terug

Van Rhenoy naar Acquoy: Langs boomgaarden en over dijken

Wandelen tussen bloeiende meidoornhagen en fruitbomen en lammeren in de wei. Het Rhenoijschepad is een wandeling van veertien kilometer door het weidse buitengebied van het rivierenland van Rhenoy en Acquoy (Gelderland). Historische gebouwen en elementen van de Hollandse Waterlinie vertellen hier hun verhaal.

We hebben de route gedownload van de Klompenpaden­app en de folder gekocht. De bus vanaf station Leerdam stopt in Rhenoy. Het is nog fris, maar het zonnetje schijnt. Op het startpaneel bij cafetaria en lunchroom Route 88 lezen we dat zowel in Rhenoy als in Acquoy kastelen aanwezig waren, gebouwd in de dertiende en veertiende eeuw. Ze herinneren aan de levendige handel langs de Linge, een mooie slingerende rivier. Voordat de Linge bedijkt werd konden schepen varen tot aan de gracht van een kasteel.

We volgen de routebordjes met blauwe klompjes door Rhenoy. Uit archeologische vondsten blijkt de eerste bewoning al van 2500 jaar geleden te dateren. Op meerdere plekken in het dorp

zijn huisterpen duidelijk zichtbaar. Deze boden bescherming in tijden van hoogwater. De app leidt ons over de Lingedijk met fraaie T­boerderijen. De fruitbomen staan volop in bloei. In de folder lezen we dat dit type boerderij is ontstaan uit het hallehuis, het traditionele boerderijtype in het rivierengebied.

Waterlinie

We lopen verder langs de Diefdijk, in 1277 aangelegd als waterkering om de Alblasserwaard en De Vijfheerenlanden te beschermen tegen overstromingen uit de Betuwe. Deze functie heeft de Diefdijk nog steeds. De Diefdijk is een van de belangrijkste binnendijken in Nederland en vormt de grens tussen Zuid­Holland en Gelderland. Dan passeren we een oud stoomgemaal, dat halverwege de negentiende eeuw is gebouwd en heeft gefunctioneerd tot 1962. Het is een van de eerste stoomgemalen in Nederland. Het moest ervoor zorgen dat overtollig water van het achterliggende land via de Linge werd afgevoerd.

Op het terras van Fort Asperen drinken we koffie met iets lekkers. Dit fort maakte als verdedigingswerk deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ligt langs een dijk met een acces (toegang) in de waterlinie. Meer erover is te zien op een filmpje in de app.

Toren van Pisa

Bloesem Wandelen
Foto: Peter Eekelder

In het natuurgebied De Put van Bullee groeien veel zeldzame planten zoals de moeraswespenorchis en de bonte paardestaart. Dan naderen we het mooie dorp Acquoy met zijn bekende scheve kerktoren. Mogelijk is de naam van deze plaats een samenstelling van Aqua (water) en Ooi (laag en drassig land). Op het kerkhof bij deze ‘Betuwse toren van Pisa’ bevindt zich een graf van ene mevrouw Pisa. Puur toeval?

Op het eind van deze fraaie route lopen we over smalle loopplanken door een griend. Vroeger ‘oogstten’ bewoners deze wilgenbossen waarbij ze de wilgentenen gebruikten voor bijvoorbeeld dijkverdediging, maar ook voor gevlochten manden. Zeldzame vogels zoals snor, blauwborst, waterral en purperreiger gebruiken de grienden als broedgebied. Goed opletten dus!


Bekijk ook deze items