terug

Last van concentratieverlies? Loop de natuur in!

Nieuw onderzoek uit Amerika heeft laten zien dat wandelen in de natuur de concentratie verbetert. Wandelen in zijn geheel heeft natuurlijk een gezonde impact op bijvoorbeeld de conditie of de mentale gezondheid, zoals de meeste wandelaars wel weten, maar er is nu wetenschappelijk bewezen dat een blokje om ook wonderen doet voor de concentratie. Voornamelijk als je het tussen het groen doet!

Tijdens het onderzoek aan de Amerikaanse Universiteit van Utah werden 92 proefpersonen in twee groepen verdeeld en onderworpen aan een experiment. De proefpersonen kregen elk een hersenkapje op, die met elektroden op het hoofd vastgezet werd en de elektrische activiteit van de hersenen opmat. Zo kregen de onderzoekers inzicht in het concentratievermogen van de testpersonen tijdens het experiment. Allereerst lieten de onderzoekers de proefpersonen van 1000 naar 0 tellen in stappen van 7 (dus 1000, 993, 986, etc.). Dit moesten ze 10 minuten lang volhouden. Doel hiervan was om het concentratievermogen van de proefpersonen uit te putten, zodat de wetenschappers goed konden onderzoeken wat de impact van het wandelen daadwerkelijk zou zijn.

Vervolgens werd de aandacht van de proefpersonen getest aan de hand van een aantal taakjes die op de computer werden uitgevoerd. Hierna mochten de groepen 40 minuten lang op pad: de ene groep in een stadsomgeving en de andere de natuur in. Eenmaal klaar met de wandeling werd het hersenkapje weer geïnstalleerd en de computertest herhaald.

Wandelen is de oplossing

Wat bleek? Wandelen, waar je het ook doet, bevordert het concentratievermogen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zowel de groepen die in een stadsomgeving hadden gewandeld als de groepen die de natuur in waren gegaan hogere prestaties behaalden op de computertest. Daarbij bleek wel dat de groep die in de natuur had gewandeld beter presteerde dan de groep die in een stedelijke omgeving hadden gelopen. Er was dan weer weinig verschil tussen de mensen die in een tuin of op asfalt gelopen hadden, maar beiden scoorde lager in vergelijking met de mensen die echt in natuur gewandeld hadden.

Dus, de stad in of toch naar het bos?

Het onderzoek stelt dus dat het concentratievermogen verbetert als men gaat wandelen, in welke omgeving dan ook. Hierbij stelt het onderzoek dat de rustige en groene omgeving van de natuur een grotere positieve impact heeft op het vergroten van de concentratie dan bijvoorbeeld een wandeling door een stadswijk. Dit komt voornamelijk door de hoeveelheid prikkels van beide omgevingen. In de stad krijgen je zintuigen namelijk een hoop felle prikkels: er zijn luide geluiden en je moet steeds alert zijn met alle (verkeers)drukte. In de natuur zijn er juist meer ’zachtere prikkels’ zoals het gezang van vogels en het groen van de natuur. Hier heb je geen gefocuste aandacht voor nodig, waardoor je brein het even wat ‘kalmer aan’ kan doen. Dat kalmerende effect speelt dan weer in op je concentratievermogen, mede door de invloed die een wandeling door de natuur heeft op de prefrontale cortex. Dit is het gedeelte van het brein wat onder andere te maken heeft met het inzien van consequenties, probleemoplossend denken en beslissingen nemen.

Massaal de natuur in

Dat wandelen zowel mentaal als fysiek positieve effecten heeft is al lang en breed bekend. Ook over dat wandelen het concentratievermogen vergroot was al onderzoek gedaan, maar dat werd voornamelijk via opgestuurde vragenlijsten gedaan. Nu is er ook bij directe metingen van de hersenactiviteit gebleken dat wandelen in de natuur de concentratie bevordert. Geen excuus meer om het wandelen links te laten liggen, dus het is altijd een aanrader om wandelen onderdeel te maken van je dagelijkse werkdag. Neem bijvoorbeeld in de lunchpauze op werk de broodtrommel onder de arm en wandel een half uurtje het dichtstbijzijnde park in. Een alternatief is om onderweg naar de supermarkt de benenwagen te nemen in plaats van de fiets, misschien zelfs met een klein omweggetje. En de volgende keer dat die zoemende vlieg ervoor zorgt dat het typen van een mailtje 10 minuten langer duurt, is het dus tijd om de veters te strikken en de bossen op te zoeken.


Bekijk ook deze items