelfs een zeer korte wandeling al een hoop verschil kan maken. Bovendien geeft deze studie extra bewijs dat de leefomgeving invloed heeft op hoeveel we bewegen en naar buitenkomen. Dat is met name interessant voor beleidsmakers, die betrokken zijn bij de inrichting van zone woongebieden. Thijssen: “De omgeving draagt in het onbewuste mee aan een actievere leefstijl. We zien daarbij weinig verschillen in sociale of economische status. Juist voor mensen die weinig bewegen is de omgeving belangrijk, want voor hen is iedere extra stap mooi meegenomen. Zo kunnen we met een goede inrichting van het woongebied grote gezondheidswinst behalen.”


Bekijk ook deze items