terug

Record aantal pelgrims voor Walk of Wisdom Nijmegen

In 2017 hebben zich 1.175 pelgrims ingeschreven voor pelgrimsroute de Walk of Wisdom rondom Nijmegen, ‘het pad van je eigen wijsheid.’ Dat is een verdubbeling vergeleken met 2016. Toen waren het er nog 587. In het eerste jaar van het bestaan van de eigentijdse route (2015) schreven zich 458 pelgrims in. 

De interesse voor pelgrimeren is groot. Het jaar 2018 wordt vast ook weer een goed jaar: in januari 2018 werden al 155 startpakketten uitgegeven.

Fotografie Ben en Carla Teunissen

Walk of Wisdom Nijmegen

De Walk of Wisdom rondom Nijmegen voert door twee landen, drie provincies en elf gemeenten. Bij deze pelgrimsroute is het advies om telefoon en internet zo veel mogelijk uit te laten. Zo kunnen mensen al lopende ‘stil staan’ bij zichzelf en hun plaats in het grotere geheel. Sommigen lopen alleen, anderen in een groep. Pelgrims bepalen zelf wanneer ze starten en in hoeveel dagen zij de route afleggen, al dan niet verspreid over een langere periode.

De pelgrims komen uit het hele land en de eerste contacten met het buitenland zijn gelegd: stichting Walk of Wisdom wil in elk van de wereld één gemarkeerde pelgrimsroute met behulp van lokale partners om die routes dan met elkaar te verbinden. Dat duurt nog even…

Pelgrims op de routemarkering

De route is niet verbonden aan een religie. Twee bezielde kunstenaars aan de route hebben haar gedachtegoed mede geïnspireerd: Huub en Adelheid Kortekaas. Zij ontwierpen Pelgrim, een symbool dat uitdraagt dat ieder mens een unieke kiemkracht heeft waarmee je mede vorm geeft aan de ontwikkeling van het grotere geheel. Pelgrims krijgen het symbool mee voor op de tas of jas en het komt overal langs de route terug als routemarkering.

Het symbool raakt de kern van de route: een uitnodiging om je in alle rust en in contact met je lijf te bezinnen op de vrijheid om je eigen weg te gaan en de verbondenheid met je leefomgeving en de natuur.

Huub en Adelheid Kortekaas: “Ieder mens is een zaailing van Moeder Aarde.”

Stiltewandelingen ter kennismaking

Iedere derde zaterdag van de maand organiseert de stichting gratis toegankelijke vertrekceremonies in de intieme tiende-eeuwse Nijmeegse Valkhofkapel. Hier worden telkens zo’n vijftien pelgrims per keer uitgezwaaid met live muziek van een singer-songwriter en een kort bezinningsmoment. Ook zijn er sinds een jaar begeleide stiltewandelingen op deeltrajecten om kennis te maken met de route of deze opnieuw te lopen.

Een groep enthousiaste vrijwilligers werkt op het moment aan de vertaling van de website en de routegids naar het Engels.


Bekijk ook deze items