terug

Links of rechts wandelen op de weg?

In een dichtbevolkt land als Nederland, voeren de wandelroutes je vaak over straten en fietspaden. Hierbij vinden veel wandelaars het lastig om te bepalen aan welke kant van de weg ze precies moeten lopen. Tegen het verkeer in, of juist met het verkeer mee? Hoe zit dat eigenlijk precis? Welke kant van de weg is het meest veilig? Of anders gezegd: moet je nu links of rechts wandelen?

In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) van 1990 heeft de overheid de verkeersregels voor voetgangers vastgelegd. Hier vallen ook wandelaars onder. Volgens deze regels moeten voetgangers waar mogelijk op de stoep of een voetpad lopen. Is er geen stoep of voetpad, dan mogen zij het fietspad gebruiken. Is dit er ook niet, dan moeten voetgangers in de berm lopen, of aan de uiterste zijkant van de rijbaan. Verder stelt de wet dat het voor iedereen (dus ook voetgangers) verboden is zich zo te gedragen dat het verkeer wordt gehinderd of er gevaar kan ontstaan.Op provinciale wegen en snelwegen mag je dan ook nooit lopen.

Geen verplichte kant van de weg

Wat deze regels echter niet vermelden, is aan welke kant van het fietspad of de straat wandelaars dan moeten lopen. Vroeger was het voor wandelaars verplicht om buiten de bebouwde kom links van de weg te lopen. Op die manier konden ze auto’s namelijk beter zien aankomen. In het verkeersreglement van 1991 komt deze verplichting echter niet meer voor. Dit betekent dat je tegenwoordig zelf mag kiezen aan welke kant van de weg je loopt.

Links of rechts van de weg wandelen: wat is het veiligst?
Foto: Pixabay

Ieder zijn voorkeur

Of je links of rechts van de weg loopt, hangt helemaal van je eigen voorkeuren af. Beide kanten hebben namelijk zowel voor- als nadelen. Als je aan de linkerkant van de weg loopt, zie je auto’s beter aankomen en kan je daardoor sneller in de berm stappen als dat nodig is. Daar staat tegenover dat tegen het verkeer inlopen voor veel mensen onnatuurlijk voelt. Automobilisten verwachten dit ook niet en weten daarom niet altijd hoe ze moeten reageren. Als je aan de rechterkant loopt, ga je met de stroom mee en heb je ook beter zicht in bochten naar links. Het grote nadeel is echter dat je verkeer op jouw weghelft niet ziet aankomen. Geen van beide kanten kan dus volledige veiligheid bieden. Daarom kan je het beste zoveel mogelijk op voetpaden wandelen.


Op de hoogte blijven van het laatste wandelnieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Aparte regels voor groepen

Bovenstaande regels gelden als je alleen of met een paar mensen wandelt. Wanneer je in een grote groep of colonne loopt, dan is het een ander verhaal. Volgens de wet moeten voetgangers zich in deze gevallen net zo gedragen als fietsers en automobilisten. Dit betekent dat groepen en colonnes verplicht aan de rechterkant van de weg moeten lopen, mits er geen voetpad in de buurt is uiteraard. Strikt genomen moet je bij wandelevenementen als de Nijmeegse Vierdaagse dus altijd rechts lopen. In de praktijk houdt echter lang niet iedereen zich aan deze regel. Waarschijnlijk komt dit voor een belangrijk deel omdat deze wet bij het grote publiek niet zo bekend is.


Bekijk ook deze items